CHỐNG PH CCH MẠNG

 

Con hỏi bố:

 

- Con đọc bo, thường thấy cu "c tư tưởng chống ph cch mạng". Cụm từ ny c nghĩa g hở bố?

 

Bố (suy nghĩ):

 

- Kh cắt nghĩa lắm. Để bố đưa th dụ cho con dễ hiểu: "Thợ lặn Mỹ c thể lặn su 20 mt xuống Đại Ty Dương. Thợ lặn x hội chủ nghĩa c thể lặn su 40 mt xuống đy hồ Ty"...

 

Con:

 

- Nhưng m bố ơi! Hồ Ty su c 7 mt thi m bố.

 

Bố (vỗ đi đnh bộp một tiếng):

 

- Đấy đấy! Như thế l "c tư tưởng chống ph cch mạng" đấy!

 

 

Trở lại trang chnh