Đảng CSVN đang giẫy chết

Phạm Hồng Đức - 11.01.2007

Chúng ta biết rằng đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN lúc đầu lấy tên gọi là đảng CS Đông Dương) ra đời ngày 3.2.1930 đến nay đă 76 năm. Nhưng do các quan điểm sai lầm như "Đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, chính quyền nằm đầu họng súng, kinh tế chỉ huy bao cấp Nhà nước và tập thể v.v...". Nên ĐCSVN đă gây ra vô vàn tội ác đối với Nhân dân như : cuộc Cải cách Ruộng đất thời kỳ năm 1955-1956, cuộc đàn áp Nhân văn giai phẩm năm 1958, đến năm 1959-1960 th́ lùa dân vào hợp tác xă, các công nông trường, xí nghiệp. Tết Mậu Thân 1968, th́ ĐCSVN đă chôn sống hàng ngàn người vô tội ở Huế, sau năm 1975 th́ ĐCSVN đă giết hoặc bắt đi tù cải tạo hàng triệu người ở các tỉnh phía Nam v.v... và v.v...

Do nhận thức sai lầm, do t́nh h́nh thế giới thay đổi nên con đường của ĐCSVN đă phải thay đổi từng giai đoạn "Độc tài khép kín - Độc tài nhưng mở cửa kinh tế - Độc tài nhưng hội nhập kinh tế với thế giới". Như thế là nhận thức của ĐCSVN đă thay đổi tiến bộ dần và nay đă đến đoạn cuối.

Chúng ta phải khẳng định chắc chắn rằng "Nền kinh tế thị trường không thể sống chung với chế độ đảng trị độc tài được". Vào WTO th́ nền kinh tế phải vận hành theo các điều luật cạnh tranh công bằng của pháp lư quốc tế, v́ vậy sự vận hành kinh tế của xă hội sẽ bóp chết nền chính trị độc tài.

Vậy sau đây tôi xin phân tích các lư do để chứng minh cho mọi người thấy là ĐCSVN đang giẫy chết.

I. Tư tưởng lập trường.

Chúng ta biết rằng trong 76 năm ra đời và cầm quyền, ĐCSVN với bộ máy độc tài tuyên truyền khổng lồ ḥng bắt cả Dân tộc đi theo chủ thuyết vô thần Mác - Lênin. Nhưng trong quá khứ th́ các tôn giáo, các thuần phong mỹ tục như cúng tổ tiên, ông bà hoặc đi đền, đi chùa vẫn tồn tại với Nhân dân kể cả những người Cộng sản. C̣n kinh tế th́ với quan điểm kinh tế chỉ huy bao cấp trên toàn quốc, nhưng kinh tế cá nhân, tư thương vẫn âm thầm tồn tại. Chính v́ vậy sau năm 1986 ĐCSVN đổi mới, mở cửa th́ nay các tôn giáo đă lớn mạnh hơn nhiều và các phong tục, các đền chùa, nhà thờ họ đă phát triển xây dựng lại rất nhiều trên khắp Đất nước. C̣n kinh tế th́ kinh tế cá nhân đă lấn át kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Như thế là ĐCSVN đă thua và Dân đă thắng. Hay nói đúng hơn là ĐCSVN đă theo đuôi Dân.

Hiện nay dù ĐCSVN vẫn c̣n hô "Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh". Nhưng chủ nghĩa Mác - Lênin th́ làm ǵ có thần linh, có tâm linh, có kinh tế tư nhân. Nghĩa là ĐCSVN hô để tự lừa dối ḿnh và lừa Dân mà thôi. Như thế th́ lập trường tư tưởng của ĐCSVN nay đă không c̣n là "Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh" nữa rồi.

Hiện ĐCSVN vẫn muốn độc tài để được đặc quyền, đặc lợi, ĐCS cũng như những người lư luận của đảng ḥng muốn xây dựng một xă hội độc tài đảng trị mà cộng sản không ra cộng sản, tư bản cũng không ra tư bản. Nói cho đúng th́ ĐCSVN đang khủng hoảng về tư tưởng, lập trường và hướng đi trong tương lai.

