TÀI LIỆU BÁN CỤ PHAN

Kính gởi quư vị trên diễn đàn, quư thân hữu, chiến hữu.

Nhân có câu hỏi về cụ Phan Bội Châu có phải do Hồ Chí Minh giết hay không? Để rộng đường phán xét của người dân trong và ngoài nước, và làm sáng tỏ cho thế hệ mai sau, tôi xin trích trong cuốn "Hố Chí Minh Tại Trung Quốc" của nhà sử học Trung Quốc Tưởng Vĩnh Kính do Thượng Huyền dịch sang tiếng Việt ở trang 83, 84 và 85 với nguyên văn như sau:

"Cụ Phan Bội Châu lănh đạo cuộc vận động dân tộc Việt Nam, có liên hệ mật thiết với hoàn cảnh cách mạng của Tôn Trung Sơn. Đầu năm 1924, Tôn Trung Sơn cải tổ Trung Quốc Quốc Dân Đảng để chấn chỉnh lại trận doanh cách mạng, th́ cụ Phan cũng cải tổ Quang Phục Hội thành Việt Nam Quốc Dân Đảng, đặt Tổng Chi Bộ tại Quảng Châu, cùng sánh vai với cuộc cách mạng của quốc dân Trung Quốc (chú thích 25- Ban Chấp Hành Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng, báo cáo của Bộ chấp hành Hải Ngoại 20/01/1945). Cán bộ ṇng cốt của tổ chức tại Trung Quốc lúc bấy giờ có Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thượng Thuật, Đặng Sứ Mặc v.v...., tỏ rơ cái khí thế sôi sục một thời (Chú thích 26- Bộ Hải Ngoại Trung Ương Trung Quốc Quốc Dân Đảng soạn "Chú thích 26- Việt nam Cách Mạng Đảng Phái Lược Lịch". Bản thảo chưa in ngày 6/05 năm Dân Quốc 32, Trùng Khánh)

Hồ Chí Minh, thuở nhỏ ở quê hương Nghệ An, v́ thân sinh của ông là cụ Nguyễn Sinh Sắc có quen biết qua lại với cụ Phan Bội Châu, nên ông rất được cụ Phan thương mến. Cụ Phan đă từng khuyến khích ông tham gia phong trào Đông Du, nhưng ông từ chối (g). Lần này ông đến Quảng Châu và xuất hiện dưới chiêu bài chủ nghĩa dân tộc, nên đă thường tiếp xúc với cụ Phan. Hai bên thường đàm luận về những về sự tiến triển của t́nh thế Việt Nam, cũng như bàn thảo về kế hoạch mới của Việt Nam Quốc Dân Đảng (chú thích 27 - Charles B McLane, tr 109 - Dẫn Hồi Kư của Phan Bội Châu). Nhưng việc bất hạnh đă đột ngột xảy ra: Tháng 6 năm 1925, cụ Phan bị cảnh sát Pháp bắt ở Thượng Hải, ngay tại tô giới Pháp. Theo lời ghi thuật của nhà học giả Việt Nam Hoàng Văn Chí th́ cụ Phan bị bắt là v́ do ông Hồ bán cụ cho Pháp để lấy một số tiền là một trăm ngàn đồng. Tin tức này trước tiên là do đồ đệ của cụ Phan thu lượm được, sau đó th́ lan truyền trong khắp các lực lượng cách mạng Việt Nam tại Trung Quốc. Sự việc này về sau đă được tay chân Hồ giải thích rằng " Cụ Phan già rồi không c̣n thích hợp với cách mạng nữa; mặt khác việc cụ bị bắt chắc chắn sẽ khích động mạnh mẽ tinh thần yêu nước của người Việt; mặt khác nữa số tiền nhận được của người Pháp, có thể dùng để nuôi dưỡng các lực lượng mới". Sau này t́m hiểu thêm th́ biết rằng ông Lâm Đức Thụ (tên thật là Nguyễn Công Viễn), đại diện cho cụ Phan tại Hương Cảng đă hợp tác với ông Hồ trong việc bán cụ Phan cho Pháp. Sự việc xong, hai người chia đôi số tiền một trăm ngàn đồng đó. Ông Hồ đă dùng phần tiền của ông để tổ chức Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội; c̣n Thụ th́ dùng tiền để tiêu phí trong các hộp đêm tại Hương Cảng. Và từ đó Hồ, Thụ hai người c̣n tiếp tục hợp tác trong nhiều năm nữa để bán các đồng chí của cụ Phan. Nguyên v́ lúc bấy giờ, các thanh niên Việt Nam trốn sang Quảng Châu để xin vào học trường Vơ Bị Hoàng Phố rất đông. Những ai chịu theo Hồ gia nhập Đồng Chí Hội, th́ sau khi học xong sẽ được bảo đảm bí mật trở về nước an toàn; c̣n những ai vẫn trung thành với tổ chức của cụ Phan, khi về đến biên giới Hoa-Việt, tức th́ bị mật thám Pháp bắt ngay. Những người này sở dĩ bị bắt, v́ trước đó Hồ đă báo cho Thụ ở Hương Cảng biết, Thụ đem ảnh của họ nộp cho lănh sự Pháp ở Hương Cảng. Sau khi họ bị bắt Hồ và Thụ lại được chia nhau tiền thưởng, trong t́nh h́nh đó Tổng Chi Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Quảng Châu dần dần mất liên lạc với quốc nội. Kết quả là các thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trường Vơ Bị Hoàng Phố mà không gia nhập tổ chức của Hồ th́ không dám về nước, và chỉ có cách là gia nhập vào đoàn quân cách mạng Dân Quốc của Trung Quốc, khiến cho Việt Nam Quốc Dân Đảng ở quốc nội phải dần dần tan ră, và đảng Cộng Sản th́ cứ mạnh lên dần (Chú thích 28 - Theo J. Buttinger, Vietnam, tr. 109 Cụ Phan bị bắt là do sự sắp đặt của Hồ và một người khác nữa. Tháng 6 năm 1925 một buổi sáng nọ tại Thương Hải, cụ Phan nhận được giấy mời đi Quảng Châu tham dự lễ thành lập Chi Bộ Việt Nam của Hội Liên Hiệp Các Dân Tộc Nhược Tiểu trên Thế Giới. Khi cụ sắp lên tàu ở Thượng Hải để đi Quảng Châu th́ bị một nhóm người tập kích và dẵn vào tô giới Pháp, rồi bị đưa sang Hải Pḥng và giải về Hà Nội. Ông Hồ đứng giữa nhận tiền)

Sau khi bị bắt, cụ Phan đă bị nhà đương cuộc Pháp kết án tử h́nh, làm cho người Việt Nam vô cùng công phẫn. Toàn quốc rầm rộ tổ chức biểu t́nh, đ̣i lập tức trả tự do cho cụ Phan. Cuối cùng người Pháp phải bỏ án tử h́nh. Nhưng cụ vẫn bị quản thúc tại Huế và đă mất ngày 10.12.1940"..........................

Trân trọng

Việt Nam Quốc Dân Đảng

 

Trở lại trang chánh