Ci thương đau

 

Ta trở lại qu hương chiều gi ct

Vng địa linh nhn kiệt một thuở no

Ta di mắt tm đồng xanh ni biếc

Chỉ thấy đời m hận đứng xanh xao !

Rồi đứng lặng với nổi sầu tuyệt diệt

Đời nhn nhau qua nh mắt nghẹn ngo

Trn lối cũ su vết hằn oan nghiệt

Đời nhọc nhằn trong ci sống thương đau !

Trong tiếng gi giọng ai buồn da diết

Lời uất hờn từ phế phủ tiu hao

Ta ci xuống xt thương đời khnh kiệt

Người hởi người, hờn tủi đ dng cao !

 

Bạch Loan

 

 Trở lại trang chnh