NÓI VỚI CÁC BẠN TRẺ VỀ SỰ THẬT Ở VIỆT NAM

L.S. Nguyễn Hữu Thống

Sự Thật Xă Hội

Cố Trung Tướng Trần Độ nguyên là Trưởng Ban Văn Hóa Văn Nghệ Trung Ương Đảng CS. Ông dành cả cuộc đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và dân chủ hóa đất nước. V́ bất đồng chính kiến, ông bị Đảng khai trừ năm 1999. Tháng 6-2001, ông bị công an tước đoạt cuốn Nhật Kư Rồng Rắn (Cuối năm Th́n 2000, đầu năm Tị 2001). Con chim bay đi tiếng hót thiết tha, con người ra đi nói lời minh triết. Sau đây là trích dẫn những nhận định trong cuốn Nhật Kư của ông về chế độ mệnh danh là Xă Hội Chủ Nghĩa.

Độc Tài Toàn Trị

Nguyên tắc chuyên chính tàn bạo hơn cả là chuyên chính tư tưởng. Những điều luật quy các tội có hại cho lợi ích cách mạng, nói xấu chế độ, nói xấu lănh đạo v...v... để đàn áp tàn khốc mọi tiếng nói.

Nền chuyên chính vô sản làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của một dân tộc, nô dịch con người thành những con rối chỉ biết nhai như vẹt các nguyên lư bảo thủ, giáo điều làm cho giáo dục khô cứng, các hoạt động văn học nghệ thuật nghèo nàn.

Nền chuyên chính tư tưởng là tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng và của các chế độ phát xít, độc tài.

Nó tàn phá cả một dân tộc, hủy hoại tinh anh của nhiều thế hệ.

Nhân dân Việt Nam sau 70 năm đấu tranh gian khổ và 30 năm chiến tranh ác liệt đă mang lại cho đất nước một chế độ xă hội kiểu ǵ?

Câu trả lời ngon lành như sau:

"Ta đang có một chế độ Xă Hội Chủ Nghĩa tốt đẹp. Ai nói khác đi là chống lại Chủ Nghĩa Xă Hội, chống lại Đảng Cộng Sản. Nhưng người dân thường, nhất là nhiều bậc lăo thành, nhiều nhà trí thức và thanh niên, đều thấy chữ Xă Hội Chủ Nghĩa thật là vô duyên và vô nghĩa".

Sau năm 1975, hàng trăm ngàn người không công nhận chế độ chính trị đă bỏ đất nước ra đi. Đảng Cộng Sản công khai tuyên bố là Đảng lănh đạo toàn diện và tuyệt đối. Đảng quét sạch các Đảng Việt Quốc, Việt Cách, vận động và ép buộc hai đảng đồng minh trong Mặt Trận Tổ Quốc là đảng Dân Chủ và đảng Xă Hội phải tự giải thể với lư do "đă hoàn thành sứ mệnh".

Nói Một Đường Làm Một Nẻo

Đặc điểm bao trùm của chế độ chính trị xă hội này là nói một đàng làm một nẻo. Nói th́ dân chủ v́ dân, mà làm th́ chuyên chính phát xít, nghĩa là nói dối, nói láo, lừa bịp, "nói vậy mà không phải vậy". Đặc điểm này tạo ra một xă hội dối lừa, lănh đạo dối lừa, Đảng dối lừa, cán bộ dối lừa, làm ăn giả dối, bằng cấp giả dối, giáo dục dối lừa, đến gia đ́nh cũng lừa dối.

Điều dă man và tàn bạo nhất là độc tài ư thức hệ. Bất cứ một khác biệt nào đều bị quy là chống đối, là phản động, là tội phạm. Hệ quả của chế độ này là trong xă hội không ai dám nói khác, dám có ư nghĩ khác, dù có nghĩ một đàng cũng phải nói một nẻo. Như vậy xă hội bao trùm sự giả dối, lừa bịp, sợ hăi, tê liệt về tư duy và t́nh cảm. Đó là một chế độ lưu manh hóa xă hội, bần cùng hóa nhân dân, và nô lệ hóa con người.

V́ vậy chế độ không phải là dân chủ Xă Hội Chủ Nghĩa mà là một chế độ xă hội phản dân chủ.

