Thợ săn đỏ

        Cán bộ giảng huấn Trương Văn Bền hắng giọng dạy bảo toán thợ săn Tiên Tiến:

        -  Cán đồng chí nhớ cho thật kỹ, việc săn cọp ban đêm nó dễ như trở đầu đũa để gắp thức ăn. Dưới ánh sáng trí tuệ của một cán bộ săn bắn của đảng, các đồng chí chỉ cần ghi nhớ nằm ḷng rằng vào ban đêm, hai mắt cọp sáng rực như hai cục than  hồng, các đồng chí chỉ cần nhắm thật kỹ vào giữa hai cục than đó, bóp c̣ "đoàng" một cái là xong, chỉ việc khênh về...

        Vài tháng sau, một học viên thợ săn t́nh cờ bắt gặp cán bộ Trong Văn Bền trong nhà thương với đủ loại bông băng gần như khắp người. Hỏi tại sao, cán bộ bảo "cọp vồ", và nghiến răng căm thù, lên giọng:

        - Lũ giặc cọp ngày nay thật tinh ma, quỉ quái. Để đánh lừa nhân dân ta, chúng nó đổi thói quen hành quân, không đi đơn lẻ từng con nữa mà bố trí thành từng tổ hai con, đi nép sát vào nhau, mỗi con nhắm một mắt lại khiến phe ta bắn hụt và bị chúng vồ, may mà...

 

Trở lại trang chánh