CSVN thất bại trong việc áp lực Úc hủy bỏ quyết định treo cờ vàng ở thành phố Fairfield

(LÊN MẠNG ThỨ tư, 5 Tháng MưỜi 2005)

(Sydney - VNN) Trong suốt thời gian khá dài hơn 1 năm qua, CĐNVTD/NSW đă tích cực vận động vấn đề treo cờ Vàng ngay tại tượng đài Úc Việt tại công viên Cabra Vale Park, thành phố Fairfield, tiểu bang New South Wales (NSW). Kết quả vận động đă đi đến phiên họp tháng trước của hội đồng thành phố Fairfield đồng ư cho Cộng Đồng treo cờ vào ngày 30/4 và 19/6 (Ngày Quân Lực VNCH) và Cộng Đồng NSW đă thực hiện buổi lễ treo cờ Vàng với sự hiện diện đông đảo hơn 2000 đồng hương.

Nhưng vài ngày trước đây, Ṭa tổng lănh sự VC đă áp lực Bộ ngoại giao Úc không được chấp nhận quyết định của hội đồng thành phố Fairfield và đă gửi một lá thư áp lực buộc hội đồng Fairfield phải hủy bỏ những quyết định trước đó....

Đó là lư do một phái đoàn của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại NSW gồm Ông Phan Đông Bích Chủ tịch CĐNVTD/NSW, Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ tịch Cộng Đồng NVTDLB Liên bang Úc Châu, các cơ quan truyền thông báo chí Việt ngữ, Saigon Times, đài 2VNR, Vietnam Sydney Radio,... Đảng Việt Tân, nhóm Sóng Việt, nhóm Hậu Duệ Tập Thể chiến sĩ, Mạng Lưới Tuổi Trẻ VN Lên Đường, các gia đ́nh quân đội, Hội Cựu Quân Nhân NSW và rất nhiều hội đoàn trong cộng đồng... nhận lời mời của Hội đồng thành phố Fairfield đến tham dự phiên họp cùng với các nghị viên của thành phố để bàn thảo về vấn đề treo cờ vàng...

Với sự vận động mấy ngày qua của các cơ quan truyền thông báo chí Việt Ngữ, hơn 1.000 đồng hương đă đến Fairfield Council với một rừng cờ Úc Việt để hỗ trợ cho phái đoàn của Cộng Đồng vào gặp Các Nghị viên của thành phố Fairfield... số người hiện diện hỗ trợ này đông ngoài dự liệu của Ban Tổ Chức. Đây là một cuộc biểu dương khí thế đấu tranh của cộng đồng người Việt cho chính nghĩa tự do trước sự ngạc nhiên của nhiều nghị viên tham dự phiên họp.

Kết quả sau nửa tiếng đồng hồ bàn thảo, Hội Đồng Thành Phố Fairfield đă hoàn toàn bác bỏ những áp lực của Bộ ngoại giao Úc đến từ sự vận động của VC, và Hội Đồng Thành Phố Fairfield vẫn giữ nguyên quyết định như cũ với tỷ số biểu quyết 100%. Lại một lần nữa, khí thế đấu tranh của toàn thể Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại NSW đă lại chiến thắng vẻ vang.

 

Trở lại trang chánh