TỘI ÁC CỘNG SẢN

 

Là tị nạn, tôi làm thơ tố cộng

Không ngoa ngôn, không vu cáo cho ai

Chỉ nói lên những hành động độc tài

Của một đảng trị dân bằng bạo lực

Bằng dối trá, gạt lừa, vô đạo đức

Bằng điêu ngoa, xảo quyệt với lưu manh

Tham nhũng, cửa quyền, hống hách, lộng hành

Lấy tôn chỉ "đầu tiên" làm quốc sách !

"Trí tuệ đỉnh cao" đều vô tư cách

Ṇi Lê Nin, Các Mác thứ vô lương

Chúng vẽ ra một "Cộng Sản Thiên Đường"

Để dụ dỗ người ngây thơ khờ dại

Chúng tập họp bọn bất lương vô lại

Rồi rắc gieo mầm giai cấp đấu tranh

Đa số công, nông tư chất hiền lành

Chúng gạt gẫm để thi hành thủ đoạn

Đánh trí, phú, địa, hào và tư bản

Nói san bằng chênh lệch giữa giầu nghèo

V́ cả tin dân vội vă đi theo

Đâu có nghĩ đây chỉ là cạm bẫy

Đảng cộng sản lấy dân làm sức đẩy

Cướp chính quyền, thờ tà thuyết ngoại lai

Hơn sáu mươi năm, bộ mặt độc tài

Đảng cộng sản chẳng v́ dân v́ nước

Chúng tàn ác hơn ngoại nhân xâm lược

Giết đồng bào cướp của chẳng nương tay

Năm Tư, Bảy Lăm chính lũ cướp này

Nay hầu hết trở thành Tư Bản đỏ

Xưa cướp của chúng diệt người giầu có

Nói người ta bóc lột của nhân dân

Đến ngày nay nh́n thế sự xoay vần

Chuyện đen trắng toàn dân đều đă biết

Trong ngoài nước cùng chung gịng máu Việt

Đồng bào ơi ta phải tính sao đây?

Lẽ nào đâu đành ngậm miệng khoanh tay

Để dân tộc măi ch́m trong tủi nhục !

Không khiếp nhược, không cúi đầu thần phục

Nhiều Sinh Viên, Trí thức đă vùng lên

Đă có rất nhiều các cựu đảng viên

Bừng tỉnh ngộ, tiếc thầm cho dĩ văng

Đă dứt khoát không c̣n tin tưởng đảng

Và đấu tranh đ̣i Dân Chủ Tự Do

Chỉ khi nào cả toàn quốc chung lo

Mới hy vọng chuyển xoay nhanh cuộc diện

Bọn Tầu cộng đang lấn ranh lấn biển

Tên họ Nông vẫn ngậm miệng cầu an

Họa xâm lăng ngày càng thấy nguy nan

Mong Quốc Tổ cứu nguy dân tộc Việt

Mau thức tỉnh những Anh Hùng Hào Kiệt

Đủ can trường đứng dậy cứu quê hương

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương"

"Người trong ngoài nước, nên thương nhau cùng"    

          

TỪ PHONG

August 28, 2006 

 

Trở lại trang chánh