Chính các anh

 

Chính các anh, ḷng hận thù chất ngất

Đày dân lành, phá non nước tan hoang

Sáu mươi năm cai trị bạo lực tham tàn

Gây nghịch cảnh tang thương cùn khốn !

 

Chính các anh, vắt cạn lời lẫn vốn

Nhốt nhân tài, đuổi kẻ sĩ ra đi

Diệt hết tinh hoa, c̣n sót lại những ǵ ?

Loài cặn bă, ác ôn ngồi thống trị !

 

Chính các anh, làm những điều nghịch lư

Thay Tổ Tiên bằng mác xít, lê nin

Dạy trẻ con thù hận cả gia đ́nh

Giết mẹ, tố cha, thù hằn dân tộc  !

 

Chính các anh, hận ghi xương khắc cốt

Người anh em buông súng, đợi ḷng nhân

Trả thù dă man, đày đọa trí, thân

Không án tích, tuổi thanh xuân thui chột !

 

Chính các anh, đầy nhẫn tâm ác độc

Căm thù cha chưa thỏa, trả thù con

Tuổi trẻ nhân tài, rường cột nước non

V́ "con ngụy" tương lai trùm đen tối !

 

Chính các anh, bất nhân đầy tội lỗi

Đuổi vợ con "tù cải tạo" về quê

Cướp cửa nhà đảng vui sướng hả hê

"Chiến lợi phẩm" chia nhau bầy cướp cạn !

 

Chính các anh, gây hận thù chuốc oán

Xóa giàu sang, giảm no ấm người dân

Đảng ra tay vét tàI sản tư nhân

Xung vào quỹ "túi riêng" cho cán bộ !

 

Chính các anh, tội chất thành núi cỗ

Xuất cảng thanh niên, bán trẻ, buôn dân

Lấy đô la đảng cất kỷ vào "băng"

Vài ba tỉ, chia đảng viên "hữu sản"  !

 

Chính các anh, loài lừa thầy phản bạn

Hại hiền nhân, giết đồng chí không nương

Ai không theo, thanh toán sạch chẳng nhường

"Giết lầm hơn thả lầm" câu kinh chế độ  !

 

Chính các anh, phản lời thề quốc tổ 

Bán non sông, cắt xén đất cha ông

Ải Nam quan, thác Bản Dốc c̣n không ?

Hoàng sa, Trường Sa giao về tay giặc  !

 

Chính các anh, là những tên phản tặc

Gây chiến tranh giết hàng triệu lương dân

Hà hiếp người nhà, khiếp nhược ngoại bang

Có xứng đáng ngồi trên ngai tiếp tục ?

 

Hoaiviet01
1200am042505

 

Trở lại trang chánh