(>>> Coi trên youtube.com)

Đáp lời sông núi (Sáng tác & hòa âm: Trúc Hồ) (pdf file)