GIỚI THIỆU

Sách về NHÂN QUYỀN

Người gốc Việt tản mạn trong nhiều nước trên khắp thế giới nếu hướng về Nhân quyền tại quê hương thường để ý đến tình trạng Nhân quyền và Tôn giáo qua báo chí, sách vở bằng ngôn ngữ của các nước sở tại ngoài những nguồn bằng tiếng Việt.

Ban Nhân quyền thuộc Cơ quan Truyền giáo quốc tế MISSIO trong nhiều năm qua đã xuất bản nhiều ấn phẩm, tài liệu về nhân quyền tại Trung hoa, Congo, Indonesia, Turkey v.v…

NỮ QUYỀN

Riêng về phụ nữ vấn đề bắt buộc phải cắt bỏ một phần cơ quan sinh dục của các thiếu nữ từ nhỏ cũng được tìm hiểu. Một thí dụ tiêu biểu là tại nước Sudan, châu Phi, tệ nạn dã man lâu đời này do „bá quyền“ và lòng ích kỷ của nam giới phẩm giá của phụ nữ đã bị tước đoạt. Người đọc quan tâm có thể xem Female Genital Mutilation, A Report on the Present Situation in Sudan, hay Female Genital Mutilation , Evalution 0f a Survey Conducted among Staff Members of Catholic Church Institutions in Africa.

NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

Vấn đề nhân quyền tại Việt nam cũng được đề cập tới trong cuốn sách mỏng (36 trang in chữ rất nhỏ) Bản điều trần về HUMAN RIGHTS IN THE SOCIALIST REPUBLIK OF VIETNAM – Religious Freedom –

Sau đây là vài đề tài trong bản điều trần trên: Tình trạng chính trị sau ngày thống nhất, Những nét chính của chính sách tôn giáo sau 1975, Xung khắc giữa chính quyền và các tôn giáo (Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Hồi giáo v.v…). Đáng chú ý là “Vai trò thay đổi của các tôn giáo” cũng như “Đại biểu tôn giáo trong Quốc hội”.

Các bản in đều bằng tiếng Anh, Pháp, Đức do Tiến sĩ Georg Evers biên soạn. Bản TIẾNG VIỆT (2003) do LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM tại ĐỨC dịch.

Tuy những vi phạm thường xuyên và trường kỳ của bạo quyền hiện tại trong nước đã khiến của cuốn sách mỏng cần cập nhật với thời sự tính nhưng vấn đề chính vẫn hoàn toàn không thay đổi. Vấn đề còn bi thảm hơn qua những biến chuyển mới nhất tại Việt nam bằng sự kiện mất quốc thể và nhân phẩm qua hình ảnh tội nghiệp của ngư dân Việt nam trước mũi súng của nước hàng xóm bá quyền phương Bắc.

Đia chỉ liên lạc (nhận sách miễn phí):

MISSIO, P.O.Box 10 12 48 , D 52012 Aachen Germany

 

Hoàng Mộng Uyển

(Nguồn: Cao Đài Chuyên San

Tín ngưỡng Á châu: www.asia-religion.com )