Bài Cơ bút của Liễu Hạnh Công Chúa

tiên báo sự sụp đổ của chế độ hiện hành và tương lai huy hoàng của đất nước Việt Nam

(Lời dẫn nhập: Năm 1938 tại Đền Ngọc Sơn, Hà Nội, nhà giáo Dương Bá Trạc, với sự chứng kiến của linh mục Lê Quang Óanh, đă cầu cơ để xin Bề Trên chỉ dạy về tương lai Việt Nam. Công Chúa Liễu Hạnh đă về cơ cho bài thi tiên tri về vận nước Việt Nam. Chắc cũng có nhiều vị tu sĩ hay học giả khác đă diễn giải bài này cho các đệ tử ḿnh nghe trong nội bộ. Một vị tu thiền sống tại California có duyên may giữ bài thi đó nhiều năm, nay đem phổ biến. Chúng tôi xin phép đưa bài này trên website. Thông thường th́ các bài sấm kư, tiên tri của Bề Trên rất khó giải. Chỉ khi nào sự việc xảy ra th́ phàm nhân mới thấy Bề Trên không hề nói sai, v́ phàm nhân chưa đủ trí tuệ để giải đoán chính xác. Độc giả cũng có thể tự ḿnh thử giải đoán rồi so sánh với cách đoán giải của các vị  khác. Hy vọng lời tiên tri của công chúa Liễu Hạnh sẽ thành sự thực để dân tộc Việt Nam sớm được hưởng cảnh thái b́nh, tự do, hạnh phúc thực sự (TLBT).

Nguyên bản bài cơ

 1. Thiên cơ chẳng dám nói ra

 2. duyên đă gặp th́ ta đăi ḷng

 3. Ba mầu đến độ suy vong

 4. Khỉ về gáy, vầng hồng nổi lên

 5. Cúc vàng rót chén rượu tiên

 6. Uống mà xem lũ đảo điên luân thường

 7. Mèo lùi Cáo nắm kỷ cương

 8. Tương tàn cốt nhục nhiễu nhương lạ kỳ

 9. Nhân gian mấy độ hợp ly

 10. Đồng hoang nhuộm máu kinh kỳ tả tơi

 11. Quỉ Ma giao chiến khắp nơi

 12. Quỉ ở trên trời, Ma ở dưới hang

 13. Cỏ cây non nước điêu tàn

 14. Quỉ nọ ra hàng, Ma ấy mới thôi

 15. Vẩy Rồng tạm tách làm đôi

 16. Bóng câu in dấu muôn đời nhuốc nhơ

 17. Kể từ đôi ngũ nằm chờ

 18. Thầy Tu mở nước bấy giờ mới hay

 19. Chẳng qua cũng giống Quỉ Tây

 20. Ma tàn Quỉ hết đến ngày Long-Hoa

 21. Khỉ về gáy oa oa

 22. Khắp nơi lại dấy can qua kinh trời

 23. Quỉ Ma đến lúc đi đời

 24. Phụ Nguyên Trời đă định ngôi sẵn sàng

 25. Chó mừng tân chủ rơ ràng

 26. Bốn phương tấp nập lên đàng hồi hương

 27. Long Hoa muôn thuở biên cương

 28. Việt Thường con cháu Tiên Rồng vẻ vang.

                         (Tại Đền Ngọc Sơn, Hà Nội 1938.)


Một hướng giải thích

của thiền giả Minh Đạo Trương Thúc Cổn

Câu 3: Ba mầu là cờ tam tài có 3 màu: xanh trắng đỏ của Pháp.

Câu 4: Khỉ là năm Thân 1945, Gà là năm Dậu 1946; Vầng hồng là cờ đỏ sao vàng của VM Cộng Sản

Câu 7: Mèo lùi là vua Bảo Đại tuổi Mẹo thoái vị; Cáo là HCM lên nắm quyền.

