NÓ LÀ AI ?

Ao Đầm Đầm xin đố bà con xem coi "Nó là ai ?" , ai đoán trúng th́ được ... về nhà ! Ai đoán không trúng th́ phải ở lại ... viết bản "tự kiểm điểm"

Ngày xưa trong chuyện Kiều có "thằng bán tơ" đă vu oan giá hoạ cho Vương ông làm cả một gia đ́nh họ Vương phải tan nát, rồi gần đây lại có "thằng bán nước", một tay nó không chỉ làm tan nát hàng triệu nhà mà c̣n làm điêu đứng cả một dân tộc, không biết đến ngày nào mới cứu văn lại được ? Ôi đó cũng là cái phần số, cái nghiệp chướng mà dân Giao Chỉ phải hứng chịu . 

 Từ ngày nó nhận lệnh của Đệ tam quốc tế CS bưng cái tà thuyết Maxist Leninist đi nhuộm đỏ Đông Dương, từ đó tất cả những ǵ thuộc về dân tộc thuộc về quốc gia đều bị chúng tàn phá. Chúng nó không phải là "Đồng bào" của ḿnh, không cùng một mẹ Âu cơ. Đă chẳng có lần nó bảo mai mốt nó về gặp Cụ Mác, cụ Lê tổ tiên nhà nó đó mà. Bọn Bolsevich gọi nhau là "đồng chí" thế là nó nhận đồng chí với bọn này rồi chối bỏ "đồng bào" . Ḿnh tự hào con Hồng cháu Lạc th́ nó bảo ḿnh hoang đường nó bảo ḿnh duy tâm mê muội chỉ có nó là duy vật sáng suốt. Hỏi nó sáng suốt chỗ nào nó cũng chẳng biết, chỉ biết bọn Nga, Tàu làm ǵ nó làm theo y như vậy nên gọi là sáng suốt ! Sử xanh từ thủa vua Hùng, rồi Đinh Lê Lư Trần Lê nó đem xếp xó, nó bắt trẻ em học toàn là Cách Mạng tháng 8, tháng 10, Sô Viết v.v...  

Nó thấy rơ Lenin, Stalin củng cố phe nhóm địa vị mà tàn sát các phe nhóm khác v́ một chút khác biệt quan điểm chính trị quan điểm đấu tranh, ở VN nó cũng áp dụng y chang, nạn nhân của nó lên đến hàng vạn người cả Quốc Gia lẫn CS. 

Nó trông thấy Mao Trạch Đông "Cải cách ruộng đất" bên Tàu đấu tố giết hàng triệu phú nông, trung nông ... Những cảnh giết người man rợ như thú vật làm bàng hoàng kinh tởm cho nhân loại th́ lại được nó hoan hô, ca tụng rồi vác ngay về áp đặt lên nước Việt Nam để chứng tỏ cho cha anh nó thấy là nó triệt để thi hành mọi đường đi nước bước của cha anh nó ! 

Nó thấy CS Nga Tàu tàn phá nền tảng đạo đức gia đ́nh nó cũng làm y chang, nó cũng lôi mấy cái khăn đỏ bắt choàng lên cổ các em nhỏ suốt ngày bắt các em ca ngợi "cách mạng" ca ngợi mấy thằng lănh tụ thối tha của chúng nó, nó bắt các em phải biết căm thù, gây hiềm khích giai cấp, để dễ bề xúi bẩy các em làm thằng "bộ đội" ôm AK và lựu đạn đi giải phóng cho dân các nước Tư bản toàn thế giới c̣n đang phải sống dưới sự bóc lột, nghèo nàn khốn khổ !!! 

Bác tôi tôi bác nợ kiếm cung ..

.......

Bác đưa một nước qua độc lập

Tôi đem thế giới đến đại đồng ! 

Nó đem so sánh công lao "bán nước" của nó với vua Hùng có công dựng nước, "bác cháu ta phải giữ lấy nước", và chê Trần Hưng Đạo mới chỉ biết đấu tranh cho độc lập dân tộc, chưa có công và giỏi bằng nó "Tôi đưa thế giới tới đại đồng !" 

Đại tướng Trần Hưng Đạo v́ nước quên thù nhà, từ thế kỷ thứ 13 đă cầm quân đánh bại quân Nguyên (Mông Cổ) trên sông  Bạch Đằng. Ngài hiển thánh, nên được gọi là Đức thánh Trần! 

C̣n nó có công ǵ ? ngoài những vụ thủ tiêu, tàn sát biết bao người yêu nước và biết bao người dân vô tội ? Nó đi Mút Cu về vác cờ "Búa liềm" đi gieo tang tóc cho cả Đông Dương trong thế kỷ 20, một thế kỷ đen tối của dân tộc Việt 

Cái tính vô giáo dục (AĐ ta kiêng dùng chữ "mất dạy"), tự cao và xấc xược như thế đó, lại c̣n viết sách ca tụng chính ḿnh ! Thế mà đám con rơi thừa hưởng cơ nghiệp của nó lúc nào cũng ca tụng nó là khiêm tốn , giản dị ! Tài nâng bi của đám con rơi đă đến mức siêu phàm: 

Bác Xít-ta-lin ơi bác Xit-ta-lin ơi

Thương cha thương mẹ thương chồng

Thương ḿnh thương một, thương ông thương mười ! 

Muốn nâng bi th́ rủ nhau vào chỗ kín mà nâng cho nhau, mắc mớ ǵ mà chúng nó "in thành sách" bắt trẻ con học, "đọc trên đài" loa treo khắp nơi để bắt dân nghe !  

Dù ở thời nào đi chăng nữa người có công và kẻ có tội đều có chỗ đứng trong lịch sử, không ai gọi "ngài" Lê Chiêu Thống hoặc "Bác" Lê chiêu Thống mà chỉ gọi "Tên" hoặc "Thằng" thế là đă nhân nhượng và lịch sự lắm rồi, rồi đây nó và những tên  đệ tử khát máu của nó sẽ phải trả giá ..... cả vốn lẫn lời !

Vậy chứ nó là ai ?

1996

AĐĐ

Ao Đầm Đầm (T.M.)

 

Trở lại trang chánh