Điều rơ nhất là Đảng đưa ra Hiến Pháp 1992, nhân dân phải chấp nhận Điều 4 và phải chịu sự lănh đạo duy nhất của Đảng Cộng Sản.

Tự Do Là Ch́a Khoá Của Phát Triển

Điều quan trọng nhất cho đất nước hiện nay là t́m ra con đường phát triển đất nước cho mau chóng thoát khỏi nghèo khổ, lạc hậu.

Năm 1975, ta thu lại một nửa nước no đủ và đầy hàng hóa, thế mà đến những năm đầu của thập kỷ 80, cả nước đói nghèo, ngắc ngoải.

Xem quanh ta Đài Loan, Đại Hàn, Singapore, Thái lan và Malaysia, mấy nước này có do chủ nghĩa Mác Lênin hướng dẫn không? có một đảng Cộng Sản theo Chủ Nghĩa Xă Hội không? Thế mà cả 5 nước ấy khi bắt đầu c̣n nghèo khổ, vậy mà chỉ sau khoảng 20-30 năm đă trở thành những nước phát triển, nhân dân có đời sống khá phong lưu.

Muốn cho đất nước phát triển nhanh th́ cần phải làm sao cho mọi người dân đều được tự do làm ăn, nông dân, thương nhân, nhà doanh nghiệp, công nhân, nhà khoa học, trí thức văn nghệ sĩ, tất cả đều phải được tự do. V́ tự do là ch́a khóa của phát triển.

Bây giờ chỉ c̣n lại có bốn nước theo chủ nghĩa Mác Lênin và Chủ Nghĩa Xă Hội. Trong đó nước lớn nhất và quan trọng nhất th́ miệng nói chủ nghĩa Mác Lênin, nhưng đă đưa đất nước tiến lên theo kiểu "có màu sắc Trung Quốc". Họ phải chơi với Mỹ, xác định vai tṛ kinh tế tự do và kinh tế tư nhân.
Có người nói cách mạng Xă Hội Chủ Nghĩa ở Nga thành công và Liên Xô ra đời là sự kiện quan trọng nhất của thế kỷ 20. Vậy th́ sự sụp đổ của cái "quan trọng" ấy lại càng "siêu quan trọng".

Khi đất nước đă chuyển sang ḥa b́nh xây dựng th́ cần có một bộ máy quản lư xă hội phù hợp với cuộc sống đời thường. Cần có 4 thứ như bốn bánh xe của một cỗ xe:

1) Một xă hội công dân

2) Một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh chứ không định hướng ǵ lôi thôi

3) Một nhà nước pháp quyền

4) Một nền dân chủ đầy đủ

Bộ máy quản lư xă hội ấy là một bộ máy dân chủ.

Khi dân có dân chủ th́ dân phải "dùng" cái quyền dân chủ đó, dùng không phải là "lợi dụng".

Đảng Cộng Sản Sẽ Phải Chịu Tội Trước Lịch Sử

Sự thật của mấy chục năm qua là: Cuôc cách mạng ở Việt Nam đă xây dựng nên một xă hội nhiều bất công, nhiều tệ nạn, một chính quyền phản dân chủ, chuyên chế của một chế độ độc đảng toàn trị.

Những mỹ từ được sử dụng chỉ để củng cố sự cầm quyền của đảng Cộng Sản, biến đảng Cộng Sản thành một tầng lớp thống trị gồm một tập đoàn quan chức chỉ muốn bóc lột, hành hạ, sai khiến nhân dân và lừa bịp nhân dân, và lại cứ nhân danh là "đầy tớ của nhân dân".

Sự nỗ lực của đảng Cộng Sản hiện nay chỉ tập trung vào sự củng cố quyền lực của Đảng. Bộ máy công tác tư tưởng đồ sộ ngày đêm ḥ hét ca ngợi Đảng, một bộ máy "nói lấy được", lừa bịp, dối trá đến trắng trợn, kiểu lưu manh.