Câu 11: Quỉ là thực dân Pháp, Ma là Việt Minh Cộng sản (tức chiến tranh Pháp-Việt Minh)

Câu 14: Quỉ nọ ra hàng là Pháp đầu hàng ở Điện Biên Phủ.

Câu 15: Vẩy Rồng là nước VN h́nh chử S, giống như Rồng lượn, bị chia đôi 1954.

Câu 17: Đôi ngũ là 2 con số 5, tức 1955

Câu 18: Thầy Tu mở nước: Ông Ngô Đ́nh Diệm (độc thân) lập chế độ Cộng ḥa. [Xin xem thêm phần góp ư bên dưới]

Câu 19: Cũng giống Quỉ Tây: là chế độ nhà Ngô cũng tham tàn chẳng khác ǵ Tây cai trị, cộng với Mỹ can thiệp vào nội t́nh VN. [Xin xem thêm phần góp ư bên dưới]

Câu 20: Ma tàn Quỉ hết: Cộng sản sụp đổ và tham vọng đế quốc ngoại bang cũng chấm dứt. Tiếp theo sự sụp đổ CS, sẽ báo hiệu một biến cố trọng đại là Ngày Phán Xét Tận Thế, gọi là Hội Long Hoa, để chuyển VN và toàn nhân loại sang kỷ nguyên Thánh Đức, tức kỷ nguyên Di Lạc theo Ư TRỜI, theo THIÊN CƠ sắp đặt.

Câu 21 và 22: Khỉ là năm Thân 2004; Gà là năm Dậu 2005. Kể từ 2004 và 2005, chiến tranh sẽ bùng phát khắp nơi trên thế giới và loạn lạc sẽ diễn ra ở nước VN.

Câu 23: Trong bối cảnh chiến tranh lan tràn trên thế giới và loạn lạc bắt bớ của CSVN chính là thời điểm báo hiệu sự cáo chung chế độ CSVN.

Câu 24 và 25: Phụ Nguyên là 2 bộ của chữ Hán. Phụ Nguyên ghép lại sẽ thành chữ Nguyễn . Ám chỉ vào năm Tuất (chó) sẽ có một vĩ nhân mang họ NGUYỄN (tân chủ) xuất hiện thể theo Thiên ư sau khi CSVN sụp đổ để lănh đạo đất nước, mở đầu một thời đại vẻ vang cho dân tộc sau những đêm dài sống trong tủi nhục và nô lệ: Đó là chế độ Đức trị ḥa đồng huynh đệ quang minh chính đại tạo an vui hạnh phúc cho toàn dân không c̣n cảnh bị áp bức bóc lột đàn áp Dân chủ Nhân quyền.

Câu 26: Dân VN bỏ nước ra đi tị nạn CS trên khắp thế giới sẽ lũ lượt hồi hương trở về tổ quốc.

Câu 27 và 28: Sau Hội Long Hoa (Cơ Phán Xét Tận Thế) Dân VN, ṇi giống Tiên Rồng, sẽ sống thực sự ḥa b́nh hạnh phúc trong một đất nước có kỷ cương. Việt Thường là tên cũ của nước VN.

Lưu ư:

Để toàn dân VN hiểu rơ THỜI CƠ giải thoát họa độc tài, tham tàn bạo ngược CSVN đă đến, bài Cơ Bút trên đây là một nguồn động viên vô giá, một tín hiệu qui tụ hữu hiệu đại khối dân tộc về một mối, nhằm yểm trợ sức mạnh cho Phong Trào Vận Động Dân Chủ VN thành công, trong tinh thần bất bạo động. Yêu cầu mỗi đồng bào ở hải ngoại cũng như ở quốc nội phổ biến rộng răi bài Cơ Bút này đến từng người. Cuộc đấu tranh giành lại quyền sống thiêng liêng cho toàn dân đang bị CSVN tước đoạt (như quyền tự do dân chủ chính trị, nhân quyền và đại nạn bóc lột tham nhũng) là RẤT HỢP L̉NG TRỜI, HỢP ĐẠO LƯ, VÀ TẤT THẮNG, không có sức mạnh nào ngăn cản được nữa. Hăy mạnh dạn đấu tranh trực diện với đảng CSVN để giành lại quyền sống cơ bản mà mỗi người công dân một nước độc lập phải được qui định rơ ràng trong hiến pháp.

