Hễ ni ... l dối!

 

        Trước Tử Mn Quan c treo một tấm gương thần thật to dng đo lường sự thật. Những người mới chết đi ngang đ sẽ đứng trước gương thần ni một cu. Nếu đng sự thật, gương thần sẽ mở ra một lối dẫn tới cổng thin đường. Nếu ni dối, gương thần  sẽ quăng xuống địa ngục.

        Hm kia c ba cn lớn của Cuba, Trung quốc v Việt Nam cng đi ngang. Cn Trung quốc đứng trước gương thần, ni lớn:

        - Ti l cn bộ đảng Cộng sản Trung quốc. Trong cc loại chủ nghĩa cộng sản, tất cả đều đ v dụng v lỗi thời, chỉ c chủ nghĩa cộng sản kiểu mới của Trung quốc l v địch.

        Chợt "Ầm!" một tiếng, lửa dậy bốn bề, anh cn Trung quốc bị gương thần tm cổ quẳng xuống địa ngục.

        Đến phin anh cn Cuba đến trước gương thần, h to:

        - Ti l cn bộ đảng Cộng sản Cuba. Chủ nghĩa của cộng sản tại Cuba mới thực sự đời đời bất diệt, bằng chứng l chnh phủ v sản Cuba vẫn đứng vững trong khi nhiều nước anh em đ ng rạp.

        Chợt "Ầm!" một tiếng, lửa dậy bốn bề, anh cn Cuba bị gương thần tm cổ quẳng xuống địa ngục.

        Đến phin anh cn Việt Nam, rt kinh nghiệm từ hai đồng ch kia, l d tới đứng trước gương thần, ni:

        - Ti...

        Chợt "Ầm!" một tiếng, lửa dậy bốn bề, chỉ mới mở lời, anh cn Việt nam đ bị gương thần tm cổ quẳng xuống địa ngục (v gương thần đ biết trước cn bộ Cộng sản Việt nam hễ ni... l dối).

(Tạp ch Lng Văn)

 

Trở lại trang chnh