Bản Tin của Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

Phóng Viên Không Biên Giới lên án Việt Cộng đóng cửa nguyệt san Nhà Báo và Công Luận

Dựa vào tin tức nhận được ngày 18.1.2005, Phóng Viên Không Biên Giới cho biết vào trung tuần tháng 1.2005, Bộ Văn Hóa và Thông Tin cộng sản đă ra lệnh đ́nh bản nguyệt san Nhà Báo và Công Luận.

Giới hữu trách không cho biết lư do và cũng không công bố lệnh đó. Tuy nhiên, theo Thông cáo của Phóng Viên Không Biên Giới, trong hai số báo tháng 11 và 12 năm 2004, Nhà Báo và Công Luận đă đăng tải những cuộc điều tra đụng chạm đến những nhân vật có quyền thế và giới kinh doanh. Đặc biệt là cuộc điều tra về một dự án chỉnh trang du lịch gần băi biển nổi tiếng ở Vũng Tàu. Nguyệt san Nhà Báo và Công Luận đă cho đăng những cuộc phỏng vấn dân chúng địa phương. Nhận định rằng dự án kể trên quá tốn kém và có thể gây nguy hại cho môi trường, những người dân được phỏng vấn nói lên sự chống đối của họ. Hơn thế nữa, cuộc điều tra c̣n đưa ra ánh sáng sự tham nhũng của giới chức thượng lưu cộng sản địa phương, cũng như sự bao che mà đám cán bộ cao cấp này dành cho những kẻ đặc trách thi hành dự án.

Như vậy, nguyệt san Nhà Báo và Công Luận chỉ mới phát hành được hai số th́ bị bức tử một cách độc đoán. Từ mấy tuần qua, nhiều tờ báo, nhứt là những trang thông tin điện tử Internet đă bị cấm hoặc khiển trách, trừng phạt theo kỷ luật.

Phóng Viên Không Biên Giới lên án nhà cầm quyền Việt cộng đă không ngần ngại đ́nh bản một tờ báo khi mà những cuộc điều tra của nhà báo làm cho họ ngượng nghịu, bối rối. Tại Việt Nam, các giới truyền thông đều bị coi như là các cơ quan tuyên truyền (của đảng Cộng sản). Ngay khi các nhà báo truyền đạt sự bất b́nh của dân chúng, họ liền bị trấn áp bởi "búa liềm" của chế độ kiểm duyệt.   

Tổ chức bênh vực quyền Tự do Báo chí lập lại lời yêu cầu phóng thích năm tù nhân ngôn luận Việt Nam, gồm có nhà báo Nguyễn Đ́nh Huy và bốn nhà dân chủ đối kháng sử dụng Internet Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Hồng Sơn và Nguyễn Khắc Toàn. 

Genève ngày 21.1.2005

Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

Ligue Vietnamienne des Droits de l'Homme en Suisse

Vietnamese League for Human Rights in Switzerland

_________________________________________________________________________________

     Thông cáo của Phóng Viên Không Biên Giới c̣n được chuyển tiếp trên hệ thống

      IFEX Action Alert Network

                    [mailto:alerts@ifex.org] Envoyé : vendredi, 21, janvier 2005 23:18.

Sau đây là nguyên văn bản Thông cáo của Phóng Viên Không Biên Giới phổ biến ngày 21.1.2005.

De : RSF ASIA [mailto:asie@rsf.org]
Envoyé : vendredi, 21. janvier 2005 19:21
Objet : VIETNAM - Monthly Nha Bao va Cong Luan suspended after two issues (Eng+Fr)

Reporters without borders / Reporters sans frontières
PRESS RELEASE / COMMUNIQUE DE PRESSE                             21 January 2005 / 21 Janvier 2005

 

VIETNAM
Le mensuel Nha Bao va Cong Luan suspendu dès son troisième numéro

Selon les informations obtenues par Reporters sans frontières, le mensuel Nha Bao va Cong Luan a reçu l’ordre, à la mi-janvier 2005, d’interrompre sa parution. Cette décision du ministère de la Culture et de l’Information n’a pas été rendue publique.