II. Nội bộ ĐCSVN.

Chúng ta biết rằng do chế độ độc tài đảng trị tuyệt đối nên ĐCSVN đă cướp đi mọi quyền làm người của Nhân dân. V́ vậy, ĐCSVN muốn làm ǵ th́ làm, muốn nói như thế nào th́ nói. Chính những lư lẽ đó nên ĐCSVN là một đảng chuyên lừa dối Nhân dân. Cho nên mọi cơ quan, tổ chức của đảng đều luôn luôn vẽ lên những thành tích để lừa dối đảng, lừa dối Nhân dân mà thôi. Chính bởi sự lừa dối liên tục của đảng nên con người sống trong chế độ xă hội đảng trị th́ những người thật thà sẽ bị đảng và xă hội loại bỏ hoặc tiêu diệt và những ai luôn biết nói dối theo đảng th́ tồn tại và có thể được đảng đưa lên giữ những chức vụ quan trọng. Như thế là cả một xă hội phải lừa dối nhau để sinh tồn.

Ngược lại trong chế độ dân chủ th́ do Nhân dân có mọi quyền làm người của ḿnh, như ứng cử, bầu cử nói lên các sự thật, đ́nh công, biểu t́nh, tự do báo chí, tự do ngôn luận. Nhờ những quyền ưu việt đó nên những ai dối trá th́ đều bị xă hội lên án và khinh bỉ. Nhờ vậy con người sống với con người, từ chính phủ cho đến các tổ chức ban ngành, các cá nhân đều phải thật thà th́ mới tồn tại và được xă hội tôn trọng.

Như vậy th́ con người trong trong hai chế độ Độc tài và Dân chủ nó hoàn toàn trái ngược nhau về tư cách, đạo đức và nhận thức về xă hội của ḿnh.

ĐCSVN do t́nh h́nh thế giới, t́nh h́nh Đất nước kinh tế kiệt quệ, đảng từ độc tài khép kín buộc phải chuyển sang độc tài mở cửa (1986-2006). Rồi Việt Nam vào các khối ASEAN, APEC, nên những người lănh đạo của đảng, của chính phủ đă được tiếp xúc với các chính phủ, các chính khách, cũng như các chuyên gia, các tổ chức quốc tế nhờ vậy nên kiến thức của những ông, bà CS đă được mở mang, tiến bộ dần. Sau đó đến năm 1989 rồi 1991 th́ thế giới CS Đông Âu và Liên Xô tan ră, nên trong năm 1991, 7 nhà lư luận hàng đầu của ĐCSVN gồm các ông Lê Hồng Hà, Dương Phú Hiệp, Lê Hồng Tâm, Vũ Hoàng Địch, Phạm Khiêm Ích, Phan Đ́nh Diệu, Bàn Đăng Huy đă được đảng tổ chức "Nhóm nghiên cứu" để tham mưu cho đảng về đề tài "Dân chủ xă hội". Mục đích cuộc nghiên cứu là "Để phê phán và đ̣i hỏi tiếp tục nghiên cứu có thể - phê phán sâu sắc hơn, nghiêm túc hơn, mạnh mẽ hơn".

Đến năm 1995, th́ đă có cuộc họp kín trong đó các ông Phạm Văn Đồng, Vơ Văn Kiệt, Vũ Oanh, Nguyễn Mạnh Cầm đă đ̣i xóa Chủ nghĩa Cộng sản (CNCS) và tên đảng CS. C̣n các ông Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu th́ lại chủ trương vẫn giữ CNCS và tên ĐCS. Như thế là trên chóp bu nội bộ ĐCSVN đă thực sự bị chia rẽ và ư thức dân chủ đă có trong các vị lănh đạo cao cấp nhất của ĐCSVN.

Khổng Tử có câu : "Đối với bọn tiểu nhân khi thịnh vượng th́ tranh giành nhau mà sống, khi suy thoái th́ tự bỏ nhau mà sống".

ĐCSVN trong thực tế th́ từ khi nắm dược chính quyền cho đến nay đă luôn bị chia rẽ, luôn bị các cuộc tranh giành quyền lực ngấm ngầm trong đảng. Cho nên ông HCM cũng đă bị Lê Duẩn, Lê Đức Thọ mưu sát năm 1968. Đến năm 1986 đổi mới th́ các cuộc nội sát trong ĐCSVN c̣n lớn hơn và nhiều hơn như các vụ Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, vụ Tổng cục II, vụ T4 chẳng hạn. Theo tôi hiện nay th́ trong ĐCSVN đang có nhiều phe cánh đang tranh giành quyết liệt về quyền lực. Như vậy tôi mong các đảng viên ĐCS có tư tưởng Dân chủ cần biết, phân tích nắm t́nh h́nh và có phương pháp đấu tranh có hiệu quả.

