ĐỘC TÀI CSVN ĐI VÀO ĐỊNH MỆNH TỰ HỦY DIỆT

Bài 7:

LỪA ĐẢO, VU KHỐNG ĐÊ TIỆN

NHẰM NẮM QUYỀN VÀ THU LỢI

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

 

Trong những ngày tất niên và Tết Nguyên Đán, đảng lưu manh và nhà nước côn đồ CSVN đă mở những cuộc đàn áp, khủng bố Phong trào đấu tranh cho Dân chủ/ Nhân quyền tại Quốc nội. Cái bẩn thỉu của cuộc khủng bố đàn áp này không phải chỉ là hành động thẩm vấn hoặc tịch thu những phương tiện làm việc, như máy điện tử hoặc simcards, mà ở việc bịa đặt, vu khống, hù dọa, cưỡng ép những nhà Dân chủ phải kư nhận những điều trái với lương tâm họ để đảng lưu manh và nhà nước côn đồ CSVN có thể xử dụng tuyên truyền dối trá cho Dân chúng.

 

NHỮNG XẢO TRÁ ĐÊ TIỆN ĐỐI VỚI NHỮNG NHÀ DÂN CHỦ

 

Khi đọc tin Luật sư NGUYỄN VĂN ĐÀI tuyên bố: “CÁC NGƯỜI CÓ GIẾT, CHỨ TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ KƯ", th́ tôi hiểu rằng đây là chiến dịch CSVN muốn hù dọa, ép buộc những nhà Dân chủ để có những tài liệu làm lũng đoạn tinh thần Dân chúng đă ủng hộ mạnh cuộc đấu tranh cho Dân chủ/ Nhân quyền này. Mặt trận mà chúng đang sợ hăi và nhằm vào, đó là khối Dân chúng đang hướng về Tiến Tŕnh Dân Chủ hóa. Luật sư Nguyễn Văn Đài cứng rắn tuyên bố không kư, nhưng đảng lưu manh và nhà nước côn đồ sẽ tiếp tục khủng bố, ép buộc nữa để mong nhận được những lời khai kư nhận theo ư của chúng. Chúng cần những chữ kư, những lời khai này để đánh vào mặt trận quần chúng mà chúng đang lo sợ. Vốn đầu óc lưu manh không kể đến sự thật là ǵ, vốn tính côn đồ bịa đặt ra những thủ đoạn đê tiện, nếu những nhà Dân chủ đồng tuyên bố như Luật sư Nguyễn Văn Đài, th́ tôi tin rằng chúng sẽ bịa ra những lời khai và giả mạo chữ kư của một số nhà Dân chủ để có một số tài liệu mong làm lũng đoạn tinh thần Dân chúng.

 

Con người Cộng sản không những không c̣n trung thực với ḷng ḿnh nữa, mà chúng c̣n bịa đặt ra những tội, ép buộc người ngay phải nhận để chúng kết án người ta. Đây là sự đê tiện của đảng lưu manh và nhà nước côn đồ CSVN.

 

Hăy chỉ mặt từng đứa Cộng sản VN mà hỏi rằng “định hướng Xă Hội Chủ Nghĩa“ là ǵ ? Chúng biết rơ đó chẳng là ǵ hết, nhưng chúng đă xử dụng những tiếng không ra ǵ ấy để loại bỏ, đàn áp, bắt tù tội những người muốn đấu tranh cho tương lai đích thực của Đất Nước. Chúng xử dụng những chữ đó để cố thủ giữ lấy QUYỀN HÀNH độc tài. Ngay cả cái quyền hành này cũng chưa phải là mục đích chính trong ruột thối của chúng. Điều mà chúng nhằm chính yếu là LỢI LỘC vật chất của cải khi nắm được quyền hành.

 

MẶT TRẬN DÀNH DỰT LỢI LỘC VẬT CHẤT VỚI DÂN

 

Nói là QUYỀN, nhưng thực ra LỢI vật chất của cải mới là điều chính yếu của mỗi một đảng viên Cộng sản khi kư tên nhập đảng. Cái bỉ ổi là ở chỗ bụng thối nhằm vơ vét, tham nhũng, cướp dựt LỢI LỘC vật chất của cải, nhưng chúng lại ngoác mồm huyên hoanh những chữ nào là Xă Hội Chủ Nghĩa, nào là Đoàn Kết Dân Tộc để không những che đậy cho cái bụng thối bất chính vơ vét LỢI LỘC của cải, mà c̣n xử dụng những chữ ấy để kết án, bắt tù tội những người chân chính muốn nói lên sự thật, muốn tương lai Dân tộc và Đất nước được sáng sủa, phát triển. Chúng tôi nh́n cuộc đấu tranh trong giai đoạn sắp đến này là cuộc đấu tranh cho cái LỢI vật chất của cải.

 

Một mặt là đảng CSVN muốn khư khư giữ lấy QUYỀN độc tài độc đảng để mà bao che cho nhau ăn cướp những cái LỢI vật chất của cải khi hội nhập APEC, WTO và PNTR. Đây là mục đích chính của cái bụng thối của từng tên đảng viên Cộng sản. Tôi nói là từng tên đảng viên Cộng sản bởi v́ ngay cả những tên mới kư nhập đảng ngày nay, đó là v́ nhằm có chút quyền độc tài để mà dễ dàng vơ vét được LỢI vật chất tiền bạc, chứ chẳng phải v́ Lư tưởng Cách Mạng hay Xă Hội Chủ Nghĩa ǵ cả, bởi v́ chúng biết rơ những tiếng đó không có nghĩa mẹ ǵ cả và đă bị vất sọt rác từ lâu rồi. Thật quá bẩn thỉu và tội lỗi.

 

Nhưng trong mặt trận sẽ đến này, chính là giới lao động nghèo khổ sẽ đứng lên để dành lại những LỢI vật chất do họ nai lưng làm ra.  Giới lao động đi trực tiếp vào trận tuyến để dành lại những CÁI LỢI làm ăn chính đáng của họ. Họ không cần nói ra những tiếng Dân chủ, Nhân quyền để đảng lưu manh và nhà nước côn đồ CSVN mượn cớ vu khống mà kết tội họ. Thúng lúa làm ra với mồ hôi nước mắt, người Nông dân không cần nói hai chũ Dân chủ mới được làm chủ thúng lúa. Người Nông dân hành động bảo vệ thúng lúa của ḿnh. Người Công nhân tự động làm chủ sức lao động của ḿnh. Đứa nào nghêu ngao Mác-Lê để đến cướp dựt, cắt xén sức lao động của họ để có tiền ăn trên ngồi trốc, th́ lấy búa đập vỡ đầu đểu cáng của nó để bảo vệ cái LỢI thu vào từ sức lao động.

 

Cuộc đấu tranh sắp tới là cuộc đấu tranh mà một bên là người Dân lao động bảo vệ những cái LỢI hết sức chính đáng của ḿnh; một bên là đảng lưu manh và nhà nước côn đồ CSVN chỉ muốn cướp dựt những cái LỢI vật chất từ người khác làm ra. Trong cuộc đấu tranh này, CSVN không thể dùng những tiếng láo khoét như Cách Mạng, Xă Hội Chủ Nghĩa để mà hù dọa, khủng bố Dân lao động như họ đang xử dụng để khủng bố những nhà Dân chủ hiện nay. Dân lao động không cần biết đến những chiêu bài láo khoét che đậy ấy v́ những tiếng đó đă lừa đảo họ nhiều rồi để vơ vét những cái LỢI chính đáng do họ làm ra.   

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Trở lại trang chánh