Cần nhấn mạnh ở đây: Cuộc đấu tranh này dựa trên nền tăng công lư, chính nghĩa và ư thức trách nhiệm đối với dân tộc, chứ không xuất phát từ sự hận thù, trả thù. Phải trực diện chứng minh, nói cho người CSVN, một cách có văn hóa, thấy rơ điều này, để cho đảng CSVN không thể tiếp tục lừa dối và qui chụp vu cáo một cách thô bạo không có văn hóa bằng cách sử dụng luật rừng như những tên thực dân ngoại bang đi cướp nước. Đă đến lúc toàn dân dũng mănh buộc đảng CSVN phải trả lại quyền dân chủ chính trị và nhân quyền và những quyền cơ bản khác cho dân. Không chấp nhận tiếp tục làm thân nô lệ phục vụ cho sự tham tàn của đảng CSVN, như thực dân đă áp đặt lên đầu lên cổ nhân dân trong thời kỳ đất nước bị Tàu và Pháp thống trị 1000 năm và 80 trước năm 1945. Toàn dân VN đă đứng lên làm cách mạng mùa thu năm 1945 là để giải thoát ách nô lệ, chứ không phải để cho đảng CSVN thay thực dân cướp nước bắt dân làm nô lệ cho đảng CSVN nhân danh xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Sản bánh vẻ, không tưởng và nô lệ ư thức hệ ngoại lai.

Cũng cần nhấn mạnh thêm cho đảng CSVN thấy rằng cuộc vận động lịch sử này là Lực Thiện đối lập lại Lực Ác nhằm giành lại quyền sống thiêng liêng cho toàn dân, trong đó có những người CSVN và gia đ́nh họ được hưởng một cách b́nh đẳng như chúng ta. Hăy vạch rơ cho đảng CSVN thấy rằng những người yêu chuộng dân chủ chân chính của chúng ta không nhân danh Bạo Lực để đối kháng lại Bạo Lực, mà nhân danh Công Lư, Chính Nghĩa để hành động. Những người dân chủ yêu tổ quốc yêu đồng bào, v́ nổi đau khổ của toàn dân mà tranh đấu, chứ không phải tranh giành quyền lực thống trị thay đảng CSVN để có cơ hội kiếm xôi thịt, đặc quyền đặc lợi, để vinh thân ph́ gia. Chúng ta tranh đấu trong tinh thần bất bạo động đ̣i đảng CSVN phải trả quyền làm chủ đất nước lại cho dân thông qua một cơ chế chính trị bảo đảm một cách công bằng tuyệt đối tôn trọng khát vọng chính đáng của nhân dân trong sự nghiệp làm chủ đất nước liên quan đến mọi kế hoạch phát triển xây dựng đất nước cho nhu cầu Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc của Toàn Dân, mà Ư Chí đó đă được thể hiện trong cuộc Cách mạng Mùa Thu 1945 dẫn đến thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa (Cộng Ḥa chứ không phải Cộng Sản).

