CU ĐỐI TẾT

Ba chục năm lưu lạc qu người, lực bất tng tm, nỗi tủi hổ đnh chia nhau giữ kỹ?

 

Bảy mươi tuổi lang thang mất hướng, lo lai ti tận, niềm ưu tư chờ hết số chn theo!

 

Thanh Hữu Huyền