Hy Đến Với Thơ

 

Xin hy v Thơ, đến với Thơ

Để cho hương sắc khỏi phai mờ

Trời my Hong Hạc - miền giao ước

Trăng nước Tầm Dương - bến đợi chờ

Bt vẫy quan h, ngn tiếng trc

bừng thanh kh quyện đường tơ

Hoa hương bất cập Thi hương viễn

Lng nhủ lng lun chớ hững hờ .

 

Lương Vĩnh Thnh