Giờ Lịch Sử Giải Phóng Ách Nô Lệ đă điểm! Mọi tầng lớp dân chúng, không phân biệt già trẻ, hăy xiết chặt tay nhau tiến trên lộ tŕnh vận động dân chủ cho đất nước, với một tâm hồn TRONG SÁNG, KHÔNG HẬN THÙ, nhưng VÔ ÚY, v́ Đại Nghĩa, v́ Khát Vọng Cao Cả Của Toàn Dân. Tôi là một người TU HÀNH, không làm chính trị, không tham gia một đảng chính trị nào. Nếu gặp một người CSVN bị lâm nạn, tôi cũng yêu thương và cứu họ như tôi yêu thương và cứu một người không cộng sản. Nhưng thấy việc thiện mà không làm, không lên tiếng ủng hộ là loại người hèn nhát, bởi lẽ “kiến nghĩa bất vị bất dũng giả”. Do đó, trước nổi đau của toàn dân, tôi chính thức lên tiếng ủng hộ Phong Trào Vận Động Dân Chủ, với tư cách là một người công dân có trách nhiệm đối với vận mạng tổ quốc như Tu sĩ Trần Nhân Tôn đời Nhà Trần trở lại ngai vàng lănh đạo cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông. Tôi kư tên thật và bút hiệu của tôi để đảng CSVN khỏi mất công điều tra. Cũng cần nói thêm ngày 13-2-2006, tôi đă có gởi về VN một cuốn sách tôi viết từ năm 1990-1992 mang tựa đề: NHỮNG MẬT THƯ GỞI NGUYỄN-HỮU-THỌ, PHẠM-VĂN-ĐỒNG, VƠ-NGUYÊN-GIÁP. Sách này là tập hợp ba bức mật thư tôi gởi cho ba ông ấy năm 1992, trong đó tôi phân tích sự sai lầm khi đưa chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam, mà kết quả là mang lại tai họa cho đất nước, toàn dân. Ngoài ba thư c̣n có bản kiến nghị của tôi năm 1996 đề nghị đảng CSVN sám hối về những sai lầm của đảng và cải cách chính trị cho hợp ḷng dân hầu có thể tạo được sức mạnh tổng lực đoàn kết cho công cuộc kiến quốc và phát triển đất nước theo đường hướng thực sự dân chủ. Tiếc thay sách tôi đă bị hải quan tịch thu tại phi trường Tân sơn Nhất. Do đó không phổ biến được đến toàn dân. Tôi mong rằng những ai tha thiết đến dân chủ, công lư và không hận thù sẽ có duyên để đọc cuốn sách đó trong một ngày gần đây...

California, ngày 14-9-2006

Thiền giả: MINH-ĐẠO TRƯƠNG THÚC CỔN

 

Ghi chú tiểu sử:

Qua những gịng trên chúng ta được biết người b́nh giải bài cơ của Liễu Hạnh Công Chúa là một vị tu thiền. Qua quán chiếu và với ḷng yêu đất nước Thiền giả đă viết những lời giải thích trên. Theo lời Thiền giả chúng ta hy vọng sắp được đọc cuốn Mật thư đă bị tịch thu tại phi trường Tân Sơn Nhất.

VỌNG ÂM

(Sau khi bài "Một hướng giải thích" của thiền giả Minh Đạo Trương Thúc Cổn được gởi ra, chúng tôi nhận được một số lời b́nh khác. Để học hỏi lẫn nhau, chúng tôi xin phép các tác giả để đăng nguyên văn các lời b́nh đó lên đây. Chúng tôi chỉ mạn phép chỉnh các lỗi chánh tả nếu có - TLBT)

Góp ư của Thu Thủy (VA):

Kính thưa các bác, các chú, và thiền giả Minh Đạo,

Cháu rất thích học hỏi thiên cơ trong các sấm kư nhưng rất tiếc lại không biết bàn. Cháu rất thán phục cách giải thích của bác Minh Đạo, tuy nhiên ở câu 18 & 19 nếu bàn theo cách của bác th́ có điều ǵ đó không ổn.

Câu 18: nếu giải "Thầy tu" là là người độc thân để ám chỉ cố tổng thống Ngô Đ́nh Diệm th́ chắc không đúng v́ thế gian này có biết bao nhiêu người độc thân, chẳng lẽ tất cả những người độc thân đều được gọi là "Thầy tu"? Trong khi những vị bề ngoài là "Thầy tu" lại không chắc là độc thân...

