Ngợi Ca Anh Hùng Lư Tống!

 

 

Anh Lư Tống! Trái tim đầy nhiệt huyết
Cánh đại bàng, Anh duỗi thẳng tung bay
Khắp non sông, Anh lượn dưới trời mây
Cả hoàn vũ ngắm nh́n Anh đắm đuối

 

Trong ḷng kết một t́nh yêu vời vợi
Anh mang trao cho hết cả dân Nam
Đang khát khao thoát khỏi cảnh lầm than
Chịu đày đọa trong ngục tù thảm cảnh

 

T́nh thương ấy đúc thành hồn dũng mănh
Vượt đại dương, Anh kết mối tương giao
Cho tương lai, cho thế hệ mai sau
Đặt vào áng sử ngàn năm bất khuất

 

Thân Anh bị giam cầm trong tù ngục
Hồn Anh bay khắp chốn ở không gian
Tay chân c̣ng siết chặt nỗi hàm oan
Ḷng sống dậy dạt dào bao chí nguyện

 

Vây Anh chặt, cả một bầy mă khuyển
Giết linh hồn luôn vị quốc vong thân
Đoạn đầu đài chúng đă chém mấy lần
Nhưng chẳng chết tinh thần Anh bất diệt!

 

Anh Lư Tống! Anh ơi, Anh có biết?
Tôn vinh Anh! Toàn thế giới hoan ca
Nhớ thương Anh! Cả lớp trẻ và già
Họ đón đợi ngày Anh về khấp khởi

 

Một ngày đến, lá cờ vàng phất phới
Tung bay cao trên quê Việt hương Nam
Hương tự do tràn ắp cả không gian
Nuôi hồn tộc, nuôi t́nh người huyết thống

 

Anh ơi hỡi, Linh hồn Anh măi sống
Với giang san, với lịch sử Tiên Rồng
Sống muôn năm như Dân tộc đang mong
Sống bất khuất, sống ngàn đời bất diệt!

 

Em xin được đặt môi hôn thắm thiết
Lên trái tim chứa ḍng máu từ bi
Trong ḷng Anh v́ đại nghĩa. Sá ǵ
Cứu Dân tộc mới vào tù ra tội

 

Thân sinh – thác, Anh gửi hồn Đất Việt
Chí Nam nhi, Anh quyết liệt xông pha
Kính phục Anh cái khí phách cao xa:
Sống để chết cho non sông gấm vóc!

 

Hoài Nam

 

Trở lại trang chánh