GÁI VIỆT NAM  !
 
Gái Việt Nam ! Chỉ vài ngàn một đứa

Nghe bán rao, gịng lệ ứa quanh tṛng !

Ḷng quặn đau, danh dự c̣n chi nữa ?

Ôi ! Nhục thay, Trưng, Triệu, giống Tiên Long ! ...

 

Nhớ khi xưa :

 Gái Việt Nam, Bốn ngàn năm kiêu hảnh

Đánh giặc tàu, khôi phục lại giang san

Gương Trưng Vương, giặc tàu thua kinh hải

Xưng đế vương, nữ kiệt tiếng rền vang !

 

Gái Việt Nam, Triệu Nương cờ khởi nghĩa

Sánh vai anh, trận địa chống hung tàn

Nghe đến tiếng, giặc quân đều khiếp vía

Nữ hiên ngang, anh dũng trước hàng quân !

 

Gái việt Nam, Huyền Trân gương tiết liệt

Dám hy sinh, nới rộng cỏi bờ Nam

Lư, Ô châu, đổi cuộc đời diễm tuyệt

Góp sức mềm bồi đắp mảnh giang san 

 

Gái Việt Nam, điểm tô nền văn học

Chốn thi ca, lịch lăm khác chi nam

Đoàn thị Điểm, vang danh tài xướng họa

Huyện Thanh Quang, truyền tụng cảnh Đèo Ngang ...

 

Dưới chế độ cộng sản:

Gái Việt Nam, nay ch́m trong hận tủi 

Đảng nhẫn tâm, ăn xương máu dân lành

Nhận bùn nhơ, bán đàn bà trong củi

Nhục tổ tông, oán hận ngút trời xanh !

 

Hỡi đồng bào, chị anh và tuổi trẻ

Cùng đứng lên, rửa nhục cứu dân ḿnh !   

 

Hoaiviet01
1215am032305

 

 

Trở lại trang chánh