TỔ QUỐC TÔI NHƯ

Tổ quốc tôi như miếng da lừa

Một lần ước, mất đi một góc

Ước phồn vinh: rừng mất cây, biển mất cá

Ước vẹn toàn: mất hải đảo, mất Cao Nguyên.

 

Tôi đứng ôn hòa, biểu ngữ chống Bắc Kinh

Người đến đầu tiên là cảnh sát

Họ nhìn tôi như nhìn loài chó ghẻ

Tôi ngã rồi, họ dựng chúng tôi lên

Những nắm đấm thôi miên vào mặt

Tôi nằm lăn ra đất

Nước mắt nuốt vào lòng

Lịch sử 4 ngàn năm, triều đại nào như thế?

 

Nguyễn Xuân Nghĩa

Hải Phòng

Viết để nhớ ngày 29/4/2008

www.reformvietnam.org