VÀI VẦN THI VỀ VẬN NƯỚC VIỆT NAM TẶNG QUƯ ĐỘC GIẢ XA GẦN

NẾU CÓ CAO NHÂN NÀO GIẢI THÊM ĐƯỢC, XIN CHIA XẺ VỚI MỌI NGƯỜI

Thi:

Xuân nhật tùng lai xuân nhật tựu (1)

Đông chi nhiên hậu đông chi phân (2)

Kê du phong nguyệt bắc phương động (3)

Khuyển nhập yên hà Nam quốc an (4)  

(Khi được hỏi về ư nghĩa của 4 câu thi trên, Ơn Trên giải bằng tiếng Nôm như sau:)

Câu (1)

Ngày Xuân, Xuân đến lại ngày Xuân

Mệnh nước vào Xuân hạn tứ tuần

Hội mở ngày Xuân, Xuân mở hội

Đoàn viên trăm họ, ấy ngày Xuân.

Câu (2)

Đông đến rồi đi, tức hạn Đông

Thiên cơ vốn dĩ chẳng thay ḷng

Chánh tà tỏ rơ phân ngôi thứ

Giặc nước tàn cơn hạn cuối Đông.

Câu (3)

Cất tiếng gà kia chẳng quản công

Gió trăng góp lại một đêm ṛng

Cơ binh lục quốc an đồ trận

Bạn, khách ngoài trong chuyển thế công.

Câu (4)

Sương chiều khói tỏa khắp non sông

Đợi gió mùa sang đổi sắc hồng 

Chó sủa vào Xuân tan ác mộng

Quân dân hoan lạc đón Xuân nồng.

 

* * * * *

 

Xuân nầy khởi sắc xuân vui

Chó nhà ngoe nguẩy, vẩy đuôi đón chào

Chim hiền rối rít gọi nhau

Họp đàn tung cánh trời cao ai ngờ

Cuộc đời như thể giấc mơ

Ấy là vận hội duyên tơ đến kỳ.

 

(Chúng tôi xin lỗi v́ không thể ghi xuất xứ.)