CÂU ĐỐI TẾT

 

1.   Bánh Tết nhà tu, nhưng nhụy đậm đà mùi đạo đức,

      Hoa Xuân cửa Đạo, sắc màu rạng rỡ nét giới qui.

 

2.   Gà vỗ cánh bay, tục tác bay theo bao phiền năo.

      Chó vẫy đuôi về, gầm gừ gậm được những yên vui.

 

3.  Đón Tết tha hương, nhắc nhở cháu con lời Đạo Đức,

     Vui Xuân đất khách, hàn huyên bè bạn chữ tu thân.

 

4.  Tết tới vững tâm tu, công quả gắng bồi, công phu bền giữ,

                              sớm tối chẳng quên câu “lục tự”,

     Xuân về bền chí học, lư Đạo nghiệm suy, t́nh đời thanh thỏa,

                                      mai chiều nhớ măi chữ “ngũ tam” (1).

 

5.  Tết tới tết đi, thời gian như vỗ cánh.

     Xuân này xuân nọ, lẽ Đạo măi luân lưu.

 

Nguyễn Thiện Tranh

(Thánh thất Cao Đài Tacoma, WA)

 

(1) ngũ tam = ngũ giới, tam quy.