Network chậm 32 kbps          

Network trung bình 64 kbps          

Network nhanh 128 kbps          

Đáp lời sông núi (Sáng tác & hòa âm: Trúc Hồ) (pdf file)