THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN (WASHINGTON DC) NGÀY 12 THÁNG 2-2005

BIỂU T̀NH PHẢN ĐỐI TRUNG CỘNG THẢM SÁT NGƯ DÂN VIỆT NAM

Sau khi biểu t́nh trước Ṭa Đại sứ Trung Cộng để phản đối việc Hải quân Trung quốc thảm sát ngư dân Việt Nam, đồng bào chúng ta đi bộ với rừng cờ VNCH giữa những con đường thủ đô Washington Hoa Kỳ để nói cho người dân bản xứ biết về sự việc này. Cuộc tuần hành diễn ra cách Ṭa Bạch Ốc chừng 2 đoạn đường.
Photo credit: Việt Nam Hồn Nước