HỒ CẨM ĐÀO SANG VIỆT NAM KÉO THEO NHIỀU NGHI VẤN

LƯ ĐẠI NGUYÊN

Theo hăng thông tấn Kyodo ngày 5-10-2005, trích thuật một nguồn tin trong giới ngoại giao ở Bắc Kinh, cho biết chủ tịch nước, kiêm tổng bí thư cộng đảng Trung Hoa, Hồ Cẩm Đào sẽ viếng thăm Việt Nam vào cuối tháng này, nhằm khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ kinh tế thương mại và trao đổi về vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Trường Sa, với hy vọng sẽ mở màn cho một giai đoạn mới trong quan hệ song phương. Thực ra, chẳng cần Hồ Cẩm Đào phải đích thân tới Việt Nam, th́ Việt Nam và Trung Cộng cũng đă kư kết các hiệp ước kinh tế thương mại song phương. Việc tranh chấp chủ quyền Trường Sa th́ Việt Cộng đă phải nhượng bộ cho Trung Cộng được thăm ḍ dầu khí chung. Nhất là trước đây, bọn tôi tớ Trung Cộng tại Hànội đă cúi đầu "hiến đất, dâng biển" êm xuôi từ lâu rồi. Vậy th́ chẳng v́ những việc nêu trên, mà Hồ Cẩm Đào phải tới Hànội vào lúc cộng đảng Việt Nam chuẩn bị cho ra chào đời một ban lănh đạo mới.

Hiện nay nội bộ cộng đảng Việt Nam đang rệu rạo. Quốc nạn tham nhũng không thể che dấu. Giới trí thức trong đảng đồng loạt góp ư kiến buộc đảng phải triệt để đổi mới. Cuộc tranh giành quyền lănh đạo đảng, diễn ra ngày một quyết liệt. Trong khi đó Toàn Dân và Quốc Tế cùng đ̣i hỏi Việt Nam phải thực sự Dân Chủ Hóa, để nhận vốn đầu tư và huy động nội lực quốc dân, nhằm phát triển kinh tế, mở ra sinh lộ tiến vào thời đại Toàn Cầu Hóa. Bọn đàn em của Bắc Kinh và Tổng Cục II, cánh tay nối dài của Quốc Tế T́nh Báo Trung Cộng đă bị vạch mặt chỉ tên, khiến bọn chúng lâm vào thế bị động. Nay Hồ Cẩm Đào sang Hà-nội th́ bọn đàn em ở đây hẵn phải mừng lắm, chúng nhất định dựa vào đàn anh để phản công, lấy lại tư thế đă mất. Như vậy, cộng đảng Việt Nam khó tránh khỏi lâm vào t́nh trạng loại trừ nhau giữa hai nhóm Tả Khuynh và Đổi Mới. Giống như thời Đại Hội VIII, Đào Duy Tùng bị đầu độc. Giống như Đại Hội IX, Lê Khả Phiêu bị lật đổ, ngay trước mắt Hồ Cẩm Đào, lúc đó là đại diện của Trung Cộng tham dự Đại Hội.

Có thể hiểu, Hồ Cẩm Đào rút kinh nghiệm đau nhục, khi nh́n tên đàn em ngoan ngoăn, Lê Khả Phiêu bị bay chức Tổng Bí Thư, mà không kịp trở tay. Nên họ Hồ phải sang trước khi Trung Ương Đảng Việt Cộng sắp xếp các vai tṛ lănh đạo, để ít ra là có được một số đàn em thân tín trong Bộ Chính Trị, nhằm tạo ra các màn co kéo, khiến cho Việt Nam không thể đổi mới; vẫn bị dậm chân tại chỗ, luôn luôn chịu lép vế trước sức lấn át của Trung Cộng. C̣n nếu nắm được chức Tổng Bí Thư và các chức vụ trọng yếu khác, th́ Trung Cộng sẽ thực hiện đựơc bước khởi động cho chiến lược "bành trướng" khắp miền Á Châu Thái B́nh Dương, qua việc buộc Việt Nam phải làm công cụ cho mưu lược Đế Quốc đó.

Điều này được một đảng viên kỳ cựu là ông Trần Đại Sơn, trong bức thư đề ngày 3-10-2005, gửi cho "Những người đang chuẩn bị cho Đại Hội Đảng lần thứ 10" trong thư có đoạn viết:
"Tôi được tin Hồ Cẩm Đào, chủ tịch nước Tầu sắp sang thăm Việt Nam…Tôi có t́m hiểu hắn sang Việt Nam làm ǵ ? và biết rơ Hồ Cẩm Đào sang ta để bàn với lănh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam và chính phủ Việt Nam giao Vịnh Cam Ranh cho Tầu và Tầu sẽ trả ta quần đảo Hoàng Sa".