Hiện ĐCS đang hô hào chống tham nhũng, sự thực th́ v́ tệ nạn tham nhũng đă lan tràn khắp Nước từ trung ương đến tận làng xă, đến mọi cấp mọi ngành nên đảng không thể chống được. ĐCSVN chống tham nhũng thật th́ đảng sẽ chết. Đảng không chống được tham nhũng th́ tệ nạn tham nhũng càng phát triển. Bởi vậy sự bất b́nh trong đảng, trong Nhân dân ngày một lớn, nên đảng cũng phải chết. Theo tôi trong thực tế hiện nay các phe cánh chỉ lợi dụng chống tham nhũng để loại trừ các ê kíp, các cá nhân mà thôi. Nó chẳng khác ǵ một tên kẻ cướp đi bắt một tên ăn trộm. Như vậy là trong nội bộ đảng do t́nh thế bức bách mà đảng đă phải tạo ra sự chia rẽ, kẻ thù giữa các phe cánh. Chính v́ vậy mà nội bộ ĐCSVN hiện tại không bao giờ yên b́nh được cả.

Chúng ta biết rằng trong giai đoạn độc tài khép kín năm 1956 th́ trong nội bộ đảng có các nhóm trí thức là "Nhân văn, Giai phẩm" đă đấu tranh với ĐCS đ̣i văn nghệ sỹ tự do, nhưng họ đă bị ĐCS đàn áp, bỏ tù. Trong đó có ông Nguyễn Hữu Đang là thứ trưởng Bộ thông tin tuyên truyền, trưởng ban tổ chức lễ tuyên ngôn độc lập mùng 2/9/1945, hay đại tá Trần Dần, các nhà thơ Lê Đạt, Hoàng Cầm v.v...

Trong giai đoạn độc tài mở cửa từ năm (1990-2000) th́ đă có nhiều đảng viên ĐCS cũng như trí thức lên tiếng đ̣i dân chủ, đa nguyên, họ đều bị ĐCS quản chế hoặc bắt tù như ông Lê Hồng Hà, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Minh Quốc, Dương Thu Hương, trung tướng Trần Độ v.v...

Nhưng nay giai đoạn cuối của độc tài mở cửa th́ các đảng, các tờ báo đối lập đă ra đời công khai đương đầu với ĐCSVN, nhưng đảng chỉ hăm dọa, theo dơi chứ không c̣n đàn áp khốc liệt như trước nữa.

Chúng ta biết rằng trước Đại hội X, đảng đă hoàn toàn phụ thuộc vào nhóm đại bảo thủ ngu dốt đầy quyền lực là Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Trần Đức Lương, Trần Đ́nh Hoan, Phạm Văn Trà, Nguyễn Khoa Điềm. Nhưng sau đại hội X th́ ê kíp này đă hết thời và Lê Đức Anh kẻ ma giáo đầy quyền lực trước Hội nghị APEC đă phải trả thẻ đảng ông đang sống và bị mọi người khinh bỉ ở Sài G̣n và hiện các tay chân của Lê Đức Anh, Đỗ Mười đang bị chặt dần.

Như vậy th́ diễn biến thời cuộc đang có lợi cho các nhà tranh đấu Dân chủ và thực tế hiện nay dù Đất nước vẫn c̣n độc tài, c̣n kinh tế Maphia đảng, Maphia gia đ́nh, nhưng dù chưa có dân chủ. Nhưng đảng đang đưa cả Dân tộc đi theo Chủ nghĩa tư bản văn minh và phải theo luật chơi Quốc tế. Theo t́nh h́nh thời cuộc mới th́ bắt buộc ĐCSVN phải nới dần tự do, dân chủ cho dân. Đó là xu thế mà đảng không thể cưỡng lại được.