Câu 19: v́ cháu c̣n nhỏ nên không biết chế độ nhà Ngô như thế nào và ba má cháu đă mất nên cũng không hỏi được. Cháu chỉ không đồng ư ở chỗ bác Minh Đạo giải câu "Cũng giống quỉ Tây" là "...cộng với Mỹ can thiệp vào nội t́nh VN." Theo cháu biết th́ chưa có nước nào trên thế giới này có tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền như ở Mỹ. Nếu giải "Mỹ can thiệp vào nội t́nh [miền Nam] VN" là không tốt v́ "cũng giống quỉ Tây", như vậy th́ bọn cầm quyền cộng sản ngoài Bắc lúc đó cũng dựa vào thế lực của Nga, Tàu để cưỡng chiếm miền Nam VN th́ sao? Đă gọi là "Quỉ" th́ phải rất tàn ác và khát máu, trong quá khứ, cộng sản khát máu (đấu tố địa chủ, tết Mậu Thân 1968, mùa hè đỏ lửa 1972, cải tạo khổ sai, v.v...) hay là cộng ḥa khát máu? So hai miền Nam Bắc trước 1975 th́ miền nào tốt hơn? Chế độ nào dâng đất, dâng biển cho Tàu cộng?

Cháu chỉ có vài ư kiến thô thiển, hy vọng sẽ có những lời b́nh khác cho hai câu trên.

Kính thư.

Thu Thủy

Góp ư của Aladin Nguyễn:

Thiền giả TTC giảng nghĩa (giải mật sấm) câu 18 và 19 tôi thấy không hợp lư, sai sự thật v́ thiền giả TTC giải đoán hai câu ấy với đầy thành kiến, gượng gạo lại không công bằng và vô tư đối với lịch sử của VNCH và TT Ngô Đ́nh Diệm chi mấy.  Bởi theo sự hiểu biết của tôi th́ nó được giải thích như thế này...

18)  Thầy tu mở nước bấy giờ mới hay

19)  Chẳng qua cũng giống Quỷ Tây

Người độc thân không có nghĩa họ là "thầy tu", TT Ngô Đ́nh Diệm độc thân, chưa bao giờ đi tu để làm thầy làm cha (tuy là ông có ư định chứ ông chưa thực hành ư định đó cả !), nên v́ vậy ta không thể gán ép NĐD là thầy tu đi ... mở nước Việt Nam Cộng Ḥa 1954 và đă cai trị đồng bào miền Nam "tham tàn, gian ác, độc tài"  trong 9 năm, giống như thằng Tây đă cai trị nước ta trong suốt gần 100 năm kia vậỵ   Giải đoán và giải mật theo thiền giả TTC kiểu này th́ hỏng bét, tào lao !!

Hai câu 18 và 19 có thể giải thích như thế này, "thầy tu" ở đây có nghĩa là ám chỉ đám thầy tu đội lốt Phật giáo của đám sư hổ mang Ấn Quang do sư hổ mang Thích Trí Quang làm thủ lănh, đă làm tay sai nằm vùng "nối giáo cho giặc cộng", lũng đoạn và đánh phá miền Nam qua nhiều thập niên tại miền Nam và cho đến năm 1975, đám thầy tu sư hổ mang đội lốt Phật giáo này đă xuống đường tiếp đón lũ giặc VC vào thành thống trị đất nước (thầy tu mở nước bấy giờ mới hay) và lũ sư hổ mang này cùng với CSVN đă cai trị đất nước tham tàn, bất nhân và gian ác chẳng thua ǵ bọn Quỷ Tây (chẳng qua cũng giống Quỷ Tây).

Sự thật là thế! Xin thiền giả t́m đọc cuốn tài liệu sử  "GIẶC THẦY CHÙA" của Đặng Văn Nhâm để biết rơ "thầy tu" nào đă mở nước rước voi cộng sản vào thành để dày xéo quê hương và hăm hại giống ṇi ta suốt hơn 50  năm qua...  

