Thi văn độc giả:

 

LỜI TÂM ĐẠO

Bước đi giữa chốn bụi hồng

Nh́n quanh chỉ thấy nửa ṿng phù sinh.

Thương thay cơi thế điêu linh

Người sầu lỡ bước duyên  t́nh dở dang.

Sắc không trong cái vô vàn

Tỉnh tâm thấy rơ điêu tàn trong ta.

Ngẩn ngơ trong cơi ta bà

Phúc duyên tao ngộ chỉ là giấc mơ.

Những mong khoác áo đại thừa

V́ c̣n nghiệp chướng lạc bờ nhân gian.

Gập ghềnh cơi thế lầm than!

Đọc kinh Bát Nhă hân hoan nẻo về.

B́nh yên qua khỏi bến mê

Vô ưu rợp nở bốn bề ngát hương.

Khấu quỳ lễ Phật mười phương

Luân hồi kiếp khác xin đường chơn tu.

Phúc duyên gặp được minh sư

Mở ḷng Bồ Tát tâm tư nhẹ nhàng.

Không c̣n bèo hợp mây tan

Không vương nghiệp chướng hai hàng lệ rơi.

Ba sinh thôi hết ngậm ngùi

Kinh chiều mầu nhiệm từng hồi chuông ngân!

Hàn Thiên Lương

 

Cùng một tác giả Hàn Thiên Lương

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Hàn Thiên Lương

 

 

Trở lại trang chánh