III. Ngoại giao :

Trung Quốc :

Năm 1974, Trung Quốc đă đưa quân chiếm quần đảo Hoàng Sa. Năm 1979, Trung Quốc lại xua quân đánh biên giới phía bắc và hiện quần đảo Trường Sa Trung Quốc đă chiếm một số đảo. Đến năm 2000, th́ Việt Nam do yếu thế Trung Quốc đă épViệt Nam nhường 720km2 đường biên giới và sau đó là 12000km2 bờ biển. Thực tế th́ Trung Quốc là kẻ thù của Dân tộc Việt Nam.

ĐSCVN do ngu dốt, do tham quyền cố vị muốn giữ lấy độc quyền lănh đạo nên đă phải dựa vào Trung Quốc để có "Đồng minh, đồng chí". ĐCS đă bất chấp quyền lợi Dân tộc đă nhường đất, nhường biển mà không biết xấu hổ với lịch sử, với tổ tiên của ḿnh. ĐCSVN đă bán Nước thật sự, đó là nỗi nhục của Nhân dân Việt Nam dưới thời CS cai trị. ĐÓ LÀ SỰ THẬT ! Theo tôi 2 đảng CS Trung Quốc và Việt Nam luôn rêu rao 16 chữ vàng, nhưng hiện tại th́ cả hai đảng đều không tin nhau và luôn cảnh giác gằm ghè nhau. Sự thực th́ ĐCS Trung Quốc đă lợi dụng cơ hội ĐCSVN suy yếu để Trung Quốc chiếm đất, chiếm biển và đô hộ theo kiểu mới Nhân dân Việt Nam. Bởi vậy trong các chóp bu ĐCSVN cũng như những người CS chân chính yêu Nước thừa biết rằng mối quan hệ thân thiện, phụ thuộc vào Trung Quốc là quan hệ với kẻ thù cướp Nước. Chính v́ vậy mà trong Nhân dân đang truyền nhau câu “Đi phía Tây mất đảng, đi phía Đông mất Nước”. Giữa mất đảng và mất Nước th́ bắt buộc ĐCS phải chọn mất đảng, chứ không thể chọn mất Nước được.

Nước Mỹ :

Chúng ta khẳng định chắc chắn rằng Trung Quốc rất muốn kéo Nhân dân Việt Nam đi theo Trung Quốc để Trung Quốc dễ bề đô hộ, bành trướng. Đồng thời nước Mỹ cũng rất muốn kéo Nhân dân Việt nam đi theo Mỹ để Nước Việt Nam, Nhân dân Việt Nam có chế độ chính trị Tự do, Dân chủ pháp quyền kiểu Mỹ.

Vậy nước Mỹ là nước như thế nào ?

Nước Mỹ là một Nước giàu mạnh về kinh tế, quân sự và Nước Mỹ là một nước sen đầm Quốc tế. Nhưng Nước Mỹ chưa đô hộ, chưa chiếm đất, chiếm biển của Nước nào cả. Nước Mỹ đổ tiền của, sức người, con người ở trên thế giới mục đích giúp các Nước trên thế giới xây dựng chế độ chính trị Tự do, Dân chủ, Đa nguyên và Pháp trị thật sự mà thôi. Khi Nước đó đă có chế độ Dân chủ th́ Nước Mỹ không can thiệp vào nội bộ của Nước đó nữa. Như vậy th́ quan hệ đồng minh, thân thiện với Mỹ th́ hoàn toàn có lợi cho các Đất nước, các Dân tộc chứ không có ǵ là hại cả.

Quan hệ với Mỹ th́ Nước Mỹ bảo vệ, bảo đảm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ cho Nước đó, đồng thời Nước Mỹ có nhiều nhà khoa học tài ba, nổi tiếng, có nhiều tiền của, có nền khoa học kỹ thuật hiện đại, Nước Mỹ sẽ giúp đào tạo con người, giúp khoa học kỹ thuật và đổ tiền của giúp đỡ các Nước đồng minh của ḿnh nhanh chóng phát triển trong chế độ Dân chủ pháp trị thật sự.

