TẨU HỎA NHẬP MA

Còn lâu mới đến ngày khai mạc chính thức Thế Vận 2008 tại Bắc Kinh nhưng làn sóng chống đối càng lúc càng nhiều, phát xuất từ các đoàn thể, hiệp hội và các quốc gia trên thế giới. Tình trạng nầy sẽ đem lại những hậu quả tồi tệ cho Trung Cộng. Viễn ảnh thất bại nầy đã làm cho ban tổ chức mất ăn mất ngủ đến ‘Tẩu Hỏa Nhập Ma’ khi Trung Cộng dại dột đề nghị gởi quân đội qua Úc Châu giữ gìn an ninh trong dịp rước đuốc Thế Vận tại Canberra ngày 24.4.2008. Hành động nầy chứng tỏ Trung Cộng đã vấp phải một lầm lẫm lớn khi đánh giá cường quốc Úc Đại Lợi như đứa con nuôi Việt Cộng dễ dạy.

Không biết đầu óc của những tên Cộng sản nghĩ gì khi đề nghị đưa quân đội, cộng an với dùi cui, súng đạn, xe bọc sắt đến can thiệp công dân của một xứ khác….Người Tây Tạng, Việt Nam hay Trung Hoa Quốc gia là công dân Úc sống dưới chế độ Tự Do, họ có quyền hành xử quyền hạn để bày tỏ tư tưởng và hành động chính trị của họ…Tàu Cộng đã xem thường chính phủ Úc khi đưa ra một đề nghị quái gở là sẽ giúp Úc đưa quân đội vào dàn xếp biểu tình! Nghĩa là xin phép đưa dùi cui, súng đạn vào đàn áp công dân Úc Đại Lợi ngay trên đất nước của họ!

Tàu Cộng có điên khùng không khi chính thức đưa một đề nghị vô liêm sĩ như vậy? Từ lâu Quốc tế lên tiếng chống đối Thế Vận Hội 2008 tại Bắc Kinh vì nhiều lý do: Toàn thế giới phẫn nộ Trung Cộng đàn áp dã man người dân Tây Tạng, cướp đất cước biển của Việt Nam và lợi dụng tinh thần thể thao để mưu đồ chính trị, thì đề nghị đưa quân đội vào dẹp biểu tình tại Canberra chỉ là một chuyện ruồi bu. Phản ứng của thế giới là một cuộc chống đối hợp tình hợp lý trước mưu đồ bành trướng của Tàu Cộng từ chính trị, quân sự, văn hóa cho đến kinh tế đang lan tràn trên địa cầu. Một tỷ bốn trăm triệu người là khối tiên thụ lớn của thị trường nhưng cũng chính là một hiểm họa của nhân loại về mưu đồ chính trị-quân sự, về hàng giả mạo và thực phẩm đầu độc con người…

Trường hợp Úc Đại Lợi chấp thuận đề nghị của Tàu Cộng thì xem như chính phủ Úc sẽ tự đào hố chôn mình. Và nếu chuyện nầy xảy ra…thì thật hết thuốc chữa !!!

Tóm lại, quen thói lấy thịt đè người đối với các đàn em chư hầu, Tàu Cộng đã quên những điều căn bản về Danh Dự, Ngoại Giao và Chủ Quyền khi đề nghị đưa quân vào đàn áp biểu tình tại một cường quốc Tự Do. Đây là một cảnh giác đáng giá đối với các xứ Phi Châu và Nam Mỹ đang có khuynh hướng ve vãn Tàu Cộng.

Đinh Lâm Thanh

30.03.2008