Bà mụ đỏ

 

        Cán bộ đỡ đẻ Trần Thị Bê sau ca đỡ đầu tiên làm báo cáo:

        "Dưới ánh sáng cách mạng và trong niềm tự hào của một cán bộ đảng, tôi đă phấn đấu hết sức ḿnh, đề cao cảnh giác tuyệt đối, khắc phục mọi trở ngại và thành quả là đă cứu được ông bố, chỉ có bà mẹ và em bé chẳng may..."

 

 

Trở lại trang chánh