Thử hỏi thiền giả TTC, tổng thống NĐD cai trị miền Nam 9 năm, tổng thống NVT cai trị miền Nam 9 năm, CSVN cai trị miền Nam 31 năm, thực dân Pháp cai trị VN 86 năm (vua ăn chơi Bảo Đại làm vua bù nh́n cũng vài thập niên trong thời gian Pháp đô hộ nước ta).  Vậy trong các chế độ trên, chế độ nào và người nào đă đem đến người dân với một đời sống sung túc, b́nh an và đất nước được phú cường, độc lập, có kỷ cương hết thảy, tuy rằng chỉ vỏn vẹn trong 9 năm thôi ??  Trong 9 năm mà TT Diệm  từ một đống hoang tàn, lộn xộn vô kỷ cương  mà đă xây dựng được một miền có kỷ cương, phú cường, b́nh an như thế  th́ thật đáng cho hậu thế  khâm phục lắm chớ.  Hăy nh́n Iraq ḱa, tuy được Mẽo ủng hộ tài và lực tối đa nhưng đă 4-5 năm rồi mà vẫn c̣n chưa làm tṛ trống ǵ cả !  Nên nhớ rằng NĐD không được Mẽo ủng hộ như thế đâu nhé, vả lại, đất nước ta lúc bấy giờ c̣n tồi tệ với giặc trong giặc ngoài (CS, Pháp và tay sai Pháp và VC nằm vùng đầy dẫy ở miền Nam kể cả đám sư hổ mang đội lốt Phật giáo tay sai cộng sản Ấn Quang/Thích Trí Quang) đánh phá khắp nơi nơi..

Nếu bảo nhà Ngô cai trị đồng bào tham tàn chẳng khác chi là thằng Tây th́ tôi tin rằng đa số  đồng bào VN ngày nay mong ước sao có được một "nhà Ngô tham tàn" để cai trị đất nước tôi, dân tôi thêm một lần nữa đấy ạ.  

Theo sự giải thích của tôi là thế, nếu thiền giả không cho là đúng th́ thiền giả nên đi cầu cơ hỏi lại Bà Liễu Hạnh Công Chúa xem có đúng như lời giải thích của tôi không nào..  Tôi mong ngày nào đó đám sư hổ mang Ấn Quang, Giao Điểm và bè lũ "đội lốt Phật giáo" phá làng phá xóm, làm tay sai cho giặc cộng,  hăm hại đất nước "nối giáo cho giặc cộng", làm sụp đổ một chế độ "tham tàn Ngô Đ́nh Diệm" v́ dân v́ nước kia, biết ăn năn, sám hối, mạnh dạn nhận lỗi lầm của ḿnh đă gây ra cho Người, cho đất nước và cho giống ṇi Việt tộc.

Trân trọng,

Aladin Nguyễn

Góp ư của Toado91767:

Ông Aladin luận bàn đúng đó, anh gà mờ nào nhận ḿnh là thiền giả TTC mà đoán giải trật lất lại đầy thành kiến với chế độ đệ I CHVN, nên ăn nói, luận bàn đều trật lất. Nên nhớ rằng Ông Ngô Đ́nh Diệm thuở sinh tiền không bao giờ vỗ ngực cho ḿnh là MỞ NƯỚC như bọn huyênh hoang khoác lác nhận vơ, nói ẩu HỒ CHÍ MINH và đồng bọn CSVN, chính bọn chó má này khoe khoang rằng chúng có công MỞ RA NƯỚC  "Dân Chủ Nhăn răng Việt Nam" từ năm 1945 đấy.

