BÍ MẬT QUỐC PH̉NG

 

Toà án binh của Quân đội nhân dân xử chiến sĩ Tạ Văn Bè 3 tháng cộng 30 năm tù về tội chửi tướng Phạm Văn Trà, Bộ trưởng Quốc Pḥng là "đồ ngu!"

 

Phiên ṭa họp xong, bà vợ viên Chánh Án hỏi:

 

- Sao xử nó nặng thế?

 

- Ừ, tội nó phải xử như thế.

 

- Nhưng sao lại 3 tháng cộng với 30 năm?

 

- À, 3 tháng về tội lăng mạ cấp trên, c̣n 30 năm là về tội tiết lộ bí mật Quốc pḥng.

 

 

Trở lại trang chánh