Bên cạnh đó, nảy sinh một hệ thống an ninh đầy quyền lực và thủ đoạn, học tập từ các chế độ phong kiến, phát xít và độc tài cộng sản. Tất cả nhằm bảo vệ quyền lực của đảng Cộng Sản. Trong lúc đảng Cộng Sản ngày càng tỏ ra kém sức lực trong việc quản lư xă hội b́nh thường. V́ đảng Cộng Sản chỉ quản lư được một "xă hội trại lính".

Đảng ra sức củng cố t́nh trạng độc đảng, chuyên chế về tư tưởng và chính trị, tạo ra một xă hội đầy tham nhũng, dối trá và lừa bịp.

Ngoan cố duy tŕ chế độ độc đảng và toàn trị th́ sớm muộn nhân dân sẽ chán ghét và do đó dẫn đến đổ vỡ, tạo ra những tai họa khôn lường cho đất nước và dân tộc, tai họa ấy c̣n nặng nề gấp nhiều lần tai họa của cải cách ruộng đất. Tai họa ấy sẽ xóa sạch vai tṛ của Đảng trong lịch sử và Đảng sẽ phải chịu tội trước lịch sử.

Thực chất là chế độ rất dă man, cho nên phải dùng nhiều thủ đoạn để lừa bịp nhân dân như thần thánh hóa Đảng và các nghị quyết. Điều vô lư là bắt toàn dân phải học nghị quyết của Đảng.

Nổi bật lên là một bộ máy độc đoán, độc tài toàn trị, đàn áp thẳng tay các ư kiến khác. Có một đội ngũ "lưỡi gỗ" rất đông đảo, chuyên ngụy biện, nói lấy được, nói bừa băi, trắng trợn, bất chấp lẽ phải, đạo lư và luật pháp và có lúc dùng nhiều thủ đoạn lưu manh.

Nhân dân bị tước hết mọi quyền tự do dân chủ. Đảng tự do yêu cầu dân đóng góp và tự do sử dụng mọi sự đóng góp của dân.

Đảng luôn tạo ra một không khí khủng bố đối với bất cứ ai có chính kiến độc lập. Đảng tạo ra một xă hội đầy tham nhũng, phản dân chủ, đầy dối trá lừa bịp, nói một đàng làm một nẻo, đầy thủ đoạn (nịnh nhau, hất nhau và hại nhau).

Trong hiến pháp có rất nhiều điều về quyền dân chủ của dân, nhưng trong đó có ba điều dân chủ cơ bản là tự do ngôn luận, tự do bầu cử và tự do lập hội, th́ đều bị chôn vùi bởi những đạo luật phản động và những thủ đoạn bỉ ổi.

Như về bầu cử th́ có những thủ đoạn "Đảng cử, dân bầu", "hiệp thương", thực chất là không ai được quyền tự ứng cử. Như về báo chí, xuất bản, th́ những đạo luật trái ngược với hiến pháp lại bắt buộc mọi người phải tuân theo nghiêm ngặt. Như về tự do lập hội th́ trong thực tế không ai có quyền ǵ hết, v́ các thủ tục xin phép đủ làm nản ḷng tất cả những ai muốn lập hội.

Trong khi tuyên truyền sống theo pháp luật th́ Đảng lại là người sống ngoài pháp luật và sống trên pháp luật trắng trợn nhất. Chế độ độc đảng, độc quyền toàn trị là thủ phạm và nguồn gốc của mọi sự lộn xộn tiêu cực trong xă hội và t́nh trạng phản dân chủ của đất nước.

Có thật Chủ Nghĩa Xă Hội mang hạnh phúc cho nhân dân không?

Tại sao Liên Xô xây dựng Chủ Nghĩa Xă Hội hơn 70 năm rồi mà không tiếp tục đứng vững được? Các nước Đông Âu theo Liên Xô cũng thay đổi cả. Nhân dân ở các nước đó đều thấy bất b́nh với chế độ Xă Hội Chủ Nghĩa.

Tại sao Việt Nam có hàng triệu người bất kể sống chết, hiểm nguy cứ ra đi t́m đường sống ở các nước khác?

Không nên nói định hướng Xă Hội Chủ Nghĩa mà chỉ nói dân giàu nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ và văn minh. Hết sức quan trọng là ở mấy chữ xă hội công bằng, dân chủ. V́ đă dân chủ th́ phải đả phá chuyên chính, đả phá toàn trị, đả phá độc quyền. Đường lối th́ chưa giải quyết, chỉ mới là một sự lập lại vô duyên các khẩu hiệu quá lỗi thời.