Nếu đây đúng là mưu đồ của Tầu Cộng với bọn Việt Gian tay sai, th́ đó là việc làm vô cùng nguy hiểm và láu cá. Hoàng Sa vốn thuộc về Việt Nam, mà chúng đă cướp từ tay chính quyền Việt Nam Cộng Ḥa, nay dùng để đổi lấy việc Việtcộng giao cảng Cam Ranh cho chúng. Có nghĩa là trước sau ǵ Hoàng Sa của Việt Nam cũng phải trả lại cho Việt Nam, một ngày nào đó Việt Nam đủ mạnh. C̣n hiện nay th́ chúng làm chủ được quân cảng Cam Ranh do Mỹ xây dựng sẵn, nhằm khống chế Biển Đông, để bành trướng ra toàn vùng Đông Nam Á. Điều ấy chắc chắn đụng độ với chiến lược toàn cầu của Mỹ. Cuộc đại chiến Thái B́nh Dương thật khó tránh, mà Việt Nam đương nhiên trở thanh quân cờ thí.

Bọn Việt Cộng tay sai của Tầu Cộng v́ muốn giữ ghế cầm quyền, nên chúng đă từng "hiến đất, dâng biển" của Tổ Quốc cho Trung Cộng, th́ lần này, việc đổi Cam Ranh lấy Hoàng Sa, theo sự toan tính ngu muội của chúng, thấy là có đi có lại. Nhưng chúng có biết đâu rằng: Nếu trao Cam Ranh cho Trung Cộng, tức là rước kẻ cướp vào nhà. Việt Nam ngoài việc phải làm công cụ cho chiến lược toàn cầu của Trung Cộng, để chống lại Liên Minh quân sự Mỹ, Nhật, Ấn, Úc…, sớm muộn ǵ Dân Tộc Việt Nam cũng sẽ bị Hán hóa, giống như hai dân tộc Tây Tạng và Tân Cương mà thôi. Tất nhiên trách nhiệm giữ nước là của toàn dân, nhưng tập thể được trao nhiệm vụ bảo vệ đất nước là Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, đang có súng trong tay. Hơn ai hết phải nhận ra rằng, ḿnh cần tỉnh thức để làm áp lực loại trừ những tên Việtgian bán nước cho kẻ thù truyền kiếp của Dân Tộc hiện nay, ra khỏi vị thế lănh đạo đất nước.

Không may, nếu cái Đại Hội X của cộng đảng Việt Nam kỳ này, lại trao toàn quyền lănh đạo đất nước cho bọn đầy tớ Tầu Cộng, th́ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam chẳng thể măi măi chịu nhục nhă làm vật hy sinh cho những tên Việtgian bán nước này nữa, mà phải đứng lên làm lịch sử. Tức là giải thể Cộng Đảng Việt Nam, thành lập Chính Quyền Dân Sự Chuyển Tiếp. Viết bản Hiến Pháp Tự Do Dân Chủ, đưa ra trưng cầu dân ư. Tiến hành những cuộc tuyển cử tự do, để bầu ra những nhà lănh đạo mới. Trả nhiệm vụ Lập Pháp cho Quốc Hội dân cử. Trả lại quyền điều hành nhà nước cho Hành Pháp. Trả lại quyền độc lập phán quyết cho Tư Pháp. Trả lại Quân Đội nhiệm vụ của những người lính nhà nghề, giữ vẹn toàn đất nước, Trả lại Cảnh Sát quyền pháp định, nhằm bảo vệ cho người dân được sống an vui trong một xă hội tự do giầu mạnh. Trả Báo Chí Truyền Thông cho tư nhân làm chủ, để mở rộng diễn đàn tự do, cho dân chúng bày tỏ ư kiến. Trả các tập thể Xă Hội Dân Sự cho những ngành sinh hoạt tự do, để họ tự bảo vệ quyền lợi của họ. Như vậy chắc chắn những người quân nhân đứng lên làm lịch sử kỳ này, sẽ được lịch sử Dân Tộc ghi danh, như đă ghi công danh Đại Tướng Quân Lư Thường Kiệt, như đă ghi công danh vị Tổng Tư Lệnh Quân Đội Nhà Trần Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và nhiều danh tướng Việt Nam đă làm nên lịch sử Dân Tộc Vẻ Vang Anh Hùng.

Lư Đại Nguyên - Little Saigon 11 tháng 10-05

 

 

Trở lại trang chánh