"Giải Phóng"

 

"Giải phóng" tới người sợ người: Vượt biển!

"Độc lập" về khóa kín cổng quê hương.

Bao tài trai vùi dập chốn lao trường,

Chưa xuất giá, em đă thành góa phụ!

 

Vườn hồng xưa nay được mùa khoai củ.

Ấm no nhiều, ngô sắn lấy làm cơm!

"Tự do", sao anh bưng bít câm hờn?

"Dân chủ" lắm! Sao người đi cuối mặt?

 

"Cách mạng" hóa  bọ sâu thành quân phiệt,

Người rừng về thành vua chúa lên ngôi!

Vơ của dân c̣n vét cả của trời.

Dân vô sản cho vua thành tỉ phú!

 

Bạch Loan

 

Trở lại trang chánh