Vấn  Đề  Ḥa  Giải  Ḥa  Hợp  Dân  Tộc

VŨ  TRÍ

 

Nhiều năm trước đây đă có dư luận báo chí đề cập đến vấn đề ḥa giải ḥa hợp dân tộc và sau đó lại có sự lên tiếng của Nguyễn Hộ, một đảng viên cao cấp kỳ cựu CSVN, công khai kêu gọi ḥa giải ḥa hợp, gây nhiều sôi nổi chống đối tán thành trong dư luận đồng bào và các tổ chức đấu tranh ở hải ngoại. Vậy ḥa giải ḥa hợp dân tộc là ǵ ?

Theo định nghĩa th́ trong nhóm từ ngữ này có hai hành động khác nhau là ḥa giải và ḥa hợp. Nói đến ḥa giải là mặc nhiên nh́n nhận có bất đồng ư kiến, có thù hận nên mới cần ḥa giải. Nói đến ḥa hợp là mặc nhiên nh́n nhận không c̣n bất đồng ư kiến, không c̣n thù hận nên mới ḥa hợp được. Do đó cần đặt vấn đề ḥa giải cho thật rơ ràng chính xác trước khi đặt vấn đề ḥa hợp v́ phải có ḥa giải rồi mới ḥa hợp được. Vậy ḥa giải về việc ǵ ? Ḥa giải giữa ai với ai ? Ḥa giải như thế nào ? Tại sao phải ḥa giải ?

1. Trước hiện t́nh đất nước và trong công cuộc đấu tranh, có ba nguyên nhân và sự việc đưa đến bất đồng ư kiến, hận thù là : tranh chấp cá nhân, tranh chấp tổ chức, đấu tranh giai cấp.  Mỗi sự việc đều có những lư do riêng biệt của nó nhưng "tranh chấp cá nhân và tranh chấp tổ chức" không phải là những sự việc có tầm vóc hận thù dân tộc... nên chưa cần bàn đến. Chỉ có "đấu tranh giai cấp" do đảng CSVN chủ trương và áp dụng trong nhiều chục năm qua... gây ra biết bao nhiêu tan thương đổ nát hận thù dân tộc.

Do đó, ḥa giải ở đây là ḥa giải hận thù dân tộc, ḥa giải giữa đảng CSVN và dân tộc Việt-Nam hay nói rơ hơn là ḥa giải giữa tập đoàn độc tài lănh đạo cộng sản với thành phần dân tộc bị trị, bị cộng sản trả thù đàn áp khủng bố tù đày giết hại cướp của....

Vậy ḥa giải như thế nào ? Đảng CSVN đă gây hận thù dân tộc, đảng CSVN phải công khai nh́n nhận sai lầm tội lỗi, công khai xin lỗi đồng bào dân tộc Việt-Nam. Theo nguyên lư ở đời : ai gây hận thù phải xin ḥa giải với nạn nhân hận thù... chớ không bao giờ có việc người bị hành hung đàn áp khủng bố tù đày lại đến xin ḥa giải với kẻ hành hạ ḿnh. Và sự ḥa giải ch có thể thực hiện và chấp nhận khi nào các nguyên nhân gây ra hận thù được giải tỏa, được xóa bỏ... nghĩa là khi nào "đấu tranh giai cấp" không c̣n ở Việt-Nam

Và tại sao phải ḥa giải ?  Từ trước đến nay, đảng CSVN  luôn luôn chủ trương giai cấp đấu tranh, vô sản chuyên chính và độc quyền lănh đạo. Đây là những nguyên nhân đă gây ra chiến tranh với bao nhiêu tàn phá hận thù chia rẽ... đưa đến t́nh trạng suy thoái đất nước xă hội ngày nay. Nếu t́nh trạng này kéo dài, dân tộc Việt-Nam sẽ đi về đâu ? Do đó, v́ tương lai đất nước, v́ sự sống c̣n và quyền lợi dân tộc, những nguyên nhân đă gây ra phân hóa và hận thù dân tộc phải được xóa bỏ, giải quyết tận gốc rễ của nó.... nghĩa là CSVN phải công khai tuyên bố hủy bỏ giai cấp đấu tranh, hủy bỏ vô sản chuyên chính, hủy bỏ  độc quyền lănh đạo. Và chỉ khi nào những sự hủy bỏ này được thực hiện, được pháp chế định... đồng bào dân tộc mới tin.

