CU ĐỐI TẾT

Chưng cu đối đỏ cho Xun, nỗi Nước, nỗi nh, chữ Hạnh Phc bi ngi khng muốn viết .

 

Gặp những bạn thn chc Tết, tiền gi, tiền bịnh, cu Pht Ti lạc lng chẳng buồn nghe.

 

Lương Vĩnh Thnh