ĐM MA ĐNG

 

Đm ma đng tuyết đổ

Mưa như rớt trong lng

Thương qu nh gian khổ

Dậy nỗi sầu mnh mng!

 

Ai đi ngoi sương gi

Trời gi rt căm căm

Khng mi nh m ấm

Np dưới hin m thầm!

 

Cứ mưa mi mưa hoi

Mưa thấm lạnh lng ai

Suốt ma đng gi rt

Mắt lệ sầu đắng cay!

 

Thao thức giữa đm đng

Nghe gi rt ngoi song

Thấm đau hồn c lữ

Trong bước đời long đong!
              
Hn Thin Lương

 

Trở lại trang chnh