Theo tôi hiện ĐCSVN vẫn đang ngă về Trung Quốc nhiều hơn, nhưng chắc chắn rồi đây các nhà lănh đạo Việt Nam đă và đang nh́n ra sự hơn thiệt giữa quan hệ với Trung Quốc, hoặc Nước Mỹ, th́ ĐCSVN sẽ phải ngă theo hướng có lợi cho Dân tộc là điều tất yếu và tất nhiên khi ngă theo Mỹ th́ đảng phải trả Tự do, Dân chủ cho Nhân dân. Đó là xu hướng của thời đại và cũng là ước nguyện của Nhân dân Việt Nam hiện nay.

IV. Nhân dân.

Chúng ta khẳng định rằng Nhân dân ta từ xưa đến nay rất lạc hậu. Chính v́ vậy mà khi Dân tộc ta có kẻ thù là Pháp xâm lược, ĐCS với khẩu hiệu "Giải phóng Dân tộc, đánh đuổi thực dân", nên đảng đă lợi dụng được ḷng yêu Nước của Nhân dân ta. Rồi nhờ Trung Quốc, Liên Xô giúp đỡ về con người, vũ khí, tiền của nên ĐCS đă đánh đuổi được thực dân Pháp sau là quân đội Mỹ và rồi "giải phóng miền Nam", thống nhất 2 miền. C̣n Nhân dân không hiểu được rằng ĐCS cai trị th́ c̣n tàn ác hơn cả thực dân, phong kiến và Đế quốc.

Hiện nay th́ ĐCS vẫn rêu rao khẩu hiệu "Tất cả v́ mục tiêu Dân giàu Nước mạnh, xă hội công bằng, Dân chủ, văn minh". Thế mà Nước ta từ hàng ngũ trí thức, công an, bộ đội cho đến Công - Nông dân chưa có thật nhiều hiểu rơ thế nào là Dân chủ cả. (Thật đau ḷng cho Dân tộc Việt Nam)

Thật may mắn là nhờ thời đại khoa học kỹ thuật nhờ có Internet, nhờ có truyền h́nh cáp, nhờ có vệ tinh nên hiện nay thế giới đă được thu nhỏ trong một màn h́nh và mọi người có thể t́m hiểu và biết dễ dàng.

Chính v́ vậy mà ĐCSVN hiện nay không thể cấm đoán được Nhân dân nữa. Cũng chính v́ lẽ đó mà tư tưởng Dân chủ ưu việt đang thấm dần từng ngày từ cán bộ đảng, chính phủ, cũng như mọi ban ngành, mọi doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân Việt Nam chúng ta. Chắc chắn rồi đây Nhân dân ta sẽ hiểu biết và văn minh hơn và cũng thấy rơ bản chất, sự thật về CS, ĐCS độc tài dối trá.

Tôi xin khẳng định chắc chắn rằng "Nhân dân nghèo nàn lạc hậu th́ ĐCS c̣n lừa được Nhân dân. C̣n Nhân dân no ấm, văn minh lên th́ ĐCS không thể lừa được Nhân dân nữa, v́ vậy ĐCSVN phải mất".

V. Sự khủng hoảng của thế giới

Chúng ta khẳng định rằng : "Các chính phủ và Nhân dân các Nước dân chủ luôn ủng hộ các nhà tranh đấu Dân chủ tại Việt Nam. C̣n các chính phủ độc tài th́ lại ủng hộ các chế độ độc tài, v́ lẽ tự nhiên là "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". C̣n Nhân dân các Nước độc tài th́ với thời đại văn minh ngày nay chắc họ không ủng hộ các chế độ độc tài. Họ chỉ bị các chế độ độc tài lừa hoặc ép buộc mà thôi.

Như thế th́ trên thế giới từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Úc, châu Á th́ đa số các chính phủ Dân chủ, Nhân dân các Nước Dân chủ đều ủng hộ các nhà đấu tranh cho Dân chủ cả. C̣n ủng hộ đảng độc tài Việt Nam th́ chỉ có vài ba nước mà thôi. Hiện ĐCSVN vẫn luôn nói : "Làm bạn với tất cả các Nước trên thế giới". Nhưng sự thật th́ chả có Nước nào là bạn, là đồng minh với ĐCSVN cả. Dù về ngoại giao th́ vẫn có sự đi lại giữa các Nước, nhưng đó chỉ là mối quan hệ làm ăn thuần túy mà thôi, chứ không phải là quan hệ chiến lược thật sự. Hiện nay dù ĐCS đă đưa Việt Nam vào các khối ASEAN, APEC, WTO, nhưng ĐCSVN đang bị cô lập thực sự. Chính v́ vậy mà những người đang đấu tranh cho Dân chủ đang thắng, đang được thế giới và Việt kiều ủng hộ.