Đảng chỉ chấp nhận và đoàn kết với những người giống như Đảng và nói theo ư Đảng, coi tất cả mọi người có ư kiến khác đều là chống đối, là phản động. Ngay cả những đảng viên lâu năm mà có ư kiến khác cũng bị khai trừ và đối xử như thù địch. Như vậy là vấn đề đường lối chưa được giải quyết. Đất nước đang bị tụt hậu nghiêm trọng.

Xă hội này nhiễu nhương quá thể, người dân không được tự do. Nơi nơi tham nhũng, cấp cấp tham nhũng, ngành ngành tham nhũng. Người dân đóng góp nhiều thứ, nhiều lần quá, trong khi lương thực không đủ ăn. Mất dân chủ mọi lúc mọi nơi, mất tự do hơn cả khi c̣n chế độ thực dân.

Đạo đức xuống cấp, tệ nạn xă hội ngày càng tăng, sự quan liêu bất lực của cơ quan nhà nước đến phát sợ. Vậy th́ xă hội dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư bản là ở chỗ nào?

Sau những năm 90, mô h́nh Chủ Nghĩa Xă Hội đă thất bại. Trong khi đó Chủ Nghĩa Tư Bản đang tự điều chỉnh và ngày càng tiến đến hậu tư bản chủ nghĩa.

Dân Chủ Hoá Là Vấn Đề Chiến Lược

Các vị lănh đạo nói nhiều điều tốt đẹp, là nói theo dân mà thôi. Dân căm ghét tham nhũng th́ lănh đạo ḥ hét "kiên quyết chống tham nhũng". Dân yêu cầu dân chủ th́ lănh đạo thêm chữ dân chủ vào khẩu hiệu chiến lược. Nhưng nói thêm chữ th́ chưa có ư nghĩa ǵ. V́ ta vốn nói một đàng, làm một nẻo. Người trí thức và người dân chỉ thấy những lời nói tốt đẹp kia là vô nghĩa.

Dân chủ hóa phải là vấn đề đường lối, vấn đề chiến lược, vấn đề chính trị xă hội.

Yếu tố thiết yếu là một nền dân chủ thật sự bảo đảm tất cả mọi quyền công dân đă ghi trong hiến pháp và các công ước quốc tế. Chủ yếu nhất là thực hiện ngay (thực hiện chứ không phải chỉ ban bố) quyền tự do ngôn luận, tự do ứng cử, tự do bầu cử, và tự do lập hội.

Phải từ bỏ độc tôn lănh đạo, xóa bỏ chế độ độc đảng, thực hiện đa nguyên, đa đảng.

Phải truất bỏ ngay những thủ đoạn của các cơ quan công an như quản chế Hà Sỹ Phu, Mai Thái Lĩnh; bắt giam vô tội vạ Nguyễn Thanh Giang, Vũ Cao Quận; khám nhà lấy tài liệu của Vũ Cao Quận, Lê Hồng Hà; xâm phạm quyền thông tin và thư tín của Hoàng Minh Chính, Trần Độ v...v...

Những hành vi đó không chỉ mất dân chủ, phi luật pháp, xâm phạm quyền tự do công dân, mà c̣n là những hành vi man rợ, vô văn hóa, bất lịch sự, rất đáng lên án và phỉ nhổ.

Trích Nhật Kư Trần Độ

(Tháng 5, 2001)

Gia Tăng Đàn Áp

Tháng 6/2001 tập Nhật Kư Trần Độ đă bị công an cưỡng đoạt. Hành động thô bạo này khiến ông uất ức, cơn bạo bệnh bộc phát. Ông mất hồi tháng 8/2002.

Bất chấp lời cảnh giác của Trần Độ, sau vụ Đại Khủng Bố ngày 11 tháng 9-2001, Đảng Cộng Sản lợi dụng thời cơ leo thang khủng bố. Một tháng sau, tháng 10/2001, họ kết án Linh Mục Nguyễn Văn Lư 15 năm tù về 2 tội phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia và vi phạm quyết định quản chế hành chánh.

