TỴ NẠN và QUỐC HẬN

Ṭa Đại sứ của Cộng sản Việt Nam có mặt tại bất cứ một Quốc gia nào trên thế giới đều là đại diện cho tất cả những người Cộng sản Việt Nam (của nước CHXHCNViệt Nam) đến cư ngụ hay làm việc tại Quốc gia đó .

Riêng Đồng bào Việt Nam tại Hải ngoại hiện nay hầu hết là “người Quốc gia Việt Nam tỵ nạn Cộng sản Việt Nam “ khác với người của Việt Nam XHCN. Họ không chấp nhận chế độ Cộng sản Việt Nam nên mới bỏ nhà, bỏ cả tài săn, bất chấp mọi hiểm nguy đến sinh mạng cá nhân và gia đ́nh để băng rừng vượt biển đi t́m tự do. 

Nếu từ bỏ 2 ch tỵ nạn họ mặc nhiên tự nhận là người Việt Nam XHCN, họ chấp nhận ṭa Đại sứ Cộng sản Việt Nam là đại diện chính thức cho họ. Như Ông Phùng Ngọc Sa nói :

"Trước cảnh hăi hùng của môt số đông đảo gần nửa triệu người Việt Nam Tự Do đă vùi thân nơi biển cả làm mồi cho cá mập hay vùi thây trong rừng sâu núi thẳm để đi t́m tự do, lương tâm nhân loại bị đánh thức, v́ thế Phủ Cao Ủy tỵ nạn của tổ chức LHQ dành ngày 14-11-78 để tuyên cáo cho thế giới biết: "Thuyền nhân Việt Nam, một mối quan tâm hàng đầu của Cao Ủy Tỵ nạn”. Liền sau đó, trong phiên họp Đại Hội Đồng LHQ tại Geneve ngày 21-7-1979 về vấn đề Đông Dương; Cao Ủy Tỵ nạn của LHQ đă long trọng tuyên bố cho toàn thể nhân loại biết rằng: Tất cả người Đông Dương Việt Miên lào bỏ nuớc ra đi sau biến cố 1975 đều là tỵ nạn Chính trị, được hưởng quy chế tỵ nạn Chính trị ".

Qua đó Người Việt Nam tỵ nạn Cộng sản đang sinh sống taị Hải ngoại vẫn măi măi là người “tỵ nạn" cho đến khi nào chế độ Cộng sản Việt Nam không c̣n nữa.

Cộng sản Việt Nam muốn THẾ GIỚI tưởng là người Việt Nam tỵ nạn tại Hải ngoại  đă chấp nhận chế độ CS nên chúng mới t́m cách xóa đi 2 chữ tỵ nạn. Và để dễ dàng thi hành ư định này Cộng sản Việt Nam bằng mọi cách, qua các tổ chức tay sai VC như MT/VT của Hoàng Cơ Minh, như cái chú phỉnh VNTD giả hiệu của tên Nguyễn Hữu Chánh đại bịp... ra sức quậy phá các Cộng Đồng NVQG Tỵ nạn trong hơn 1 thập niên qua... song song với công tác xóa bỏ 2 chữ tỵ nạn, chúng phải xóa bỏ luôn 2 chữ “Quốc Hận“ của ngày 30/4/75 v́ nhớ đến ngày Quốc Hận là nhớ đến ngày Cộng sản Việt Nam vi phạm Hiệp định Paris, cưỡng chiếm VNCH, ăn cướp trắng trợn tất cả tài sản ruộng vườn của người dân Miền Nam, trả thù bằng cách :

- Tập trung cải tạo tất cả Quân Dân Cán Chính VNCH (một h́nh thức giết lần giết ṃn [không đổ máu..] những thành phần này trong những trại tù nơi rừng thiêng nước độc);

- Đánh Tư Sản Mại Bản (một h́nh thức cướp bóc tài sản của nhân dân Miền Nam giữa ban ngày) ;

- Lưu đày đồng bào Miền Nam phải đi "Vùng Kinh Tế Mới" (để cướp bóc nhà cửa, tài sản) gây bao nhiêu tang tóc khốn khổ cho nhân dân Miền Nam .

Qua bài viết của ông Phùng Ngọc Sa chúng ta thấy rơ những thành phần nào, những gương mặt nào hiện đang tích cực tiếp tay Cộng sản để thi hành những công tác này.

Trước đây ông Phùng Ngọc Sa đă từng bị bọn này hăm dọa sau những bài vạch trần âm mưu tiếp tay cho CS của một vài tổ chức.. mà NVQG Tỵ nạn không chấp nhận đuờng đi hay khuynh hướng bắt tay với Giặc Cộng trong mưu toan phá hại Dân Tộc và Đất Nuớc Việt nam lần nữa..!. Sau bài này Ông Phùng Ngọc Sa  nên cần cẩn trọng hơn đối với bọn chúng. Tỵ nạn cộng sản VN vẫn là nguời tỵ nạn, và Quốc Hận vẫn là ngày hơn 2 triệu dân Việt Nam Tự Do ở Miền Nam thoát ly rời bỏ chế độ ác ôn, vô nhân tính..     BQAD

Trở lại trang chánh