Ngược lại ĐCSVN đang bị thế giới cũng như Việt Kiều lên án. Bằng chứng là Ṭa Đại sứ Mỹ ở Hà Nội đă lên tiếng ủng hộ Khối 8406 và đă gọi những người 8406 là những người yêu Nước.

C̣n ĐCS th́ ngày 25-01-2006, Nghị viện liên hội châu Âu đă ra nghị quyết số 1481 tựa đề "Nhu cầu kết án Quốc tế về những tội phạm của những chế độ CS toàn trị", mà sau đó nhóm cầm quyền CSVN đă phản đối mạnh mẽ nghị quyết 1481. Hiện ĐCSVN đang run sợ bị thế giới, các nhà trí thức, các nhà sử học cũng như những người CSVN có lương tri và Nhân dân phơi bày các tội ác, các sự thật cho toàn xă hội và thế giới biết và với thời đại khoa học kỹ thuật ngày nay th́ chắc rằng đảng không c̣n có thể che giấu được ai nữa.

VI. Độc tài nhưng hội nhập cơ hội vàng cho Dân tộc Việt Nam.

Chúng ta biết rằng năm 1978, Trung Quốc đi vào kinh tế thị trường. Năm 1986, th́
Việt Nam mở cửa học theo Trung Quốc. Đến năm 1989 th́ khối Đông Âu tan ră. Đến năm 1991, Đế quốc Liên Xô cũng tan nốt. Như thế là các định chế CS do ngu dốt tàn ác đă dần tự hủy diệt và chắc chắn rồi đây các Nước c̣n lại sẽ phải đi vào thế giới Dân chủ, đa nguyên, pháp trị là điều không thể tránh được.

Theo tôi ĐCSVN muốn tồn tại th́ chỉ có một cách là độc tài khép kín. C̣n khi đảng mở cửa, đổi mới là bắt đầu quá tŕnh tự diệt của ĐCS. C̣n hội nhập là quá tŕnh dăy chết của ĐCS.

Nhờ mở cửa đổi mới nên Nước Việt Nam từ một Nước luôn bị thiếu đói trầm trọng (công nhân đồng lương chết đói, nông dân ngày công 2 lạng lúa). Thế mà nay đa số đă có đủ cơm ăn, áo mặc và c̣n xuất khẩu hàng triệu tấn lương thực nữa.

 C̣n nếu không mở cửa vẫn theo kinh tế bao cấp của học thuyết Mác - Lênin, th́ chắc rằng Nhân dân Việt Nam nay đă chết đói gần hết rồi. Cũng nhờ mở cửa đổi mới nên tư tưởng Dân chủ đă tràn vào trong ĐCS và Nhân dân Việt Nam.

Chính v́ vậy mà trong nội bộ ĐCS đă có nhiều người nh́n ra sự ngu dốt, độc tài, tàn ác của CNCS nên đă dũng cảm quay lưng trở thành những nhà tranh đấu cho Dân chủ như trung tướng Trần Độ, ông Lê Hồng Hà, ông Hoàng Minh Chính,Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Phạm Quế Dương, bà Dương Thu Hương v.v... ngày nay trong Nhân dân đă có đảng đối lập, các tờ báo đối lập ra công khai đấu tranh cho dân chủ.

Từ độc tài khép kín Nhân dân luôn thiếu đói đến độc tài đổi mới mở cửa Nhân dân no ấm phát triển hơn đă cho ĐCSVN một bài học là : "Nhân dân Tự do hơn th́ Đất nước phát triển hơn".

Chúng ta thấy rằng nhờ mở cửa, nên các nhà đầu tư nước ngoài đă có quyền làm ăn tại Việt Nam và Việt Nam luôn mong muốn có nhiều nhà đầu tư đổ vào, v́ vậy luật pháp của họ đă thâm nhập vào Việt Nam, bắt buộc Việt Nam phải từng bước thay đổi luật lệ cho phù hợp hơn với luật pháp Quốc tế.