Năm 2001 khi hay biết có sự nhượng đất, nhượng biển cho Trung Cộng, các nhà trí thức trẻ trong Nhóm Dân Chủ như Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ B́nh cũng như các vị lăo thành cách mạng như Phạm Quế Dương, Trần Khuê đă đồng thanh tố cáo Đảng Cộng Sản nhượng đất, bán nước cho ngoại bang.

Để trả đũa Đảng Cộng Sản đă thẳng tay đàn áp:

Tháng2/2002, họ bắt giữ và truy tố Lê Chí Quang về tội tuyên truyền chống nhà nước sau khi viết bài "Hăy Cảnh Giác Bắc Triều!"

Trong năm 2002 họ c̣n bắt giữ và truy tố thêm 8 người về tội gián điệp:

Nguyễn Khắc Toàn (tháng 1), chỉ v́ đă tổ chức những vụ khiếu nại khiếu kiện, mít tinh biểu t́nh tại Hà Nội để đ̣i lại ruộng đất cho nông dân hai miền Nam Bắc;

Phạm Hồng Sơn (tháng 3), chỉ v́ đă dịch cuốn "Thế Nào Là Dân Chủ?" từ mạng lưới thông tin của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ;

Nguyễn Vũ B́nh (tháng 7), chỉ v́ đă gởi bản điều trần đến Quốc Hội Hoa Kỳ tố cáo những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam cùng đ̣i thực thi chế độ đa đảng, và đệ đơn thành lập Đảng Tự Do Dân Chủ đối lập với đảng cầm quyền;

Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trực Cường và Nguyễn Thị Hoa là 3 người cháu của Linh Mục Nguyễn Văn Lư (tháng 10), chỉ v́ đă tàng trữ các tài liệu nhân quyền và cung cấp cho người Việt hải ngoại những tin tức về vụ các Phật tử chuẩn bị đón Ḥa Thượng Thích Huyền Quang từ Quảng Ngăi vào Saigon;

Phạm Quế Dương và Trần Khuê (tháng 12) là hai phát ngôn viên của Hội Nhân Dân Chống Tham Nhũng và Nhóm Dân Chủ;

Tháng 11/2002 họ kết án Lê Chí Quang 4 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước;

Và tháng 12/2002 họ kết án Nguyễn Khắc Toàn 12 năm tù về tội gián điệp.

Trong năm 2003 họ c̣n bắt giữ và truy tố thêm 2 người về tội gián điệp:

Trần Dũng Tiến (tháng 1) là người đă đích danh tố cáo Đỗ Mười và Lê Đức Anh bao che tham nhũng;

Nguyễn Đan Quế (tháng 3), v́ đă tố cáo Đảng CS giữ độc quyền thông tin;

Trong tháng 3 và tháng 6/2003, họ đă bắt giữ và truy tố Mục Sư Nguyễn Hồng Quang và 5 Truyền Đạo Tin Lành về tội bịa đặt ngăn cản nhân viên công lực hành sự;

Cũng trong tháng 6/2003 họ đă kết án Phạm Hồng Sơn 13 năm tù về tội gián điệp (sau giảm án c̣n 5 năm).

Tháng 11/2003, họ đă kết án về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ (thay v́ tội gián điệp) và đă tuyên phạt:

Nguyễn Vũ Việt và Nguyễn Trực Cường 32 tháng tù; Nguyễn Thi Hoa 4 tháng 8 ngày tù;

Trần Dũng Tiến 10 tháng tù;

Và tháng 12/2003 họ đă kết án Nguyễn Vũ B́nh 7 năm tù về tội gián điệp.

Qua tháng 7 năm 2004 họ đă kết án về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ (thay v́ tội gián điệp), và đă tuyên phạt:

Phạm Quế Dương và Trần Khuê 19 tháng tù;

Nguyễn Đan Quế 30 tháng tù.

Và tháng 11/2004 họ đă kết án Mục Sư Nguyễn Hồng Quang 3 năm tù về tội thường phạm bịa đặt "ngăn cản nhân viên công lực hành sự" thay v́ tội lợi dụng quyền tự do tôn giáo hay tội gián điệp. Trước đó 2 tháng, ngày 15/9/2004, Chính Phủ Hoa Kỳ đă liệt kê Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần phải đặc biệt lưu tâm, v́ đă thường xuyên và thô bạo vi phạm quyền tự do tôn giáo. Muốn tránh tiếng đàn áp tôn giáo, Viện Kiểm Sát đă viện dẫn tội thường phạm chống lại nhân viên công lực.

