Trung Tướng Ng Quang Trưởng

(13/12/1929 22/01/2007)

L một Trung Tướng trong Qun Lực Việt Nam Cộng Ha, phục vụ trong những năm 1954-1975. ng được xem l người hng Quảng Trị khi đnh bật qun cs Bắc Việt , ti chiếm Quảng Trị 1972 .

Trung Tướng Ng Quang Trưởng sinh *13/12/1929, tại Kiến Ha. Nhập ngũ ngy 17/11/1953, tốt nghiệp Kha 4 Lin trường V Khoa Sĩ Quan Trừ bị Thủ Đức. Ra trường được bổ nhiệm đại đội trưởng , đại đội 1, Tiểu đon 5 Nhảy d.

ng cũng l một trong số t tướng lĩnh Qun lực Việt Nam Cộng Ha được đnh gi l thanh lim, trong sạch "Nhất Thắng, nh Chinh, tam Thanh, tứ Trưởng" .

Cc tc phẩm qun sự

Bắt đầu năm 1979, theo lời mời của Trung tm Qun sử Qun lực Hoa Kỳ (U.S. Army Center of Military History), ng ghi lại kinh nghiệm chiến đấu qua 3 quyển sch hiện cn lưu trữ tại trung tm kể trn.

Nhận định về Trung Tướng Ng Quang Trưởng

Trong hồi k của Đại Tướng H. Norman Schwarzkopf, nguyn Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung Đng v tư lệnh qun đội Đồng Minh trong chiến dịch Bo Sa Mạc 1991, tướng Schwarzkopf viết "...[General Truong is] the most brilliant tactical commander I'd ever known ...", tạm dịch "[Trung Tướng Trưởng l] người chỉ huy chiến thuật kiệt xuất nhất m ti từng được biết".

Trung t George W. Smith, nguyn cố vấn Sư đon 1 Bộ binh, trong bt k "The Siege at Hue" viết: "General Truong was tough, disciplined, and dedicated to his military profession. Unlike many of his contemporaries who had climbed the ranks through political influence, nepotism, or cold, hard cash, he had earned his stars on the battlefield. He was viewed as a self-starter, without a hint of corruption or ego. He was regarded by the Americans as unquestionably the finest senior combat commander in the South Vietnamese army."; tạm dịch "Tướng Trưởng l một người cứng rắn, kỷ luật, v hết lng với binh nghiệp. Khng như một số đồng liu của ng thăng quan tiến chức bằng quen biết hay lo lt, ng đeo sao trn vai bằng chiến cng tại mặt trận. ng l nguời cần mẫn, thanh lim, v khng tự cao tự đại. Người Mỹ cho rằng ai cũng phải nhn nhận ng l người chỉ huy chiến đấu ti giỏi nhất của qun đội Nam Việt Nam."

Last edited by huule on Tue Jul 25, 2006

* NT H Mai Việt (TG) v một số NT khc cho biết, Trung Tướng Trưởng sinh ngy 13/12/29 tại Kiến-Ha, nhập ngũ Kha 4 SQTB/TD ngy 17/11/53 . Hưởng thọ 77 tuổi, 1 thng. Nếu tnh theo lịch VN, thi Trung Tướng hưởng thọ 78 tuổi .

 

Trở lại trang chnh