2. Chúng ta đừng bao giờ tin CSVN. Qua kinh nghiệm q khứ, lời nói và việc làm của CSVN không bao giờ đi đôi. CSVN đă nhiều lần kêu gọi đoàn kết liên hiệp, ḥa giải ḥa hợp.... nhiều lần lợi dụng t́nh căm dân tộc ḷng yêu nước làm chiêu bài  tiêu diệt người quốc gia, lừa gạt quốc tế.... cụ thể như :

          - Thời kỳ 1945-46 : CSVN kêu gọi đoàn kết liên hiệp thành lập Mặt Trận Việt Minh chống thực dân Pháp để rồi phản bội thanh trừng "trí phú địa hào", bắt tay với Pháp loại trừ các đảng phái quốc gia.

          -  Thời kỳ sau Hiệp Định Genève 1954 : CSVN kêu gọi hiệp thương thống nhất, ḥa hợp gia đ́nh... nhưng rồi thành lập Mặt Trận Giải phóng Miền Nam, gây chiến tranh, đánh phá chia rẽ dân tộc, gây tan thương ly tán cho bao nhiêu triệu gia đ́nh từ Nam đến Bắc. Lời kêu gọi ḥa hợp của CSVN đă bị đảo ngược thành chia rẽ hận thù.

          - Thời kỳ ḥa đàm 1968-1973 : CSVN cũng kêu gọi ḥa giải ḥa hợp và chánh thức kư kết Hiệp Định Paris 73 trước dư luận quốc tế, chấp nhận ḥa giải ḥa hợp dân tộc nhưng rồi tung quân đánh chiếm miền Nam, hành hạ tù đày trả thù đồng bào miền Nam. Ngay cả đối với cái tổ chức con đẻ của họ là Mặt trận Giải phóng miền Nam, sau ngày 30 tháng 4-75, CSVN cũng đă phản bội, giải tán tổ chức loại trừ đồng chí... nên mới có sự việc chống đối của Nguyễn Hộ, Nguyễn văn Trấn..v.v.....

Tóm lại, khi nào CSVN kêu gọi đoàn kết liên hiệp, ḥa giải ḥa hợp.... là lúc họ yếu, là v́ nhu cầu giai đoạn của họ chớ không bao giờ họ có thực tâm cả. CSVN chỉ lợi dụng ḥa giải hỏa hợp để làm chiêu bài đánh động t́nh căm dân tộc, xoa diệu chống đối, lừa gạt dư luận.... cứu nguy đảng và chế độ của họ mà thôi.

3. Thực tế của vấn đề ḥa giải ḥa hợp dân tộc hiện nay như thế nào ?  Cho đến nay, chưa bao giờ CSVN kêu gọi ḥa giải. Đổ Mười, Vơ văn Kiệt chỉ kêu gọi xóa bỏ hận thù, ḥa hợp xây dựng đất nước theo định hướng XHCN nhưng đảng và nhà nước cộng sản vẫn tiếp tục quản thúc giam cầm  những người khác chánh kiến, từ chính trị đến tôn giáo.

Chỉ có vài phe nhóm, tổ chức, mặt trận, phong trào nào đó... gọi là đấu tranh chống cộng ở trong và ngoài nước và vài chục đảng viên cộng sản thất sủng về hưu... lên tiếng kêu gọi ḥa giải ḥa hợp dân tộc, lấy chiêu bài này làm thủ thuật tiến thân v́ tham vọng quyền hành hay v́ hận thù cá nhân.

Họ kêu gọi ḥa giải ḥa hợp với những ai ? Với những thành phần mà họ gọi là bị bịp bị gạt, với những người cộng sản thức tỉnh lương thiện tiến bộ.... nghĩa là với những người đă từng gây ra chiến tranh gây ra hận thù dân tộc, đă từng trách nhiệm t́nh trạng đất nước ngày hôm nay.

