PHÓNG SỰ

* Tớ đi chụp ảnh biểu t́nh 19-01-2008 (Tạ Phong Tần)

* "Baby in the Box" Tấm h́nh làm thay đổi cả một đời người (Phần 1)

* "Baby in the Box" Tấm h́nh làm thay đổi cả một đời người (Phần 2)

* Khi công an đội lốt tu hành

* Ngày nói "Không!" với chủ nghĩa cộng sản (Trần Ngọc Tuấn - Phóng sự từ Praha, Cộng ḥa Séc)

* Niềm tự hào của người Việt tỵ nạn: Chuyên gia chất nổ Dương Nguyệt Ánh (Bài phỏng vấn của Washington Post)

* Điều trần tại Quốc hội Âu châu thành công rực rỡ (UBBVQLNVN)

* Số phận người thương phế binh miền Nam Việt Nam

* Những nàng Kiều Việt Nam ở thế kỷ 21

* Hy sinh đời bố để củng cố đời con (Nguyễn Sơn)

* Khóc thương cho những người con của Mẹ Việt Nam chết oan nghiệt tại Đài Loan (Rev. Joseph Trương)

* Những vành khăn tang ở xă Hoằng Trường (VNN)

* Khi trẻ em là "nô lệ t́nh dục"

* Nổi khổ của trẻ em Việt Nam tại Campuchia    (pdf version)

* Trung tâm Mai Ḥa (Phóng sự đặc biệt của Linh mục Đinh Thanh B́nh)