26 Nhân quyền cơ bản

đă được Công pháp Quốc tế và Liên Hiệp Quốc thừa nhận

& buộc mọi Nước thành viên phải cam kết tôn trọng.

@   &  ?

26 mục tiêu cụ thể

mỗi Công dân có trách nhiệm phải đấu tranh

từng bước giành lại cho toàn Dân Việt Nam từ năm 2006 về sau.

O   G   O

I. Các Nhân quyền về thân thể :

1. Quyền sống (không bị thủ tiêu, tàn sát, khủng bố, đe dọa, quấy nhiễu v́ chính kiến, chủng tộc, tôn giáo, thành phần giai cấp).

2. Quyền không bị nô lệ hay nô dịch (v́ lư lịch, chủng tộc, tôn giáo, chính kiến).

3. Quyền không bị tra tấn hành hạ.

4. Quyền không bị giam giữ độc đoán (v́ các tội vu vơ chỉ có trong các chế độ độc tài : gây rối trật tự, phá hoại chính sách đoàn kết, lợi dụng tôn giáo, lợi dụng dân chủ, xúc phạm lănh tụ,...).

5. Quyền được xét xử công bằng (tư pháp phải độc lập với hành pháp, lập pháp, công an)

6. Quyền được Ṭa án bảo vệ (được bồi hoàn danh dự và thiệt hại).

7. Quyền được Luật pháp bảo vệ (không có loại tội tuyên truyền chống chế độ, chống đối chính sách).

8. Quyền được b́nh đẳng trước pháp luật.

II. Các Nhân quyền về an cư :

9. Quyền tự do cư trú và đi lại, xuất ngoại và hồi hương (không bị quản chế hành chánh).

10. Quyền có đời sống riêng (bản thân, gia đ́nh, nhà cửa, thư tín, điện thoại, điện thư).

11. Quyền kết hôn và lập gia đ́nh.

12. Quyền có quốc tịch.

13. Quyền tỵ nạn v́ lư do chính trị, tôn giáo, chủng tộc.

14. Quyền tư hữu về vật dụng cá nhân, gia đ́nh, tập thể và vốn kinh doanh.

III. Các Nhân quyền về lạc nghiệp :

15. Quyền có việc làm, lương tương xứng và được nghỉ ngơi - giải trí.

16. Quyền thành lập và tham gia Nghiệp đoàn độc lập và quyền đ́nh công.

17. Quyền có mức sống xứng hợp cho bản thân và gia đ́nh.

18. Quyền có an sinh xă hội và bảo hiểm xă hội khi thất nghiệp, già lăo.

19. Quyền bảo vệ gia đ́nh về hôn nhân, sản phụ, hài nhi, thiếu nhi.

20. Quyền được chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh miễn phí hoặc hợp lư, được bảo hiểm y tế.

21. Quyền được giáo dục miễn phí cấp tiểu học, rồi trung học ; học đại học đầy đủ thuận lợi.

22. Quyền về văn hóa (tự do hưởng thụ, sáng tác, được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ).

IV. Các Nhân quyền về Tự do Dân chủ :

23. Tự do tín ngưỡng - tôn giáo cách b́nh thường phổ quát như tại đại đa số các Nước trên thế giới.

24. Tự do tư tưởng, phát biểu, quan điểm, tự do thông tin ngôn luận, tự do báo chí.

25. Tự do hội họp, lập hội, lập đảng, biểu t́nh; toàn Dân được trưng cầu ư kiến về quốc sự.

26. Quyền tham gia công quyền, tự do ứng cử - bầu cử ; Quyền tham gia xây dựng, bảo vệ và quản lư Tổ quốc. Tức là Quyền Dân Tộc Tự Quyết.

O   G   O

(Tham khảo Từ Hiến Chương 1977 cho Tiệp Khắc đến Tuyên Ngôn 2006 cho Việt Nam”

của Luật sư  Nguyễn Hữu Thống – 15.4.2006)

 

Trở lại trang chánh