CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG

 

Con hỏi bố:

 

- Con đọc báo, thường thấy câu "có tư tưởng chống phá cách mạng". Cụm từ này có nghĩa ǵ hở bố?

 

Bố (suy nghĩ):

 

- Khó cắt nghĩa lắm. Để bố đưa thí dụ cho con dễ hiểu: "Thợ lặn Mỹ có thể lặn sâu 20 mét xuống Đại Tây Dương. Thợ lặn xă hội chủ nghĩa có thể lặn sâu 40 mét xuống đáy hồ Tây"...

 

Con:

 

- Nhưng mà bố ơi! Hồ Tây sâu có 7 mét thôi mà bố.

 

Bố (vỗ đùi đánh bộp một tiếng):

 

- Đấy đấy! Như thế là "có tư tưởng chống phá cách mạng" đấy!

 

 

Trở lại trang chánh