CU ĐỐI TẾT

 

Mừng Xun hỷ xả thm cng đức,

Đn Tết từ bi bớt no phiền.

 

Ngy xun hạnh phc, bnh an đến,

Năm mới vinh hoa, ph qu về.

 

Đn Xun mới tới, rước ng Thần Ti v trong nh ở mi,

Tiễn năm cũ qua, đuổi thằng tng thiếu đến chỗ khc chơi lun.

 

VỊNH TRANH TỨ QU

Xun đo hoa khai, ti như , (bnh an ti lợi tiến)

Hạ lai thịnh vượng, phc mn đường,

Thu khứ bnh an, lộc đắc ch, (hoa khai lộc như )

Đng hồi tứ qu, thọ an khương.

Lm Phước Thnh