Chữ Thầy Tu [mở nước] nói lái lại là THÙ TÂY [mở nước] là ư chỉ bọn VẸM nhơn lợi dụng ḷng YÊU NƯỚC của đồng bào, liền nhận vơ bọn chúng là những người thù TÂY [thù bọn Phú Lang Sa] để cướp chính quyền từ tay người dân và các đảng phái Quốc Gia chân chính hầu mở ra nước XHCN Cộng Sản VN chuyên lạy lục quan thầy NGA, TẦU là lũ Cộng Sản Quốc Tế vô cùng tàn ác độc hại đó.

Xem ra cái bọn bảo  ḿnh  đây là THÙ TÂY để "mở nhà nước" XHCNVN.....chẳng qua cũng giống như bọn quỷ TÂY, chuyên lợi dụng danh nghĩa. Tây bảo đem văn minh cho dân VIỆT th́ té ra lại bóc lột đàn áp dân VIỆT đến ốm o gầy ṃn, c̣n bọn chó má CỘNG PHỈ Hồ Chí Minh th́ lợi dụng chống TÂY để mở ra cái nhà nước ăn cướp "độc lập - tự do - hạnh phúc" của toàn dân và vô cùng khát máu: XHCN CSVN, vô cùng tàn nhẫn, vô cùng đểu giả, chúng áp bức dân ta c̣n tàn bạo gấp ngàn vạn lần thực dân Pháp cai trị, chúng BÓC LỘT nhân dân ta đến tận xương tủy, chúng như những con ḍi, con đỉa bám theo hút máu hút mủ đồng bào ta bao năm trời nay thực là kinh khiếp không bút nào, mực nào, lời nào tả cho hết nỗi thống khổ do Hồ chí Minh và đồng bọn gây ra cho nhân dân và đất nước ta.

Xem thế th́ biết cái bọn "thù tây" ba trợn này có khác ǵ giống QUỶ TÂY đâu, chúng không những giống mà c̣n ác hơn TÂY thập bội là cái chắc nên SẤM mới ghi "chẳng qua cũng giống QUỶ Tây" là vậy. Ông thiền giả TTC mà anh Aladin muốn nói, đă thấy được chỗ này chưa không biết?

Toado91767 

Góp ư của Phạm Hồng Lĩnh:

Kính thưa Quư Vị,

Chúng tôi chắc chắn rằng csVN vẫn c̣n đang t́m cách hạ nhục, bêu xấu bất cứ những người hay việc tốt đẹp nào của VNCH. 

Chúng làm thế để người dân chịu chấp nhận những cái xấu, tệ của chúng nó v́ nghĩ rằng "ai cũng xấu vậy!". Đă và sẽ có những học giả, những văn nghệ sĩ, những nhà tu thuộc đủ các tôn giáo có tài nhưng v́ vô t́nh hay bị csVN dụ dỗ, mua chuộc hay bị cs "gài" mà buộc họ phải viết nói theo kế hoạch của cs.

Chúng tôi chẳng biết rơ người viết bài giải "Cơ bút ..." là ai nhưng đọc bài viết của các Ông Toa Đô, Aladin mà nhớ đến sự kiện trên nên ghi vội để Quư Vị người Việt Quốc Gia lưu ư.

Kính,

Phạm Hồng Lĩnh

Góp ư của Aladin Nguyễn:

Bác ToaDo giải nghĩa chữ nói lái  "Thầy Tu" là "Thù Tây" thật là chí lư, chữ nói lái này làm tôi nhớ lại trong câu sấm nào đó (sấm Cụ Trạng ?) cũng có ghi một câu tương tựa, tiên đoán ngày giặc Pháp bị bại ở VN:  

......  Hết đời Thầy Tăng  tức là hết đời thằng Tây. 

Đọc qua câu trên th́ ai cũng tưởng rằng đề cập đến các thầy tăng, các sư của nhà chùa sẽ hết đời, sẽ chấm dứt, nhưng không phải vậy, đọc lái lại th́ nghĩa của nó hoàn toàn ngược lạị  Tiếng Việt ta thật phong phú và thâm thúy hay vô cùng !  Phúc cho ai học và biết được ngôn ngữ văn hóa Việt Nam của chúng ta !  