Như vậy từ tháng 1/2002 đến tháng 11/2004, Đảng CS Việt Nam đă truy tố và kết án 12 tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo bằng những tội danh bịa đặt, giả tạo và lố bịch.

Sự Thật Lịch Sử

Như Trần Độ đă viết, người Cộng Sản nói một đàng làm một nẻo. Họ đưa ra những mục tiêu lư tưởng để giành chính nghĩa và cướp chính quyền. Từ thập niên 1940 những khẩu hiệụ tuyên truyền được phổ biến là: đoàn kết quốc gia, độc lập thống nhất, tự do hạnh phúc, công bằng xă hội, người cày có ruộng, ḥa hợp dân tộc, bảo vệ tổ quốc v...v...

Tuy nhiên thay v́ thực thi nguyện vọng của người dân, Đảng CS đă hành động trái ngược. Sự thật lịch sử đă chứng minh điều đó.

Thay v́ bảo vệ Tổ Quốc, Đảng CS đă phản bội Tổ Quốc, phản bội bằng cách vi phạm chủ quyền lănh thổ và lănh hải quốc gia và xâm phạm quyền của người dân được hưởng dụng đầy đủ các tài nguyên và nguồn lợi thiên nhiên của đất nước.

Như vậy các mục tiêu chiến lược như độc lập thống nhất, tự do hạnh phúc, công bằng xă hội, người cày có ruộng, đoàn kết quốc gia, ḥa hợp dân tộc, bảo vệ tổ quốc v...v... chỉ là những khẩu hiệu tuyên truyền dối trá.

Tuyên truyền dối trá là vũ khí chiến lược số 1 của CS để cướp chính quyền và củng cố chính quyền.

Ngày nay trong giai đoạn thoái trào, để làm lạc hướng dư luận và che dấu t́nh trạng khủng hoảng toàn diện về chính trị và xă hội, Đảng CS đề ra chính sách kiều vận trong Nghị Quyết 36 do Bộ Chính Trị Đảng CS ban hành tháng 3/2004.

Nghị Quyết 36 nhắc lại 4 khẩu hiệu cũ và một khẩu hiệu thời sự:

1) Xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, đề cao sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (trước kia là độc lập quốc gia, thống nhất đất nước).

2) Đại đoàn kết toàn dân tộc (trước kia là đoàn kết quốc gia, ḥa hợp dân tộc).

3) Phát triển kinh tế cho dân giàu nước mạnh, xă hội công bằng (trước kia là ấm no hạnh phúc, công bằng xă hội, người cày có ruộng).

4) Xây dựng dân chủ để hội nhập vào cộng đồng nhân loại văn minh (trước kia là xây dựng chế độ dân chủ gấp triệu lần chế độ dân chủ tư sản tây phương).

5) Khẩu hiệu thời sự nói là để ổn định cuộc sống, bảo hộ công dân, bảo hộ quyền lợi chính đáng của Người Việt Hải Ngoại, tạo điều kiện cho Người Việt Hải Ngoại hội nhập vào cộng đồng các quốc gia sở tại.

Tháng 6-2004, Chính Phủ Hà Nội công bố Chương Tŕnh Hành Động "nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị Quyết nêu trên của Bộ Chính Trị, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống và phát triển, giữ ǵn bản sắc dân tộc Việt Nam, hướng về Tổ Quốc góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Theo Trần Độ, Đảng CS nói dân chủ, mà làm chuyên chính, người dân mất tự do hơn cả khi c̣n chế độ thực dân. Nói dân giàu nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ, văn minh, nhưng chỉ xây dựng một xă hội đầy bất công, tệ nạn, tham nhũng, độc tài và lạc hậu.

Ngày nay Đảng Cộng Sản dùng tuyên truyền để củng cố quyền lực. Bộ máy công tác tư tưởng ngày đêm ḥ hét ca ngợi Đảng, một bộ máy "nói lấy được", lừa bịp, dối trá.

