VINH DANH

NHỮNG VÌ SAO ĐẤT NƯỚC

Tháng Tư về khơi mối hận thiên thu

Mây tang phủ lên bầu trời Quốc Tổ

Nhớ bao anh hùng thơm danh muôn thuở

NAM, PHÚ, VỸ, HƯNG, HAI, CẨN...tên Người !

 

Trước cọc bắn vẫn đanh thép ý lời:

"Muốn nhìn sông núi trước giờ gục chết !"

Lẫm liệt oai phong một trang hào kiệt

Cọp ba đầu rằn HỒ NGỌC CẨN lưu danh !

 

Tướng Biệt Động Quân liêm khiết, đa năng

Huấn luyện, tham mưu, chiến trận bao năm

Tên TRẦN VĂN HAI sử vàng ghi đậm

Vận nước suy tàn - tiết tháo hy sinh !

 

Xin nghiêng mình chào NGUYỄN KHOA NAM hùng anh

Hổ Tướng miền Tây theo thành tự sát

Loạt đạn nổ vang thay lời thề "Sát Đát !"

Rừng núi chuyển rung bạt vía giặc thù !

 

Bình Long, An Lộc - song Lê anh hùng

Gương tử thủ nêu cao, nức lòng quân sĩ

NGUYÊN VỸ, VĂN HƯNG lừng danh thế kỷ

Bia khắc danh đề - thanh sử muôn thu !

 

Tiếc thương PHẠM VĂN PHÚ Kontum, Pleiku

Vị danh tướng của bao thời trận mạc

Khí hùng anh nào để lọt vào tay giặc ?

Kết liễu đời mình - độc dược quyên sinh !

 

Hồn thiêng sông núi tiếp dẫn hương linh

Quý danh tướng và bao anh hùng dân tộc

Tháng Tư đại tang triệu hồn bật khóc

Thắp nén nhang lòng tưởng niệm anh linh !

 

PHẠM HOÀI VIỆT

 

GLORIFYING

OUR BRILLIANT NATIONAL STARS

Black April arouses our infinite resentment.

Our Country has been mourning since the endgame.

But it revives our memories of our immortal heroes...

Nam, Phu, Vy, Hung, Hai, Can - What fame !

 

At the execution stake, he kept his words firm:

"I want to behold my Motherland before departing Her !"

He refused the blindfold, the three-headed striped Tiger.

Ho Ngoc Can's eminent glory, nothing can ever blur.

 

As Ranger Commander, Training Chief, Staff Officer,

Then Combat Leader, Tran Van Hai evaded shame.

He chose death since the Great Cause had declined.

But for his intergrity and valor History retains his name.

 

Let us bow farewell to gallant Nguyen Khoa Nam.

The Lion of the West killed himself as his bulwark fell.

The fired shots resounded in place of warriors' oath

Shaking the ground, frightening the foes as well.

 

Binh-Long and An-Loc, the two LE family Victors,

Set for their men encouraging examples of resistance.

Nguyen Vy, Van Hung, the renowned of the century,

Had their sagas noted for their monumental existence.

 

How we regret Pham Van Phu of Kontum, Pleiku..

Strong minded through so many impossible missions

Not to let himself get captured again by the brigands;

He took a dose of poison to voice his steady position.

 

May the Sacred Spirit of our Homeland welcome

These and other heroes' noble souls to the Holy Hall.

Let us by the millions in Black April, in deep mourning,

Light our heart's incense to commemorate them all.

 

Translation by Thanh Thanh