Hăy để Nhân dân tự quyết định

người đại biểu cho chính ḿnh

Hữu Hải - 12.2006 - Hà Nội

(Tác giả Hữu Hải là bút hiệu của một đảng viên CSVN, hiện đang c̣n công tác trong ban tuyên giáo của ĐCSVN. Ông đă được đào tạo để làm cán bộ tuyên truyền cho ĐCS. Nhưng càng nghiên cứu về lư luận Cộng sản th́ ông càng nh́n thấy bản chất xấu của Cộng sản. Ông Hữu Hải trong thời gian tới sẽ ly khai khỏi đảng Cộng sản, công khai tên tuổi của ḿnh để tham gia vào phong trào Dân chủ.)

Là nước thuộc địa nửa phong kiến, Nhân dân Việt Nam chịu nhiều đau khổ do thực dân Pháp đô hộ và giai cấp phong kiến áp bức bóc lột. Các tầng lớp Nhân dân lao động khát khao có được độc lập, Tự do, thoát khỏi cảnh lầm than nô lệ. Độc lập Dân tộc đă trở thành xu thế tất yếu của thời đại, chế độ phong kiến đă trở thành lỗi thời ḱm hăm phát triển.

ĐCSVN ra đời, với các khẩu hiệu: “Đánh đuổi thực dân Pháp lật đổ chế độ phong kiến giành chính quyền về tay Nhân dân; xây dựng một Nhà nước của Dân, do Dân và v́ Dân”. Cương lĩnh chính trị của ĐCSVN năm 1930 đă chỉ ra rằng: sau khi hoàn thành cuộc cách mạng Dân tộc, Dân chủ Nhân dân, đưa cả Nước đi lên Chủ nghĩa xă hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản Chủ nghĩa, Chủ nghĩa xă hội là một chế độ tốt đẹp nhất, ở đó không c̣n chế độ người bóc lột người, mọi người đều được làm chủ cả về kinh tế, chính trị, văn hoá - xă hội; một xă hội do đảng CS lănh đạo, đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, người đầy tớ trung thành của Nhân dân, đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Nhân dân, lợi ích của Dân tộc. Toàn thể Nhân dân Việt Nam hăy đoàn kết xung quanh đảng mà hạt nhân của nó là ban chấp hành trung ương để tiến hành thành công cuộc cách mạng Dân tộc Dân chủ Nhân dân tiến thẳng lên Chủ nghĩa xă hội và Chủ nghĩa CS.

Với những khẩu hiệu rất đi vào ḷng người, đánh trúng vào ḷng khát khao của toàn Dân tộc đang bị áp bức, bóc lột, đă tạo ra động lực to lớn, huy động được mọi lực lượng của toàn Dân tộc đi theo đảng, không sợ hi sinh gian khổ, đă làm nên cuộc cách mạng tháng Tám thành công, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á ra đời, kháng chiến bùng nổ, hưởng ứng lời kêu gọi của đảng, Nhân dân các Dân tộc Việt Nam lại tiếp tục tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, làm nên Điện Biên lịch sử, Hoà b́nh lập lại, cuộc kháng chiến “chống Mỹ cứu Nước” lại tiếp diễn, Nhân dân Việt Nam lại nguyện một ḷng đi theo đảng, lớp lớp thanh niên lên đường “giải phóng” miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Sau hơn 30 năm chiến đấu, gian khổ hy sinh, miền Nam hoàn toàn “giải phóng”, Nước nhà thống nhất cả Nước đi lên Chủ nghĩa xă hội, cuộc cách mạng giải phóng Dân tộc của ĐCSVN đă thành công. Niềm hân hoan tràn đầy về tự hào Dân tộc, tự hào về ĐCSVN quang vinh đă lănh đạo Nhân dân Việt Nam hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của Dân tộc. ĐCSVN đă từng tổng kết (xin được trích đại ư): “có được những thắng lợi to lớn như vậy đó là Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu Nước, chống giặc ngoại xâm; Dân tộc Việt Nam có được một đảng quang vinh gánh vác lấy sứ mệnh lịch sử của Dân tộc...”.

