Nghị Quyết Đ̣i CSVN Trả Tự Do BS Phạm Hồng Sơn Được Hạ Viện Hoa Kỳ Thông Qua 421-1

Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV)

Washington DC ngày 7 tháng 4, 2006

Phái đoàn DB Hoa Kỳ do Chủ tịch Hạ Viện Dennis Hartert cầm đầu sẽ viếng thăm Việt Nam trong tuần tới chắc chắn có mang món quà của Hạ Viện Hoa Kỳ: Nghị Quyết Res. Con. 320 đ̣i CS thả tự do cho BS Phạm Hồng Sơn và các tù nhân lương tâm tại Việt Nam, đă được thông qua với tỉ số kỹ lục 421-1 (phiếu chống duy nhất do một DB chống đối việc đem bất cứ nghị quyết nào bỏ phiếu tại Hạ Viện). 

Tưởng cũng nên nhắc lại BS Phạm Hồng Sơn bị bắt ngày 27-3-2002 sau khi ông dịch bài "Thế Nào Là Dân Chủ" trên website của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và tung lên mạng lưới toàn cầu cùng gởi đến các nhà lănh đạo cao cấp CSVN.  

Trong phiên ṭa sơ thẩm, BS Phạm Hồng Sơn bị kết án 12 năm tù và 3 năm quản chế. Nhưng sau nhờ áp lực mạnh mẽ của quốc tế, phiên ṭa phúc thẩm đă giảm án cho ông c̣n 5 năm tù và 3 năm quản chế. Hiện nay t́nh trạng sức khoẻ của ông rất sa sút v́ bệnh sa ruột và nhiều bệnh khác. Tuy nhiên tinh thần ông vẫn rất kiên cường; ông từ chối mặc áo tù nhân v́ tự nhận ḿnh không có tội ǵ ngoài tội yêu nước. Để trả thù, CSVN giam ông trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt và hạn chế không cho gia đ́nh thăm nuôi. 

Tháng 12, 2005, nhân chuyến đi VN tham sát t́nh h́nh TDTG và nhân quyền, DB Chris Smith (R, NJ) đă gặp riêng Bà Vũ Thúy Hà, vợ BS Phạm Hồng Sơn; và liền sau khi về lại Hoa Kỳ DB Smith đă soạn thảo nghị quyết Res.Con.320, trong đó, ngoài việc đ̣i CSVN trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho BS Phạm Hồng Sơn, các tù nhân sau đây cũng được nhắc đến trong nghị quyết để đ̣i CSVN phải trả tự do:

Đỗ Văn Mỹ, Mai Thị Dung, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Diễn, Nguyễn Vủ B́nh, Phan Văn Ban, Tô Văn Mạnh, Vơ Văn Bữu, Vơ Văn Thanh Liêm (Năm Liêm). Bùi Thiện Huệ, Nguyễn Lập Mà, Nguyễn Nhất Thống, Nguyễn Văn Lư, Phan Văn Lợi, Thích Đổng Thọ, Thích Huyền Quang, Thích Nguyên Lư, Thích Nguyên Vương, Thích Phước An, Thích Quảng Độ, Thích Tâm Liên, Thích Thái Ḥa, Thích Thanh Huyền, Thích Tiến Hạnh, Thích Tuệ Sỹ, Thích Viên Định, Ngô Văn Ninh, Lê Văn Chương, Lê Văn Tính, Phương Văn Kiểm, Nguyễn Văn Sĩ, Trần Văn Thiện, và Thích Thiện Tâm.

 

Smith Resolution Calls for Release of
Political Prisoners in Vietnam; Call to Pass the
Global Online Freedom Act Renewed

WASHINGTON, D.C. –  The House of Representatives today passed H. Con Res 320, a resolution written by Congressman Chris Smith (R-NJ), Chairman of the House Subcommittee that oversees global human rights, calling on the government of Vietnam to immediately release Dr. Pham Hong Son and other political prisoners.

In March, 2002, Vietnamese government police arrested Dr. Son on charges of espionage after he translated an article from the website of the US Embassy, entitled "What is Democracy," and sent it to friends and senior Vietnamese officials.   Dr. Son had also written an open letter, published on the Internet, protesting the fact that his house had been searched illegally and his computer and documents confiscated.  After a closed trial and appeal – from which Western reporters and diplomats from Europe, the United States, and Canada were barred, Dr. Son was sentenced to five years in prison and an additional three years of house arrest.

America cannot turn our back on those who fight oppression by voicing their support of freedom and democracy like Dr. Son,” said Smith, who went to Vietnam in December and met with Dr. Son’s courageous wife, Vu Thuy Ha.  “Vietnam is at a critical crossroads and is seeking to expand its trade relations with the US and join the WTO.  There will be no better time to convince Vietnam of the seriousness of our human rights concerns.”  

In December, less than a day after Smith’s resolution passed through committee, Vietnamese officers detained two well-known Internet writers, at a public Internet café.  The police forced one, Do Nam Hai (also mentioned in the resolution) to open his personal e-mail account and print about 30 of his sent messages.  The two writers were interrogated for six hours at the café at a police station in Hanoi.   

Just weeks ago, another Internet-user user calling himself “Freedom for the Country” joined the discussion group called "Democracy and Freedom, the only way for Vietnam” at a Hanoi cybercafé.  After discussing and identifying himself as a member of a pro-democracy working group, the freedom promoting internet user was arrested by Vietnamese police.  Despite evidence to the contrary, the Vietnamese government denied the arrest and the victim’s identity remains unknown.  He joins three other cyber-dissidents, who were arrested in October, and whose whereabouts remain unknown. 

“This continued persecution will obviously not go away by itself,” said Smith.  “The biggest fear of tyrannical government is public exposure, and we need to keep attention focused on Vietnam’s continuing violation of the basic rights it claims to grant its people.”

Smith, who conducted a hearing in February to examine the operating procedures of major US internet companies in China and other repressive countries, has introduced the Global Online Freedom Act of 2006 (HR 4780) which will establish US policy regarding the free flow of information on the Internet.   The bill will enable the US to protect a free Internet and ensure that American companies operating in countries with repressive governments are able to respect the universal rights of freedom of speech and press.

“The ability to communicate openly is the key to unlocking the doors restricting freedom for those who cannot feel its touch,” said Smith.  “The Global Online Freedom Act will send a clear message to repressive governments that the internet will not be used as a weapon to stifle dissent and opposing viewpoints.”

###

For Immediate Release: April 6, 2006
Contact:  Brad Dayspring (202) 225-3765

 

Trở lại trang chánh