Và họ kêu gọi ai ḥa giải ḥa hợp với những thành phần bị bịp bị gạt, với những người thức tỉnh lương thiện tiến bộ ? Có thể hiểu là họ kêu gọi đồng bào thầm lặng, thành phần đa số dân tộc. Kêu gọi như thế tức là họ gián tiếp gây hậu thuẩn cho CSVN, làm lợi cho CSVN thay v́ đánh phá CSVN. Họ đang ve văn CSVN để tiến thân. Họ đang cùng những người cộng sản gọi là bị bịp bị gạt thức tỉnh lương thiện tiến bộ h́nh thành thực thể đối lập giả tạo. Họ đang chạy theo và tôn vinh những người cộng sản thất sủng không có thực quyền, chỉ chống đối miệng, đả kích v́ mất quyền lợi. Họ có tội với dân tộc.

4. Người Việt quốc gia tự do chúng ta đừng bao giờ tin những lời kêu gọi ḥa giải ḥa hợp của các phe nhóm tổ chức mặt trận phong trào này v́ đó là những chiêu bài làm lợi cho CSVN mà thôi. Thái độ của  chúng ta cần được minh định như sau :

          - Đối với CSVN, dứt kht không có ḥa giải ḥa hợp v́ bản chất của cộng sản là dối láo tráo trở thủ đoạn, luôn luôn sử dụng ḥa giải ḥa hợp làm chiêu bài lừa gạt, cứu nguy đảng và chế độ.

          - Đối với những người cộng sản gọi là bị bịp, thức tỉnh lương thiện tiến bộ... đang lên tiếng chống đối tập đoàn đồng chí lănh đạo của họ, chúng ta cũng không ḥa giải ḥa hợp v́ không thể tin tưởng họ... nhưng chúng ta cũng không chống đối  đả kích họ, để cho họ tiếp tục đánh phá lẫn nhau.

          - Đối với các phe nhóm tổ chức mặt trận phong trào gọi là chống đối CSVN nhưng đang vận động cho chiêu bài ḥa giải ḥa hợp, kêu gọi chuyên viên về cộng tác xây dựng đất nước... chúng ta nên lưu ư cảnh giác họ đừng tiếp tay cho cộng sản, làm hại dân tộc.

          - Đối với những tổ chức đảng phái đấu tranh chống cộng và đa số đồng bào thầm lặng, chúng ta tiếp tục vận động kêu gọi kết hợp tạo lực đấu tranh, thống nhứt quan điểm lập trường đường lối để sẵn sàng đáp ứng mọi diễn biến, yểm trợ quốc nội.

5. Tóm lại và để kết luận, vấn đề ḥa giải ḥa hợp không cần đặt ra với dân tộc Việt-Nam. Vấn đề hận thù dân tộc là do CSVN gây ra với những nguyên nhân giai cấp đấu tranh, vô sản chuyên chính và độc quyền lănh đạo. Ngày nào các nguyên nhân này không c̣n ở Việt-Nam th́ mặc nhiên dân tộc Việt-Nam tự động đoàn kết hợp lực xây dựng đất nước.

Muốn có ḥa giải ḥa hợp dân tộc, những ai đă gây ra hận thù phân hóa dân tộc phải có những hành động thay đổi thực sự và công khai xin lỗi quốc dân đồng bào để chứng minh thực tâm  thay v́ nói miệng hứa suông, lừa gạt dư luận với những từ ngữ "sẽ làm, sẽ có" như trong nhiều chục năm qua mà thực sự là không có ǵ hết.

Giữa đồng bào dân tộc Việt-Nam, không bao giờ có hận thù nên không đặt ḥa giải ḥa hợp làm vấn đề... mà chỉ tha thiết muốn có một đời sống tự do dân chủ công bằng tiến bộ.

VŨ  TRÍ

Paris, ngày 27 tháng 11 năm 1999

 

Trở lại trang chánh