Phải chăng ĐCSVN là một đảng vĩ đại ??? Công bằng mà nói cũng có những thời điểm đảng thật “vĩ đại”, đảng “vĩ đại” ở chỗ: đảng đă biết khoét sâu nỗi đau của Dân tộc bị thực dân đô hộ và chế độ phong kiến bóc lột tàn nhẫn Nhân dân lao động, trong lúc người Dân đang chịu cảnh lầm than nô lệ khao khát thoát khỏi cảnh áp bức, mong mỏi có được tự do mong mỏi có cơm ăn, áo mặc, th́ một luồng sinh khí mới thổi vào ḷng dân, cuốn hút Nhân dân sẵn sàng xả thân ḿnh để giành lấy “độc lập tự do”. Đó là cái “vĩ đại” của đảng chăng ??? !!!

Đúng như vậy: Nước nhà độc lập, Tổ quốc thống nhất, cả Nước đi lên: “Chủ nghĩa xă hội”, Nhân dân Việt Nam càng nhận thấy các mục tiêu của đảng ngày càng xa rời thực tế, những người suốt đời đă hy sinh cho lư tưởng của đảng ngày càng thấy hụt hẫng bởi các mục tiêu của đảng ngày càng chứng tỏ rằng đă không thể thực hiện được; lư tưởng của đảng ngày càng xa rời thực tế, xă hội ngày càng bất công, Dân chủ ngày càng bị thắt chặt, bóc lột vẫn tiếp diễn, chỉ khác là trước đây số người bóc lột ít hơn (chỉ có địa chủ, cường hào), th́ ngày nay được thay bằng một tầng lớp quan lại CS với số lượng nhiều hơn, h́nh thức bóc lột tinh vi, xảo quyệt hơn. Thử hỏi trong xă hội Việt Nam ai giàu có hơn được những người đảng viên CS ??? Muốn làm giàu nhanh, chỉ có một con đường duy nhất đó là tiến thân có chức quyền và muốn có được chức quyền tất yếu phải vào đảng và chỉ có vào đảng th́ mới được đề bạt, cất nhắc.

Như vậy chính đảng đă dùng những chiêu bài độc lập Dân tộc Dân chủ và Chủ nghĩa xă hội để tung hứng, hô hào Nhân dân đi theo đảng, coi Nhân dân là công cụ, là phương tiện để thực hiện mục đích của đảng. Khi đă giành được mục đích th́ đảng quay lưng lại với Nhân dân. Thật là quá muộn khi mà đến bây giờ đảng mới t́m mọi cách để lấy lại ḷng tin của Nhân dân. Chính Lênin đă chỉnh huấn ĐCS Liên Xô rằng: “khuyết điểm lớn nhất, hay nói cách khác, nguy cơ của một đảng cầm quyền là duy tŕ quá lâu những ưu điểm của ḿnh”. Sai lầm lớn nhất của ĐCSVN là luôn tự cho ḿnh là lực lượng duy nhất, được Nhân dân tin yêu, v́ Nhân dân đă một ḷng đi theo đảng trong suốt cuộc cách mạng giải phóng Dân tộc, nay Nhân dân cũng sẽ tiếp tục đi theo đảng trong sự nghiệp xây dựng Đất nước.

Thực tế đến nay chưa ai dám đứng ra tổ chức trưng cầu dân ư để có số liệu chính xác, nhưng dám chắc rằng phần lớn quần chúng Nhân dân đă từ lâu không c̣n tin vào đảng CS nữa rồi, trong đó có phần không nhỏ bất b́nh với đảng. Bởi v́ chính đảng đă không thực hiện những điều hứa với Dân, cộng theo đó là đa số đảng viên có chức quyền đă bị thoái hoá, đồi bại, làm cho Nhân dân phẫn nộ. Đảng CS đă không chứng tỏ được là đội quân tiên phong, là lực lượng duy nhất được Nhân dân thừa nhận là người đại diện cho Nhân dân, đại diện cho lợi ích của Dân tộc Việt Nam và như vậy đảng sẽ không và không thể giữ măi cương vị cai trị Đất nước.

Sau bao nhiêu năm đi trái với quy luật, lấy sự duy ư trí của đảng áp đặt lên các quan hệ kinh tế, làm cho Đất nước tụt hậu so với các Nước khu vực và thế giới. ĐCSVN đă có bước thoả hiệp đó là: đă có những điều chỉnh quan trọng phù hợp với qui luật phát triển, chấp nhận sự vận hành của cơ chế thị trường, thừa nhận các qui luật kinh tế tồn tại khách quan, ghi nhận nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại b́nh đẳng...

