VIỄN TƯỢNG NGÀY TÀN CỦA BẠO QUYỀN CSVN

- 1 -

Đảng CSVN bán nước

Trải mấy ngh́n năm một nhịp cầu

Từ Nam Quan đến tận Cà Mau

Tiền nhân đă đổ bao xương máu

Dấu vết c̣n in chốn địa đầu

Từng giọt mồ hôi trên luống đất

Với ḍng nước mắt thấm nương dâu

V́ đâu Đảng Cộng đem chia cắt

Lănh hải biên cương hiến giặc Tàu


- 2 -

Thành tích Đảng CSVN

Tưởng rằng Đảng tính nước cờ cao

Xương trắng Trường Sơn, biển máu đào

Mượn súng Nga, Tàu ôm mộng lớn

Đánh cho Mỹ Ngụy phải lăn nhào

Chưa mừng thống nhất giang sơn Việt

Đành đoạn cắt dâng lũ giặc Mao

Một dải biên cương cùng hải đảo

Ngàn năm Bắc thuộc, Đảng quên sao ?!

 

Ngàn năm Bắc thuộc, Đảng quên sao ?!

Bài học đau thương một thuở nào

Bán nước, mưu đồ ngôi thống trị

Buôn dân, bất kể nghĩa đồng bào

Chẳng c̣n hy vọng nhờ Nga nữa

Đành tới ôm chân rước Mỹ vào

Tráo trở mặt dày không biết nhục

Đảng c̣n vênh váo tính làm cao


- 3 -

Giặc Đỏ

Giặc Đỏ từ khi khởi chiến chinh

Hỡi ơi đất nước hết thanh b́nh

Trường Sơn u uất mồ vô chủ

Đông Hải oan khiên quỷ hiện h́nh

Cơ khổ, bạo quyền c̣n thống trị

Bao giờ dân tộc hết điêu linh

Quê hương ới hỡi trang hào kiệt

Diệt bạo trừ gian vẹn nghĩa t́nh!


- 4 -

Nổi lên băo tố

Từ khi Đảng Cộng bước lên ngôi

Xương máu oan khiên ngập núi đồi

Đất nước hai miền thêm thống khổ

Biên cương một dải hận khôn nguôi

Nhân dân gào thét đ̣i quyền sống

Đảng ủy u mê bám ghế ngồi

Lịch sử linh thiêng giờ đă điểm

Nổi lên băo tố! Dậy đi thôi !


- 5 -

Đ̣i nhân quyền

Bất lương, ác đức, quỷ vô thần

Lươn lẹo tuyên truyền ngỡ nghĩa nhân

Bán nước, nỏ mồm khoe giữ nước

Buôn dân, quay quắt dối lừa dân!

Bạo quyền Cộng Sản đang co cụm

Chiến sĩ Nhân Quyền đă tiến quân

Dân Chủ phe ta đoàn kết lại

Đấu tranh diệt bạo quyết liều thân!


- 6 -

Phật Giáo đấu tranh

Cộng Sản quen rồi thói ác ôn

Ngang nhiên chận bắt nhốt Chư Tôn

Xem thường thế giới cùng công luận

Chà đạp nhân quyền trước phật môn!

Chẳng lẽ chào thua loài quỷ đỏ

Đành cam khuất phục lũ du côn!

Đồng bào cả nước mau vùng dậy

Một trận ra tay diệt Cáo Chồn!


- 7 -

Bồ Tát Vô Úy đối trận

Giặc Đỏ bao vây kín cửa Không

Thiền sư tọa kháng vận thần công

Hạo nhiên Bồ Tát tâm vô úy

Khiếp đảm Cộng Nô ngữ bất đồng

Im lặng thần công rền sấm sét

Tọa thiền phật thủ phá gai chông

Chư tăng đối trận tiêu trừ bạo

Phật pháp bao trùm khắp núi sông!


- 8 -

Công Giáo đấu tranh

Tâm thành khấn nguyện xin Ơn Trên

Giúp kẻ chăn chiên dạ vững bền

Dẫu phải gian nan tù cải tạo

Vẫn thừa nghị lực chống cường quyền

- Tự Do Dân Chủ hay là Chết!

- Tôn Giáo Nhân Quyền phải kết liên!

Dân Chúa thảnh thơi thờ phụng Chúa

Ấy là ước nguyện  kẻ chăn chiên!


- 9 -

Toàn dân đấu tranh

Cuộc chiến gay go khó định h́nh

Bạn thù ranh giới phải phân minh

Vơ trang tư tưởng ta cho vững

Phong tỏa kinh thương, địch sẩu ḿnh

Du lịch, chuyển ngân cần hạn chế

Giao lưu văn hóa phải quân b́nh

Đ́nh công băi thị đ̣i dân chủ

Ác đảng hẳn là hết tái sinh!


- 10 -

Đảng CSVN phải giải thể

Kiếp người tăm tối bởi v́ đâu

Không lẽ đành cam sống tủi sầu

Đứng dậy, nắm tay đoàn kết lại

Vùng lên, xông tới, ngẩng cao đầu

Hôm nay đoạn tuyệt đời tăm tối

Vĩnh viễn xa ĺa kiếp ngựa trâu

Cộng Sản độc tài mau giải thể

Tự do dân chủ ắt dài lâu


- 11 -

Không ḥa giải với bạo quyền

Hai miền Nam Bắc một sơn hà

Kinh Thượng nghĩa t́nh vốn thiết tha

Đâu có hận thù chi khúc mắc

Mà rằng ḥa giải phải đề ra

Chẳng qua Đảng Cộng gây thù hận

Lại ép nạn nhân phải giải ḥa

Ḥa hợp sống chung sao được nhỉ

Với loài khát máu, lũ yêu ma !


- 12 -

Cộng Sản hay Dân Tộc

Tất cả đi lần tới Nghĩa Trang

Máu xương thù hận, lệ ngàn hàng!

Một thời phét lác khoe Ưu Việt

Mấy thuở ăn mày sống Vẻ Vang!

Chủ nghĩa ngoại lai đăng Cáo Phó

Đảng đoàn Xă Nghĩa chít khăn tang!

Chỉ c̣n Dân Tộc trường tồn măi

Bên lũy tre xanh, dải lúa vàng

HỒ CÔNG TÂM

 

 

Trở lại trang chánh