Dự Luật Phát Huy Dân Chủ
Được Đưa Vào Quốc Hội Hoa Kỳ

 

Washington DC ngày 11 tháng 3, 2005

Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV)

 

Dân Biểu Frank Wolf (Cộng Hoà, VA) vừa đưa vào Hạ Viện dự luật Phát Huy Dân Chủ Năm 2005 (Advance Democracy Act of 2005).

 

Dự luật này thiết lập chức Thứ Trưởng Đặc Trách Quốc Tế Vụ với nhiệm vụ chính yếu là thiết kế chính sách nhằm phát huy nền dân chủ tại các quốc gia độc tài trên thế giới.

 

Nhiệm vụ của vị thứ trưởng này có những trọng điểm là:

-  phát huy dân chủ và tự do ở các quốc gia;

-  lên án các hành động vi phạm quyền tham gia của người dân vào đời sống chính quyền và chính trị;

-  thúc đẩy bầu cử tự do;

-  đề nghị những biện pháp dành cho các quốc gia vi phạm quyền dân chủ;

-  phối hợp hoạt động của các giới chức ngoại giao Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quá tŕnh chuyển tiếp và sự phát triển dân chủ tại các quốc gia thiếu dân chủ và kiện toàn nền dân chủ tại các quốc gia đang chuyển tiếp sang thể chế dân chủ.

 

Dự luật này, danh số H.R. 1133, được đồng bảo trợ bởi Dân Biểu Tom Lantos (Dân Chủ, CA), Christopher Smith (Cộng Hoà, NJ), và Donald Payne (Dân Chủ, NJ).

 

Đồng thời Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hoà, AZ) cũng đưa ra một dự luật cùng tên và cùng ngôn ngữ tại Thượng Viện, danh số S. 516. Có bốn vị TNS đồng bảo trợ: Mike Dewine (Cộng Hoà, OH), Joseph Lieberman (Dân Chủ, CT), Rick Santorum (Cộng Hoà, PA) và Evan Bayh (Dân Chủ, IN).

 

Hai dự luật song hành trên được đưa ra để hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Thống Bush tại buổi tường tŕnh thường niên về t́nh trạng quốc gia trước quốc dân đầu năm nay. Tổng Thống Bush xác định rằng chính sách của Hoa Kỳ là phát triển dân chủ trên toàn cầu như là biện pháp hữu hiệu nhất để chống khủng bố và đem lại ổn định cho thế giới.

 

Dự luật của DB Wolf và TNS McCain nhấn mạnh rằng trào lưu phát triển dân chủ đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu trong ba thập niên qua. Số quốc gia thật sự dân chủ đă tăng lên từ 41 thành 89 quốc gia trong khoảng thời gian đó. Hiện nay 75 phần trăm nhân loại sống dưới các thể chế.

 

Dự luật của DB Wolf và TNS McCain nằm trong chiến lược móc nối vấn đề nhân quyền vào trở lại chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Tổng Thống Clinton ngay sau khi nhậm chức vào năm 1992 đă cắt ĺa nhân quyền ra khỏi đường lối ngoại giao, tạo khủng hoảng cho hàng ngũ đấu tranh nhân quyền ở Hoa Kỳ.

 

Năm 1998, DB Wolf đă thành công bước đầu trong việc đẩy lùi chính sách của TT Clinton với đạo luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế. Đạo luật này bắt buộc Bộ Ngoại Giao phải phát huy tự do tôn giáo và chính phủ Hoa Kỳ phải chế tài các quốc gia vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo.

 

Tháng 9 năm ngoái, Hoa Kỳ liệt kê Việt Nam và bảy quốc gia khác vào danh sách “đặc biệt quan tâm” v́ lư do đàn áp tôn giáo trầm trọng.

 

Không trễ hơn ngày 15 tháng 3, Việt Nam phải đưa ra được kế hoạch cụ thể và có ràng buộc nhằm chấm dứt t́nh trạng đàn áp tôn giáo nếu không muốn bị chế tài.

 

(CRFV)

 

Trở lại trang chánh