Phe lănh đạo Cộng Sản nói nhiều điều tốt đẹp, là nói theo dân mà thôi. Dân căm ghét tham nhũng th́ lănh đạo ḥ hét chống tham nhũng. Dân yêu cầu dân chủ th́ lănh đạo thêm chữ dân chủ vào khẩu hiệu tuyên truyền. Nhưng nói thêm chữ th́ chưa có ư nghĩa ǵ. V́ Cộng Sản nói một đàng, làm một nẻo.

Trong Nghị Quyết 36, Đảng Cộng Sản nói đổi mới nhưng lại sợ thay đổi, sợ tiến hóa, sợ diễn biến ḥa b́nh; nói dân chủ nhưng là dân chủ tập trung, độc tài độc đảng; nói b́nh đẳng dân tộc nhưng lại kỳ thị giai cấp, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị sắc tộc, kỳ thị người quốc gia theo chủ nghĩa dân tộc; nói giao lưu văn hóa nhưng là giao lưu văn hóa một chiều; nói yêu nước bảo vệ tổ quốc nhưng lại phản bội tổ quốc, không bảo vệ chủ quyền lănh thổ lănh hải quốc gia và quyền của người dân được hưởng dụng đầy đủ các tài nguyên và nguồn lợi thiên nhiên của đất nước.

Chính Phủ Hà Nội hứa hẹn sẽ trích ra 700 triệu mỹ kim trong ngân sách quốc gia để đài thọ cán bộ trong các cơ quan, tổ chức ngoại vi và đảng đoàn phụ trách, như Mặt Trận Tổ Quốc, Ủy Ban Về Người Việt Nam ở nước ngoài, Ban Tư Tưởng Văn Hóa, Ban Dân Vận, Ban Cán Sự Đảng ngoài nước, Hội Liên Hiệp Thanh Niên, Hội Sinh Viên Việt Nam, Đoàn Thanh Niên CS Hồ Chí Minh v...v... Đây là cơ hội để dĩ công vi tư, biển thủ công quỹ.

ChươngTŕnh Hành Động của Chính Phủ Hà Nội gồm 9 mục tiêu công tác trong 3 kế hoạch:

1) Kế hoạch tuyên truyền với 2 công tác:

a) Công tác thông tin tuyên truyền đưa ra 5 mục tiêu chiến lược hay 5 khẩu hiệu tuyên truyền

b) Công tác thông tin văn hóa vận động báo chí, truyền thông để quảng bá chính sách đổi mới, dân chủ chính trị, phát triển kinh tế, đối xử b́nh đẳng, phát huy chủ nghĩa dân tộc, đề cao tự hào dân tộc, bản sắc dân tộc,đạo lư, truyền thống, văn hóa dân tộc, tinh thần yêu nước, gắn bó với quê hương v...v...

2) Kế hoạch kinh tài gồm 3 công tác:

a) Kêu gọi người Việt hải ngoại về thăm quê hương để tài trợ thân nhân, mua nhà sang đất, kết hôn, hồi tịch v...v...

b) Kêu gọi trí thức, chuyên gia về nước hợp tác, quản lư các cơ sở và cơ quan quốc nội và quốc tế.

c) Kêu gọi các nhà tư sản về nước đầu tư kinh doanh, hùn hợp, buôn bán v...v...

3) Kế hoạch xâm nhập gồm 4 công tác:

a) Ổn định cuộc sống và hội nhập vào xă hội sở tại. Bảo hộ công dân, tạo cơ hội can thiệp, lũng đoạn, xâm nhập để tiếp xúc, mua chuộc cảm t́nh và chiêu dụ giới trẻ.

b) Giao lưu sinh hoạt về văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, du lịch về nguồn, hội thảo, trại hè, tŕnh diễn văn nghệ dân tộc v...v...

c) Truyền bá quốc ngữ cho giới trẻ, qua sách báo, truyền thanh, truyền h́nh, internet, lớp học v...v...

d) Thi đua, tuyên dương, khen thưởng để gây cảm t́nh viên và kết nạp trong các tổ chức ái hữu thân nhà nước.

Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này.

L.S. Nguyễn Hữu Thống

1/2005

 

Trở lại trang chánh