LỜI KÊU GỌI CỦA FBI

FBI kêu gọi Người Việt Tỵ Nạn tại Hoa Kỳ hăy tích cực giúp đỡ chính quyền trong công tác bảo vệ an ninh

Kính thưa quư vị,

Trong những công việc và hoạt động của cơ quan FBI nhằm triệt để thi hành và bảo vệ luật pháp Hoa Kỳ, công tác phản gián là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Trong thời gian qua, cơ quan FBI đă thành công với sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt Tỵ Nạn tại Hoa Kỳ. Nay, trước sự tăng gia số người Việt đến định cư tại Hoa Kỳ, chúng tôi nghĩ rằng những hoạt động của Cơ Quan T́nh Báo, Gián Điệp Cộng Sản Việt Nam cũng đă len lỏi gài cán bộ hoạt động gây rối và phá hoại an ninh trong cộng đồng người Việt Tỵ Nạn tại Hoa Kỳ. Để ngăn chận sự phát triển của những thành phần xấu này, cơ quan FBI kêu gọi sự tiếp tay tích cực của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản đă và đang có mọi liên quan đến sự giao dịch với chính quyền Việt Nam, biết rơ về những cán bộ Cộng Sản nằm vùng, hoặc những người đă được chính quyền Cộng Sản Việt Nam yêu cầu, khuyến dụ, dọa nạt, cưỡng bách, chỉ thị để thi hành bất cứ công tác nào trong lănh thổ Hoa Kỳ, nay đă không c̣n tin tưởng và bất măn với chế độ Cộng Sản Việt Nam. Nếu quư vị muốn giúp đỡ chính quyền Hoa Kỳ và đồng bào Việt Nam Hải Ngoại tiêu diệt sự hoạt động, hăm dọa, và lộng hành của giới cán bộ t́nh báo Cộng Sản Việt Nam nằm vùng tại Hoa Kỳ, xin quư vị liên lạc với chúng tôi.

Những ai liên lạc với cơ quan FBI để cung cấp tin tức, tài liệu liên quan đến những hoạt động t́nh báo của Cộng Sản Việt Nam, tất cả mọi liên lạc sẽ được giữ kín và danh tánh sẽ được bảo mật.

Những ai nói tiếng Việt Nam và ở ngoài vùng Vịnh San Francisco xin gọi điện thoại đến cơ quan FBI số: 1-510-451-9782, xin gặp FBI agent T Nguyen, hoặc có thể viết thư cho chúng tôi bằng Anh Ngữ hay Việt Ngữ về địa chỉ:

FBI

180 GrandAvenue, Suite 1100

Oakland, CA 94162

Quư vị cũng có thể t́m gọi số điện thoại của cơ quan FBI trong quyển niên giám điện thoại nơi bạn cư ngụ.

 

Trở lại trang chánh