Thời kỳ mở cửa đă như vậy th́ giai đoạn hội nhập tất nhiên các nhà doanh nghiệp các Nước Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan v.v... sẽ đổ vào làm ăn ngày một nhiều ở Việt Nam. Để thích ứng bắt buộc Nhà nước Việt Nam thay đổi luật pháp phải nhanh hơn thời mở cửa. Nói cho đúng th́ dần dần luật pháp Quốc tế sẽ tương đồng với luật pháp Việt Nam. Như thế là từ hội nhập dần dần Việt Nam sẽ đi đến ḥa nhập và cũng chính v́ thế cái thể chế độc tài, lề lối làm ăn tùy tiện, dối trá rồi sẽ mỗi ngày buộc phải thay đổi dần.

Từ xuất cảng kinh tế, người Nước ngoài cũng xuất cảnh vào Việt Nam tư tưởng Tự do, Dân chủ. Như vậy là tư tưởng Dân chủ đă đi vào Việt Nam thời mở cửa th́ nay hội nhập nó sẽ đi vào Việt Nam với tốc độ nhanh hơn. Nói cho đúng th́ rồi đây Nhân dân Việt Nam sẽ hiểu thế nào là độc tài đảng trị.

Thời khép kín đảng nhốt Nhân dân vào trong rọ, thời mở cửa th́ đảng đă đưa Nhân dân vào ao tù. C̣n thời hội nhập th́ đảng đang từng bước thả Nhân dân vào sông, vào biển.

Nền kinh tế hội nhập là sự vùng vẫy tự do của các hội (nghiệp đoàn tư doanh chủ độc lập - Tư doanh độc lập, Công nhân độc lập, Nông dân độc lập) mà Đảng không thể không cho phép họ có quyền lập hội và có quyền có tiếng nói riêng của ḿnh. Nói cho đúng là đảng không thể áp đặt và lănh đạo được họ nữa. Bởi kinh tế thị trường là cuộc cạnh tranh về tiền bạc thật sự. Nên để đảng lănh đạo các hội đó th́ kinh tế các hội đó sẽ chết. V́ làm kinh tế là kinh tế, nó không cần đảng và không cần chính trị, nó chỉ đ̣i hỏi sự cạnh tranh công bằng mà thôi. Cuối năm 2006, Việt Nam thật sự trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Đó là quá tŕnh diễn tiến của thời kỳ mở cửa sang giai đoạn hội nhập. Hội nhập là cơ hội để phát triển Tự do, Dân chủ. V́ vậy tôi mong các nhà chức sắc tôn giáo dù không làm chính trị nhưng ḿnh có quyền mở mang trí tuệ cho Nhân dân.

Bởi vậy tôi mong các vị hăy nói rơ thế nào là xă hội Dân chủ, Tự do, Pháp trị để Nhân dân hiểu. Đồng thời các nhà trí thức, các văn nghệ sỹ hăy lên tiếng đ̣i Tự do, Dân chủ mạnh hơn nữa với ĐCS. Chúng ta, những người đấu tranh cho Dân chủ và đ̣i Dân chủ là lấy Dân chủ xử sự với độc tài, lấy sự thật xử sự với dối trá, lấy cái thiện xử sự với cái ác.

Như vậy chắc chắn chúng ta là chính nghĩa nên chúng ta không có ǵ phải sợ hăi cả và chắc chắn trong hội nhập th́ ĐCSVN không thể bắt và bỏ tù dễ dàng được các nhà đấu tranh Dân chủ. Chúng ta biết rằng khi lập một đảng th́ cần phải có các yếu tố sau :

- Tài chính để đảng hoạt động và tồn tại.

- Cương lĩnh của đảng như thế nào ?

- Tổ chức của đảng.

- Con người của đảng.

- Đường hướng và sách lược hoạt động.

Hội nhập là cơ hội của Nhân dân trong Nước nhưng cũng là cơ hội của những người Việt hải ngoại. V́ vậy tôi mong các tổ chức, các cá nhân yêu Nước ở Nước ngoài hăy giúp đỡ tài chính cũng như tinh thần cho những tổ chức, các cá nhân đang đấu tranh thật sự. V́ Dân chủ, Tự do ở trong Nước để họ có điều kiện hoạt động và phát triển. @

Phạm Hồng Đức - 11.01.2007

Huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An

 

Trở lại trang chánh