Thông Báo của Tổng Hội Cựu TNCT/VN

(Về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam)

(San Jose) 17-2-2005 - Do những vi phạm nặng nề về nhân quyền cũng như chính sách đàn áp đồng bào Thượng ở Cao Nguyên, những nhà đối lập chính trị, các nhà đấu tranh cho dân chủ, tự do và tự do tôn giáo của bạo quyền Hà Nội, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đă liệt kê Việt Nam vào danh sách "Những quốc gia cần quan tâm đặc biệt" (Country of Particular Concern) và đe dọa sẽ có những trừng phạt sau ngày 15-3-2005 nếu Hà Nội không chịu cải tiến t́nh trạng vi phạm nhân quyền tồi tệ.

Trước áp lực đó và nhất là v́ nhu cầu bức thiết phải gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), Hà Nội đă có bước lùi chiến thuật bằng cách thả tự do cho TT. Thích Thiện Minh, LM Nguyễn Văn Lư, BS Nguyễn Đan Quế và Ô.Nguyễn Đ́nh Huy. Nay thời điểm 15-3-2005 sắp đáo hạn. Tuy nhiên trước con mắt thế giới, t́nh trạng đàn áp các nhà đối lập và các vị lănh đạo các tôn giáo vẫn c̣n đó. Đất nước Việt Nam không hề có bất cứ một thứ tự do căn bản nào cho người dân. Trước t́nh h́nh như vậy, Tổng Hội Cựu TNCT/VN đă gửi một thỉnh nguyện thư cho Bà Ngoại Trưởng Rice để yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tiếp tục duy tŕ áp lực lên bạo quyền Hà Nội cho đến khi nào mọi tiêu chuẩn về nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam được thỏa măn. (Thỉnh nguyện thư này đă được Văn Pḥng Giao Tế Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tiếp nhận vào lúc 2PM ngày 17-2-2005 với số ref # 6032391).

Qua thông báo này, Tổng Hội Cựu TNCT/VN khẩn thiết kêu gọi mọi cộng đồng, mọi đoàn thể cũng như đồng bào tỵ nạn hải ngoại hăy phát động mạnh mẽ chiến dịch gửi điện thư cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (vào website U.S. Department of State) hoặc gửi thư về địa chỉ:

Public Communication Division

PA/PL rm. 2206

US Department of State

2201 C Street NW

Washington, DC 20520

TL: (202) 647-6575

để bày tỏ quan điểm của ḿnh trước những vi phạm nhân quyền của bạo quyền Hà Nội hầu góp phần vào cuộc đấu tranh v́ Dân Chủ, Tự Do cho Việt Nam.

Trong phạm vi của ḿnh, Tổng Hội Cựu TNCT/VN sẽ phối hợp với các Khu Hội để phát động chiến dịch gửi thỉnh nguyện thư tới Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Sau đây là toàn văn bức thư gửi Bà Ngoại Trưởng Condoleezza Rice và bản dịch Việt Ngữ:

 

San Jose 2-17-2005

The Honorable Condoleezza Rice

Secretary of State

Dear Madame Rice,

Amid your busy schedule of the very first days as the Secretary of State, I would like to send you our warmest greetings and wish you success as the top foreign policy maker of the U.S.

About two months ago, the U.S. State Department issued a list of Country of Particular Concern (CPC) in which the communist of Vietnam has been mentioned as the country seriously violating the Human Rights of the Vietnamese people. The U.S. State Department also imposed March 15, 2005 as the deadline for Hanoi to improve human rights situations.

Recently, Hanoi regime has unwillingly responded to the American's demand by releasing Ven. Thich Thien Minh, Father nguyen van Ly, Dr Nguyen Dan Que and Mr. Nguyen Dinh Huy. But, to the world understanding, the human rights problem in Vietnam remains unchanged. Reporters/journalists have no freedom of speech. Political dissidents, democracy advocates have been put under house arrest or incarcerated without due process of law. Also, the Montagnards have experienced the same fate.

In the 2004 presidential election, our organization, the Federation of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners, strongly supported President George W. Bush because of his two righteous goals: fighting terrorism and bringing democracy to the Iraqis.

Through this letter,  I solemnly request your special interest into the human rights violations in Vietnam and the democratic aspiration of the Vietnamese people by keeping pressure on the communist government until democratic and human rights criteria are all met.

With admiration, I look forward to hearing from yoụ

Sincerely  yours,

Dao van Binh

President

Federation of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners

 

Bản dịch Việt Ngữ:

San Jose ngày 17-2-2005

Kính gửi Bà Condoleezza Rice

Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ

Thưa bà:

Mặc dầu biết bà rất bận rộn với công việc của vị ngoại trưởng trong những ngày đầu nhậm chức, tôi rất hân hạnh được gửi tới bà những lời chúc mừng tốt đẹp và mong bà thành công trong chức năng của vị đứng đầu nghành ngoại giao của Hoa Kỳ.

Khoảng hai tháng trước đây, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đă công bố danh sách Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt trong đó liệt kê CSVN là nước vi phạm nhân quyền trầm trọng. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng ấn định ngày 15-3-2005 là thời hạn chót để nhà cầm quyền Hà Nội cải tiến những vấn đề nhân quyền.

Mới đây Hà Nội miễn cưỡng thả tự do cho TT. Thích Thiện Minh, LM Nguyễn Văn Lư, BS Nguyễn Đan Quế và Ô. Nguyễn Đ́nh Huy. Tuy nhiên trước con mắt thế giới, t́nh trạng vi phạm nhân quyền của Hà Nội vẫn y nguyên. Nhà báo/kư giả không có tự do ngôn luận, các nhà đối lập, các nhà đấu tranh cho dân chủ đều bị quản thúc tại gia hoặc bỏ tù tại những phiên ṭa thiếu công minh. Đồng bào Thượng cũng chịu chung số phận.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004, Tổng Hội Cựu TNCT /VN đă mạnh dạn ủng hộ TT. Bush v́ hai mục tiêu chính đáng của ông: "Chống khủng bố và xây dựng dân chủ cho đất nước Iraq".

Qua thư này, tôi kính mong bà quan tâm đặc biệt tới những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam cũng như khát vọng dân chủ của người dân Việt bằng cách tiếp tục tạo áp lực lên nhà cầm quyền CSVN cho đến khi nào những tiêu chuẩn về nhân quyền và tự do được thỏa măn.

Với ḷng ngưỡng mộ, chúng tôi tha thiết được lắng nghe ư kiến của bà.

Đào Văn B́nh

Chủ Tịch Ban Chấp Hành

 

Trở lại trang chánh