Dân tộc Việt ḿnh thật bất hạnh khi phải bị hết thằng Tây rồi đến thằng chó đẻ Việt cộng nó cai trị, hành hạ, nhưng tội ác của thằng Tây nếu đem so với lũ chó đẻ Việt cộng th́ có lẻ c̣n thua xa, rất xa, tuy rằng cả hai thằng Tây và VC đều là lũ ... qủy vương, ác thú cả !!    Giữa 2 cái xấu xa đê hèn ấy, nếu cho người dân Việt chọn lựa, th́ họ thà chọn một cái ít xấu hơn cái kia vậy, họ thà chọn thằng Tây cai trị c̣n hơn là chọn thằng ...khốn lịn bán nước CSVN.  Mỉa mai và đau sót cho dân tộc chúng ta lắm phải không, bác ToaDo ??  Trong "Lời Giới Thiệu" cho tập thơ "Bản Chúc Thư Của Một Người VN" của tác giả  Khuyết Danh, kư giả Lê Triết (Tú Rua) đă viết như thế này mà tôi cho rất đúng với hoàn cảnh của đất nước và dân tộc chúng ta:  

"... Dân tộc chúng ta sẵn sàng trả bằng mọi giá để lấy lại tự do.  Người dân Miền Nam, sau khi nếm mùi cộng sản thống trị đă ngồi than tiếc tập đoàn tham những Nguyễn văn Thiệu.  Người dân miền Bắc, kinh nghiệm hơn, ngồi than tiếc kẻ thù xưa:

Ôi thằng Tây mà trước kia người dân không tiếc máu xương đánh đuổi. 

Nay họ xót xa luyến tiếc vô chừng...  

Họ luyến tiếc thằng Tây cướp nước ngày xưa là v́:  

Nhờ nanh vuốt của lũ thú rừng

Mà bàn tay tên cai trị thực dân hóa ra êm ả.  

Người dân VN đă được hứa hẹn rất nhiều và họ đă trọn tin vào lời hứa ấỵ  Nhưng họ vô cùng thất vọng v́ dưới bàn tay bạo ngược của bọn giặc nước VC:  

Cái họ được là khăn tangnạng

Cái mất đi:  ánh sáng, cuộc đời !"  

[Bản Chúc Thư của một người VN, trang 14-15]  

Tôi  kính bác Toado , chúc bác có sức khỏe để chống bọn giặc nước CSVN đang hăm hại quê hương và giống ṇi. 

Kính,  

Aladin Nguyễn  

TB:  À quên, thiền giả TTC, Mỹ can thiệp và đưa lính họ vào nước ta tham chiến  vào năm 1965 (tức là 2 năm sau khi TT Diệm bị giết, 1963),  việc Mỹ đ̣i đưa quân vào VN  mà TT Diệm hoàn toàn chống đối lại từ đầu đến chót và v́ thế Ông đă  bị ám sát bởi "người bạn đồng minh Hoa Kỳ" và tay sai tướng lănh phản bộị   Cho nên nói, thiền gỉa đừng đem tất cả tội lỗi rồi đồng hóa việc làm lên đầu đệ nhất cộng ḥa và TT Ngô Đ́nh Diệm như thế (câu 19).   Chớ có ḷng dạ ác tâm và thất đức như thế, thiền gỉa TTC !   Viết phải cho đúng sự thật, có sao nói vậy, đừng v́ ác cảm, thành kiến và hận thù mà đi xuyên tạc sự thật!

(Sẽ đăng tiếp nếu có những ư kiến khác. Khi hồi âm hay góp ư trên các diễn đàn, xin vui ḷng cc: TLBT@sbcglobal.net để chắc chắn chúng tôi nhận được vọng âm của quư vị.)

 

 

Trở lại trang chánh