Tuy nhiên đảng chưa thật sự “cởi trói” cho nền kinh tế phát triển v́ tất cả các hoạt động kinh tế đều gắn tính định hướng xă hội Chủ nghĩa; vừa nói các thành phần kinh tế b́nh đẳng, vừa nói kinh tế Nhà nước giữ vai tṛ chủ đạo trong nền kinh tế Quốc dân. Nếu tiếp tục vận hành theo cơ chế này th́ có nghĩa là vẫn có sự ḱm hăm phát triển.

Tuy nhiên đây chỉ là duy ư chí, cố gắn cái “mác” của đảng vào để duy tŕ sự kiểm soát. Thực tế th́ các quan hệ kinh tế đă và đang tuột khỏi tầm tay với của đảng, cũng như trong nguyên tắc “tập trung Dân chủ” của đảng. Không thể có cùng một lúc vừa có tập trung, lại vừa có cả Dân chủ, đă có tập trung th́ không có Dân chủ, Dân chủ mà tập trung th́ thứ Dân chủ đó chỉ là ngụy trang cho bản chất độc đoán chuyên quyền của đảng CS; nó chỉ là công cụ để phục vụ mục đích tập trung trong thời đại ngày nay khi mà Dân chủ nó đang là xu thế tất yếu. Chính v́ vậy quá tŕnh thực hiện nguyên tắc này đă làm cho đảng ngày càng độc đoán chuyên quyền.

Chính Chủ nghĩa MácLênin đă đưa ra luận điểm vô cùng sai trái rằng: “cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, điều kiện kinh tế quyết định thái độ chính trị-xă hội”. Khi đảng CS đă chấp nhận nền kinh tế nhiều thành phần cùng tồn tại th́ theo đó phải có hệ thống chính trị thích ứng với nó.

Không thể duy tŕ măi chế độ độc đảng, đó là quy luật. Lịch sử sẽ phán xét những người cố t́nh níu kéo duy tŕ chế độ độc đảng và trực tiếp cầm quyền, v́ nó là nguyên nhân duy nhất ḱm hăm sự phát triển của Đất nước. Nói như cụ Hoàng Minh Chính, nhà ly khai, nhà đấu tranh cho Dân chủ Việt Nam đă nói: “chế độ độc đảng nó như b́nh sữa vô tận giành riêng cho giới lănh đạo Cộng sản”. Đúng như vậy, không phải giới lănh đạo CS không biết mà hiểu biết rất rơ là đằng khác. Vấn đề là khi chấp nhận đa nguyên th́ quyền lực chính trị bị chia sẻ, cùng với nó là quyền lợi kinh tế bị mất đi, “b́nh sữa” dành riêng cho giới lănh đạo Cộng sản sẽ không c̣n nữa, v́ vậy bằng mọi giá phải duy tŕ lấy nó. Trong thực tế chúng ta đă nghe lúc nào đảng cũng tuyên bố: quyền lănh đạo của đảng là không thể chia sẻ. Tuy nhiên qui luật là qui luật, những ai đi trái với qui luật sẽ bị qui luật trừng phạt.

Nhận thức được tính tất yếu của thời đại, dám hy sinh những quyền lợi riêng của ḿnh để v́ lợi ích của toàn Dân tộc, của Đất nước, đó cũng là hành động cao cả, lịch sử ghi nhận, Nhân dân trân trọng. Không sao cả nếu đảng CS vẫn được Nhân dân tin yêu th́ quyền lănh đạo của đảng đâu có mất đi, chế độ đa nguyên chính trị nó chỉ tạo ra động lực thúc đẩy xă hội phát triển tốt lên mà thôi. Không phải một đảng phái khác ra đời là giành giật lấy quyền lănh đạo của đảng CS.

Nhân dân sẽ quyết định ai sẽ là đại diện cho Nhân dân đứng ra QUẢN TRỊ Đất nước, chứ không phải là CAI TRỊ Đất nước, và chỉ có Nhân dân mới có quyền đó. Không ai và không bất cứ ai có quyền tự cho ḿnh là đại diện Nhân dân Việt Nam, và Dân tộc Việt Nam. Đó là chân lư, với ư nghĩa đó, ĐCSVN hăy trả lại cho Dân tộc Việt Nam cái quyền mà hơn 60 năm qua đảng đă cố bám giữ lấy, bất chấp công lư đă lên tiếng đ̣i lại. @

Hữu Hải - 12.2006 - Hà Nội

Một đảng viên lâu năm của ĐCSVN

 

Trở lại trang chánh