Reporters sans frontières condamne l’attitude des autorités vietnamiennes qui n’hésitent pas à suspendre une publication lorsque ses enquêtes les dérangent. « Dans ce pays où les autorités considèrent les médias comme des organes de propagande, nous déplorons la censure qui s’abat sur la presse dès lors que celle-ci se fait l’écho du mécontentement populaire », a déclaré l’organisation.

Le 18 janvier, Reporters sans frontières a appris que le mensuel Nha Bao va Cong Luan avait reçu l’ordre, quelques jours plus tôt, d’interrompre sa parution. Le gouvernement n’a pas rendu publique sa décision et le motif de la suspension est inconnu. Dans ses deux premiers numéros parus en novembre et décembre 2004, le mensuel avait publié des enquêtes mettant en cause des personnalités influentes et certains milieux d’affaires.

Le Nha Bao va Cong Luan avait notamment mené une enquête sur un important projet d’aménagement touristique près de la célèbre plage de Vung Tau (sud du pays). Le mensuel avait publié des entretiens dans lesquels la population locale exprimait son refus de voir se réaliser ce projet très coûteux et risquant de dénaturer l’environnement. En outre, l’enquête avait mis en évidence la corruption des élites locales ainsi que la protection qu’elles apportent aux maîtres d’œuvre du projet.

Depuis quelques semaines, plusieurs publications, en particulier des sites d’Internet d’informations, ont été interdites ou rappelées à l’ordre par le gouvernement vietnamien. Pour plus d’informations : http://www.rsf.org/article.php3?id_article=12290

Reporters sans frontières rappelle que le journaliste Nguyen Dinh Huy et quatre cyberdissidents, Nguyen Dan Que, Nguyen Vu Binh, Pham Hong Son et Nguyen Khac Toan, sont toujours emprisonnés au Viet-nâm. L’organisation réitère son appel en faveur de leur libération.

Vincent Brossel . Asia - Pacific Desk  Reporters Sans Frontières

5 rue Geoffroy Marie 75009 Paris

33 1 44 83 84 70 33 1 45 23 11 51 (fax)

asia@rsf.org - www.rsf.org

De : RSF ASIA [mailto:asie@rsf.org]
Envoyé : vendredi, 21. janvier 2005 19:21
Objet : VIETNAM - Monthly Nha Bao va Cong Luan suspended after two issues (Eng+Fr)

Reporters without borders / Reporters sans frontières
PRESS RELEASE / COMMUNIQUE DE PRESSE                             21 January 2005 / 21 Janvier 2005

 

VIETNAM
Monthly Nha Bao va Cong Luan suspended after two issues

Reporters Without Borders condemned the suspension of the monthly Nha Bao va Cong Luan, which was reportedly ordered to cease publishing in mid-January 2005.


The decision, taken by the ministry of culture and information, has not been made public.


The worldwide press freedom organisation criticised the Vietnamese authorities for suspending a publication if its investigations proved embarrassing. “In this country where the authorities view the media as propaganda vehicles, we deplore the censorship inflicted on the press when it reflects popular discontent,” it said.


Reporters Without Borders learned on 18 January that Nha Bao va Cong Luan had received an order to cease publishing just a few days earlier. The reason for the order was unknown but in its first two issues that appeared in November and December 2004 it carried investigations involving influential figures and some business circles.


One investigation focused on a major tourist development near a well-known beach at Vung Tau in the south of the country in which local people were quoted as objecting to the expensive project which they said would be harmful to the environment.


The investigation also highlighted corruption among the local elite and their protection of those in charge of the project.


In the past few weeks, the Vietnamese government has slapped bans on a number of publications, in particular news websites, or ordered them to tow the line. For more information go to: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=12291

Reporters Without Borders also repeated its appeal for the release of Journalist Nguyen Dinh Huy and four cyberdissidents, Nguyen Dan Que, Nguyen Vu Binh, Pham Hong Son and Nguyen Khac Toan, who are still in prison.


Vincent Brossel . Asia - Pacific Desk  Reporters Sans Frontières

5 rue Geoffroy Marie 75009 Paris

33 1 44 83 84 70 33 1 45 23 11 51 (fax)

asia@rsf.org - www.rsf.org

**********************************************************************************

 

Trở lại trang chánh