SAU BA MƯƠI NĂM NH̀N LẠI

(30-4-1975 - 30-4-2005)

Bảy lăm, ngày cuối tháng Tư

Là ngày QUỐC HẬN, đau nhừ tâm can

Là ngày xẻ nghé tan đàn

Là ngày cả nước Việt Nam nhuốm hồng

Nhân dân ngơ ngác hăi hùng

Khi quân cộng sản tàn hung kéo về

Thị thành cho đến thôn quê

Cùng mang tâm sự năo nề như nhau

Gia tài cơ nghiệp từ lâu

Nay quyền sở hữu bắt đầu tiêu tan

Cộng vào chiếm đoạt dă man

Những nơi thờ phượng hoàn toàn tịch thu

Thầy, Cha cũng bắt vô tù

Gán cho đủ thứ, lu bù tội danh

Đắc thời, cán ngố lộng hành

Thất cơ, Quân Cán Chính đành bó tay

Bao năm chịu cảnh tù đày

Mấy ai c̣n nghĩ đến ngày trở ra

Cộng vào cướp của đoạt nhà

Xua con đuổi vợ ta ra ngoài rừng

Cắn răng buộc bụng thắt lưng

Đêm sương ngày nắng phá rừng khẩn hoang

Dung nhan ngày một vơ vàng

Tiếng (gia đ́nh ngụy) bẽ bàng làm sao !

Người người t́m cách bôn đào

Băng rừng vượt biển mong sao thoát nàn

Ai may đi được b́nh an

Không may gánh chịu tai nàn oan khiên

Công an truy kích vượt biên

Lệnh trên phải bắn bỏ liền, chẳng tha

Bao nhiêu từ ngữ xấu xa

Dành cho người dám bỏ nhà trốn đi

Biết bao tiếng bấc tiếng ch́

Vợ con, Cha Mẹ cũng th́ ngậm tăm !

Bây giờ sau mấy chục năm

Bao nhiêu uất ức hờn căm...quên rồi  !!!

Hận thù tuy chẳng nhớ đời

Công bằng, cũng phải xét người, xét ta

Hỏi rằng Cộng sản, Quốc gia

Ai gây cho đất nước nhà điêu linh?

Ai gây nên cảnh chiến tranh ?

Ai người giết hại dân lành bấy nay?

Ai gây bao cảnh đắng cay?

Chính là Cộng sản, bọn này gây nên

Ngày nay độc Đảng, độc quyền

Gọi ta ḥa hợp, hăy quên hận thù

Ta hiền, nhưng chẳng phải ngu

Cũng nên nhận định bạn thù phân minh

Sao cho hợp lư hợp t́nh

Ta ḥa với địch, thân ḿnh th́ sao?

Trừ khi Cộng sản thoái trào

Tự do thật sự, đồng bào ấm no

Không c̣n chế độ xin, cho

Tự do báo chí, tự do họp hành

Chính quyền dân cử rơ rành

Hận thù sẽ xóa, oan t́nh cũng thôi

Ḥa b́nh mong được văn hồi

Nước không Cộng sản, người người hân hoan.

Quốc hận 30-4-2005

TỪ PHONG

TT/VB/TBHK

 

Trở lại trang chánh