GI VIỆT NAM  !
 
Gi Việt Nam ! Chỉ vi ngn một đứa

Nghe bn rao, ging lệ ứa quanh trng !

Lng quặn đau, danh dự cn chi nữa ?

i ! Nhục thay, Trưng, Triệu, giống Tin Long ! ...

 

Nhớ khi xưa :

 Gi Việt Nam, Bốn ngn năm kiu hảnh

Đnh giặc tu, khi phục lại giang san

Gương Trưng Vương, giặc tu thua kinh hải

Xưng đế vương, nữ kiệt tiếng rền vang !

 

Gi Việt Nam, Triệu Nương cờ khởi nghĩa

Snh vai anh, trận địa chống hung tn

Nghe đến tiếng, giặc qun đều khiếp va

Nữ hin ngang, anh dũng trước hng qun !

 

Gi việt Nam, Huyền Trn gương tiết liệt

Dm hy sinh, nới rộng cỏi bờ Nam

L, chu, đổi cuộc đời diễm tuyệt

Gp sức mềm bồi đắp mảnh giang san 

 

Gi Việt Nam, điểm t nền văn học

Chốn thi ca, lịch lm khc chi nam

Đon thị Điểm, vang danh ti xướng họa

Huyện Thanh Quang, truyền tụng cảnh Đo Ngang ...

 

Dưới chế độ cộng sản:

Gi Việt Nam, nay chm trong hận tủi 

Đảng nhẫn tm, ăn xương mu dn lnh

Nhận bn nhơ, bn đn b trong củi

Nhục tổ tng, on hận ngt trời xanh !

 

Hỡi đồng bo, chị anh v tuổi trẻ

Cng đứng ln, rửa nhục cứu dn mnh !   

 

Hoaiviet01
1215am032305

 

 

Trở lại trang chnh