Thơ Văn Quảng

VÂNG! CÓ TRIỀU ĐẠI NÀY

kính tặng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

và các anh hùng phản động yêu nước

 

mỗi cú chúng đạp bầm dập các anh

là một bước voi Hán giày mồ, càng xanh Việt Sử!

những cú chúng đấm nhừ tử các anh

trống Diên Hồng rúng động! Chính triều đại lưu manh run sợ

 

các anh vẫn đứng dậy!

như một Lê thời áo vải, một Nguyễn thuở cờ đào

xin chào những HÀO KIỆT THỜI NÀO CŨNG CÓ

xin chào những người làm mới BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

 

cả nước đã nghẹt thở từ lâu

xiết cổ Nguyễn Tiến Nam, bọn bán nước trộn dầu vào lửa!

 

các anh vẫn không ngủ!

khi đôi mắt Mẹ, cặp Hoàng Trường Sa, vẫn mở trừng trừng

Mẹ khóc ngập biển Đông

giặc hiếp dâm Mẹ một ngàn năm chưa đủ?

Mẹ lỡ đẻ những đứa khốn nạn mang dòng Hán đỏ

rước thù vào xéo mả Tổ, nát biên cương

 

các anh vẫn lên đường!

cả nước sẽ lên đường!

 

Văn Quảng

đầu 5/08