THIÊN ĐƯỜNG BÁNH VẼ

 

Dân khao khát đời TỰ DO, HẠNH PHÚC

Đảng hứa ban trên giấy vẽ, chờ mong !

Năm mươi năm, tù đày trong ư thức (Cộng sản)

ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC, có hay không ?

 

ĐỘC LẬP rồi, sao lụy qú trung cộng ?

Chúng giết dân, đảng sợ đến lặng câm

Chúng hiên ngang vào chính trường sách động

Hiến giang san, phản bội lại tổ tông !

 

TỰ DO đâu, Sư, Cha đem nhốt kín ?

Dân hở môi, trù dập đến mạng vong

Đ̣i sự thật, "bí mật tham ô" phải nín

Ai cải lời, trừng trị mục cùm gông !

 

HẠNH PHÚC chỉ dành đảng cao thống trị

Đám dân đen chịu đựng kiếp tôi đ̣i   

Đảng tham nhũng, tiền trong băng hàng tỉ (đô la)

Dân đói meo, thân c̣n mớ xương c̣i !

 

Lúc chiến đấu, đảng dối: "đời no ấm

Hết bất công, hạnh phúc, giàu sang …" ?

Khi xong việc, đảng cướp công, quyền nắm

Đảng giàu sang, mặc dân sống cơ hàn !

 

Hoaiviet01
642am031705

 

 

Trở lại trang chánh