Trích góp ư của đài BBC, Luân Đôn

ANH HÙNG

Lê Thoa, Saigon

Khi tṛ chuyện với một số bạn bè người Mỹ, tôi ngạc nhiên khi thấy ở Mỹ người ta không đề cao ồn ào phe Bắc quân thắng trận trong thời Nội Chiến 1860-1865 là "anh hùng" và gọi phe Nam quân là "ngụy". Tư lệnh phe Nam quân, tướng Lee, vẫn được xem là một người đức độ, trách nhiệm, và anh hùng trên các sách giáo khoa lịch sử của Mỹ. Tượng của vị Tổng Thống miền Nam Jefferson Davis vẫn c̣n được giữ nguyên trong công viên. Sự hào hùng của các chiến sĩ miền Nam vẫn c̣n được nhắc nhở, và sự tàn bạo, thiếu văn hóa của Bắc quân vẫn được kể công khai trên sách giáo khoa, mặc dù phe Bắc quân có được 2 danh nghĩa lớn là "giải phóng nô lệ" và "bảo vệ sự thống nhất của đất nước". Khi nh́n vào lịch sử với cặp mắt nhân bản như vậy, chúng ta mới thoát ra được khỏi cái cảnh tương tàn, thương ghét triệt để theo kiểu "ai thắng ai" của đất nước.

 

Trở lại trang chánh