RỪNG NGƯỜI O TRẮNG 
(Gởi về qu hương v đồng bo Việt Nam - ring tặng những chiến sĩ đang thật sự dấn thn trong cng cuộc đi tự do, dn chủ cho dn nước ) 

Hy tưởng tượng một RỪNG NGƯỜI O TRẮNG 
Đang cư tang v sng ni đau buồn 
Mu tang trắng, mu ĐẤU TRANH THẦM LẶNG 
Điểm mặt độc ti, giải phng qu hương 

Hy tưởng tượng từ nhnh cy, ngọn cỏ 
Từ chiếc xe, con phố chợ, đường lng 
Đều c cht một vnh tang trắng nhỏ 
Nhưng lớn v cng, chấn động rền vang ... 

Hy tưởng tượng nh t rồi vỡ nt 
Cho nh thương, trường học, mi nhiều hơn 
Hy tưởng tượng lửa thiu tn sa mạc 
Nhưng rừng cy CHNH KH vẫn xanh rờn 

Hy tưởng tượng lu đi ma sập xuống 
V tan hoang trong mun tiếng reo mừng 
Hy tưởng tượng cờ Vng bay khắp nước 
Người vui bn người, mắt lệ rưng rưng ... 

Hy tưởng tượng, nh dn, dn sẽ ở 
Khng sợ người quy hoạch, cướp tinh vi 
Hy tưởng tượng một ngi sao mu đỏ 
Vỡ tan tnh sng bạc cuốn tri đi 

Hy tưởng tượng ta ni điều ta nghĩ 
Khng sợ vu oan, phản động, nhốt t 
Tai chẳng phải nghe những điều phi l 
Mắt hết nhn nhau nghi hoặc, on th.. 

Hy tưởng tượng một RỪNG NGƯỜI O TRẮNG 
Đi giữa qu hương H NỘI - SI GN 
Hy tưởng tượng bnh minh ngời ngũ sắc 
T điểm đất trời, rực rỡ nước non 

Tưởng tượng đ sẽ trở thnh sự thật 
Sự thật tất nhin, sự thật oai hng 
Bởi MU TRẮNG, mu quật cường bất khuất 
V cng bằng m diệt bạo, trừ hung 

Bền lng nh, hỡi anh em, hỡi chị 
Hỡi ton dn, mau dựng một phong tro 
V chnh nghĩa, đập tan guồng thống trị 
V tương lai, xin ngước mặt, tự ho.

Ng Minh Hằng

 

Trở lại trang chnh